Eşti aici

Lista aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj din data de 30.07.2020, cuprinzând punctajele finale ale candidaţilor care au depus contestaţie la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit, sesiunea 2020