Eşti aici

Hai la școală! Proiect pentru prevenirea abandonului școlar al copiilor din grupuri defavorizate

Cod MySMIS: 105326

Perioada de derulare 14.06.2018 – 15.06.2021

Beneficiar: ASOCIATIA VASILIADA 

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Dolj

   Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea de măsuri integrate pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar și promovarea accesului la educațtie pentru copiii din categorii sociale vulnerabile, din județul Dolj.

   Grupul ţintă vizat cuprinde un total de 1030 de beneficiari, din judeţul Dolj, atât din urban cât și din rural(Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu” Craiova, Școala Gimnazială Specială „Sfântul Vasile” Craiova, Școala Gimnazială „Petre Mănărcescu” Lipovu, Școala Gimnazială Cerăt, Școala Profesională Valea Stanciului, Școala Gimnazială Bratovoeşti, Școala Gimnazială Gângiova).

Rezultate așteptate:

- pentru 30 de antepreșcolari și 73 de preşcolari va fi facilitat accesul la învăţământ prin educţie creativă, pentru învăţământul de masă şi dezvoltarea comunicării verbale la copiii cu deficient de auz.

-.pentru 128 de elevi din ciclul primar si 269 de elevi din ciclul gimnazial se vor dezvolta programe de educație remedială și interactivă precum şi activităţi de dezvoltare a comunicării verbale și programe de preprofesionalizare pentru 40 de elevi proveniți din învățământul special.

- pentru 75 de persoane se urmăreşte creşterea nivelului de şcolarizare al tinerilor din mediul rural, prin includerea în programul „A doua Șansă”.

-pentru 75 de persoane se va obţine îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice, prin facilitarea accesului la programe de formare profesională.

-pentru susţinerea accesului la educaţie şi prevenirea abandonului şcolar, se vor dezvolta măsuri şi mecanisme locale prin implicarea părinţilor şi a altor factori relevanţi din comunitate.

-fiecare elev beneficiar în proiect va primi toate materialele de lucru care să le susţină dezvoltarea prin activităţile la care vor participa şi o masă caldă pe zi și o bursă pentru a le păstra motivarea de a continua procesul de învăţământ.

-de asemenea, 75 de cadre didactice vor fi sprijinite să îşi dezvolte competenţele profesionale prin formare profesională continuă, diversificându-şi metodele de predare.Vor fi motivate să se implice în proiecte didactice cu sprijinul a 45 de subvenţii şi 15 burse a câte 12 luni şi 15 burse a câte 6 luni.

-310 părinţi vor fi consiliaţi pentru a-şi dezvolta abilităţile de comunicare şi relaţionare cu copiii şi capacitatea de implicare activă în sprijinul oferit copiilor pentru creşterea performanţelor şcolare.