Eşti aici

Învățământ de calitate pentru viitorul copiilor noștri în județul Dolj

Cod MySMIS: 104980

Perioada de derulare 21.05.2018-22.05.2018

Beneficiar: Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în educație (IDEE)-

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Dolj

     Obiectivul general al proiectului proiectului îl reprezintă promovarea accesului egal la învățământ, pentru reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a mediului educational, promovarea accesului egal la învățământul preșcolar și școlar și reducerea segregării între copii din 11 unități școlare din mediul rural și urban din județul Dolj ( Școala Gimnazială ”Constantin Argentoianu” Argetoaia, Școala Gimnazială ”Eufrosina Popescu” Botoșești Paia, Școala Gimnazială Braloștița, Școala Gimnazială Teasc, Școala Gimnazială Ghindeni, Liceul Teoretic ”Gheorghe Vasilichi” Cetate, Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Craiova, Școala Gimnazială Grecești, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova, Liceul ”Traian Vuia” Craiova, Liceul ”Matei Basarab” Craiova.

Rezultatele așteptate:
-furnizarea de programe educative de calitate și atractive pentru 200 copii de vârsta preșcolară.

-activitati de tip Școala după școală, pentru 600 copii cu vârste corespunzatoare învățământului preuniversitar inclusiv elevi din scolile profesionale, elevi din grupele vulnerabile,cu accent pe elevii apartinand minoritatii rrome, elevi cu dizabilitati din comunitatile dezavantajate socio-economic din judetul Dolj.

-30 de parinţi/tutori ai copiilor/elevilor în risc de părăsire a școlii vor participa la ateliere de educaţie pentru sănătate, igienă și nutriţie sănătoasă.

-dezvoltarea resurselor umane din unitatile de învățământ și dezvoltarea mecanismelor locale de susținere a procesului educațional la nivelul județului Dolj prin furnizarea unor programe de formare a unui număr de 260 cadre didactice și personal de sprijin din școli și 20 membri ai Consiliilor de Administraţie.

  IMPORTANT: În această perioadă activitățile proiectului se desfășoară folosind și platforma educațională de [aici]