Eşti aici

Lansare EduSAL versiunea 2.27

     După instalarea versiunii 2.27 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!

    Modificările aduse la versiunea 2.27 constau în:

 • Modificarea denumirii "Indemnizaţie examen conf. Ordin 3913/2018" in "Indemnizaţie examen conf. Ordin 3856/2019"
 • Modificarea denumirii raportului "Indemnizaţie examen" in "Indemnizaţie examen CC"
 • Acordarea sporului de învăţămant special pentru salariatii cu functia "Infirmieră învăţămant special" din categoria de angajare didactici-auxiliari, conform Ordinului MEN/MMJS cu nr. 3058/943/2018
 • Anularea compensaţiilor invaţămant special incepând cu luna iunie 2019 pentru

salariatii cu functia "Infirmieră invăţămant special"

 • Introducerea elementului de salarizare "Indemnizaţie examen CIM" in categoria de venituri "Alte drepturi", conform Ordinului nr. 3856/03.04.2019
 • Crearea raportului "Indemnizaţie examen CIM"
 • Modificarea raportului "Centralizator hotărâri judecătoreşti pe tip de unitate (masă,învăţământ special, conexe)" din aplicaţia centrală, Managementul Salarizarii:
  • S-au modificat etichetele "Indemnizaţie examen" in "Indemnizatie examen CC"
  • S-au modificat etichetele "Impozit Indemnizaţie examen" in "Impozit Indemnizaţie examen CC"
  • S-au adăugat coloane noi "Indemnizatie examen CIM"
  • S-au adăugat coloane noi " CIASOC (25%) Indemnizatie examen CIM"
  • S-au adăugat coloane noi " CAS (10%) Indemnizatie examen CIM"
  • S-au adăugat coloane noi " Impozit (10%) Indemnizatie examen CIM"
 • Blocarea editarii compensaţiilor: învăţământ special, zone izolate, CFP, Audit pentru toate categoriile de salariaţi
 • Modificarea numărului de zile scoală la 10 pentru luna iunie 2019
 • Modificarea plafonului pentru plata cu ora la 4 săptămâni
 • Eliminarea stagiului minim de cotizare pentru concediu Risc Maternal

     Recomandăm să verificaţi salariile grila OUG 20 la funcţiile de conducere. În cazul în care valoarea nu corespunde se va introduce valoarea din decembrie 2016 pentru funcţia de conducere respectivă.

     Pentru  utilizatorii  care  au  instalate  versiunile  anterioare  v.2.27,  vă  informăm  că  nu  puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune

 

-Kit-ul EduSal v.2.27 se poate descărca de [aici]