Eşti aici

Gradații de merit 2022

Notă privind acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2022

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNTOCMIREA DOSARULUI ÎN VEDEREA OBȚINERII GRADAȚIEI DE MERIT

Ponderea gradațiilor de merit - sesiunea 2022

FIȘE DE (AUTO) EVALUARE PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT:

Declarație pe propria răspundere - cf. Anexa nr. 4 la metodologie

Cerere de înscriere pentru personalul didactic și didactic auxiliar

Procedura operaţionala privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic auxiliar

Procedura operaţionala privind organizarea și desfășurarea activităților de depunere și evaluare a dosarelor personalului didactic