Eşti aici

QualForm-Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continua

Cod MySMIS: 107134
Perioadade derulare 10.072018 – 10.07.2021 
Beneficiar: UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”
Partener: Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj
 
   Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate.
   Grupul ţintă vizat cuprinde beneficiari, din judeţul Dolj, atât din urban cât și din rural( Școala Gimnazială „Anton Pann”, Școala Gimnazială Sălcuţa, Școala Gimnazială Cerăt,  Școala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova având în componenţă structurile: Grădiniţa cu Program Normal „Casa cu Pitici" Craiova, Grădinita cu Program Normal „Voinicel" Craiova, Scoala Gimnaziala Nr. 38 Craiova, Grădiniţa cu Program Normal Rovine 2 Craiova; Școala Gimnazială comuna Greceşti, având în componenţă structurile: Scoala Primara Busuleţu, Scoala Primară Busu, Grădiniţa cu Program Normal Greceşti; Școala Gimnazială, comuna Coşoveni, având în componenţă structurile: Grădiniţa cu Program Normal Coşoveni).
 
   Rezultate așteptate:
-320 manageri şcolari şi personal didactic din învăţământul preuniversitar, format prin participarea la programele de formare şi dezvoltare profesională continuă desfăşurate în cadrul proiectului, care au efectuat stagii de practicăpentru perfecţionarea competenţelor obţinute prin formare;
-320 manageri şcolari şi personal didactic din învăţământul preuniversitar, monitorizat pe durata desfăşurării stagiilor de practică în vederea evaluării performanţei profesionale;
-256 cadre didactice evaluate şi certificate MEN/CNFP;
-64 manageri şcolari şi personal didactic din învăţământul preuniversitar evaluaţi şi certificaţi ANC; 
-320 subvenţii de sprijin acordate şi plătite (150 euro/ persoană);
-100 burse de performanţă acordate şi plătite (200 euro/ persoană x 50 burse/ an şcolar x 2 ani şcolari;
-50 premii pentru contribuţia la creşterea calităţii educaţiei şi a incluziunii şcolare acordate şi plătite (10 premii I a 300 euro/ persoană + 15 premii II a 200 euro/ persoană + 25 premii III a 100 euro/ persoană);
-26 sesiuni de mentorat didactic şi coching pentru dezvoltarea personală şi profesională a resurselor umane din şcolile ţintă; 13 sesiuni/ judeţ x 2 judeţe 1 sesiune online continuă/ forum de asigurare mentorat didactic şi coching pentru dezvoltarea personală şi profesională a resurselor umane din şcolile ţintă 1;
-1 Bază de date online cu bune practici pentru educaţie incluzivă de calitate;
-1 Procedură privind crearea platformei educaţionale online pentru sprijin profesional;
-1 Bază de date online cu resurse educaţionale pentru susţinerea educaţiei incluzive de calitate;
-1 Forum pentru sprijinul profesional al resurselor umane din şcoli defavorizate;
-2 Centre de sprijin pentru dezvoltare profesională-1 centru/ judeţ x 2 judeţe.