Eşti aici

SuperȘcoala-vrem, putem, reusim!

Cod MySMIS 106595

Perioada de derulare 11.04.2018 – 10.04.2021

Beneficiar: Asociația Mereu pentru Europa

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Asociația EduFor Craiova

     Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului egal la educația obligatorie a copiilor, elevilor și tinerilor care au părăsit timpuriu școala aparținând grupurilor vulnerabile din 5 unități școlare din mediul rural din județul Dolj (Școala Gimnazială Radovan, Școala Gimnazială Breasta, Școala Gimnazială „Ilie Martin” Brabova, Școala Gimnazială Secu, Școala Gimnazială „Carol al II-lea” Dioști), prin măsuri de sprijin integrate adresate unui număr de 685 de copii, 50 de tineri, 100 de cadre didactice, 100 de părinți, care să crească calitatea/atractivitatea serviciilor educaționale și să conducă la reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și la reintegrarea în educație și formare.

Rezultatele așteptate:
- 5 programe Școala după școală de care vor beneficia 70 elevi;
- 685 copii care vor fi sprijiniți material, vor beneficia de informare, consiliere, orientare educațională și pentru carieră, fiind implicați în activități atractive și inovative social;
- 100 părinți care vor beneficia de consiliere și educație parentală pentru a se implica în educația corespunzătoare a copiilor;
- 50 de tineri cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani care au părăsit timpuriu școala care vor participa la activități tip A doua șansă;
- Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor educaționale oferite de unitățile școlare, prin participarea a 100 de cadre didactice la cursuri de formare și dezvoltarea de parteneriate între grădinițe, școli, părinți și comunitate cu scopul creșterii implicării comunității locale în dezvoltarea școlilor și prevenirii abandonului școlar.