Eşti aici

Lista cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit, aprobate în şedinţa C.A al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj din data de 30.07.2020 (personal didactic civil din unitate militară), se