Eşti aici

Noutăți MEN

Subscribe to Flux Noutăți MEN
Actualizat: în urmă cu 10 minute 48 de sec

Ministrul Ecaterina Andronescu s-a întâlnit cu E.S. dl Sayyid Badr bin Hamad Albusaidi, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe al Sultanatului Oman

14 Iunie 2019 - 10:53pm
14 Iun 2019

Ministrul Ecaterina Andronescu a avut vineri,14 iunie 2019, la sediul MEN, o întrevedere cu E.S. dl Sayyid Badr bin Hamad Albusaidi, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe al Sultanatului Oman.

În cadrul întâlnirii, ministrul Educației a subliniat potențialul de colaborare dintre cele două state în domeniul educației, prin consolidarea cooperării dintre instituțiile de învățământ superior din cele două țări, în vederea promovării mobilității academice, a proiectelor inovatoare și a posibilităților pe care le au tinerii din Oman în România.

Astfel, aceștia sunt invitați să-și continue studiile în țara noastră, universitățile românești oferind o varietate de oportunități de învățare, inclusiv programe în limba engleză în domeniile medicină, inginerie, agricultură, economie și științe umane.

Universitățile noastre sunt bine pregătite și deschise colaborării cu Sultanatul Oman în domeniul mobilității studenților și cadrelor didactice, precum și în activități de cercetare științifică dezvoltate în comun”, a conchis ministrul Educației, Ecaterina Andronescu.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Finalizarea etapei de evaluare a calității științifice a proiectelor de manuale școlare (anul școlar 2019-2020)

13 Iunie 2019 - 8:39pm
13 Iun 2019

În urma derulării procedurii de licitație deschisă în vederea asigurării manualelor școlare, în anul școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, Centrul Național de Evaluare și Examinare, în calitate de autoritate contractantă, a comunicat ofertanților astăzi, 13 iunie 2019, rezultatele evaluării calității științifice a proiectelor depuse.

Astfel, au fost admise 104 proiecte de manuale școlare și respinse 72. Din cele 72 de proiecte respinse, 17 au fost „neconforme”, iar 55 au obținut mai puțin de 95 de puncte. Ofertanții au dreptul de a contesta rezultatele în termen de 10 zile de la primirea comunicării.

Licitația a fost lansată pentru manualele de clasa a VII-a, precum și pentru manualele școlare necesare elevilor din clasele I-VI pentru care fie nu au existat oferte în anii trecuți, fie acordurile-cadru încheiate în urma achizițiilor anterioare au încetat.

Ofertanții au depus 176 proiecte de manuale școlare. Au fost înscrise oferte pentru toate disciplinele din Trunchiul Comun pentru clasa a VII-a și pentru o bună parte din disciplinele de clasa a VI-a rămase neofertate în anul 2018. Nu au fost depuse oferte pentru disciplinele cu un tiraj redus al manualelor școlare.

Pentru titlurile de manuale şcolare pentru care nu au existat oferte, MEN aplică prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu metodologia de achiziţie a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, anexa nr. 3 a ordinului de ministru nr. 3.103/2019.

În vederea evaluării calității științifice a proiectelor de manuale școlare au fost cooptați, prin apel public, în calitate de experți, profesori din învățământul superior sau preuniversitar, care au titlul științific de doctor sau cel puțin gradul didactic I. Evaluarea calității științifice a conținutului fiecărui proiect a fost realizată de către cinci experți cooptați. Conform metodologiei, un proiect de manual școlar poate fi acceptat dacă întrunește minimum 95 de puncte din 100 de puncte posibile.

Pentru asigurarea unor manuale școlare de calitate, prin ordinul de ministru nr. 3.103/2019 au fost regândite punctajele aferente descriptorilor de calitate, astfel încât evaluarea s-a centrat pe criterii precum corectitudinea manualului din punct de vedere științific, corelarea cu programa școlară, adecvarea conținutului la vârsta elevului etc.

Până la finalizarea procedurilor prevăzute de metodologia de achiziție a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, aprobată prin ordinul de mnistru nr. 3103/2019, toate comunicările se vor efectua exclusiv cu ofertanții, acestea nefiind publice.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

154.956 de absolvenţi ai clasei a VIII-a s-au înscris pentru susținerea Evaluării Naţionale - sesiunea 2019

13 Iunie 2019 - 7:56pm
13 Iun 2019

La Evaluarea Națională (EN VIII) din sesiunea 2019 s-au înscris 154.956 de absolvenți ai clasei a VIII-a, conform situației centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Examenul începe marți, 18 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Joi, 20 iunie, se desfășoară proba la Matematică, iar vineri, 21 iunie, este programată proba la Limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi comunicate marți, 25 iunie, până la ora 12:00 (în centrele de examen). Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 - 20:00.Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 29 iunie.

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor și instrumente de desen la proba de Matematică.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Ministerul Educației Naționale pune la dispoziția celor interesați o linie TELVERDE - 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naționale. Numărul va fi disponibil în perioada 18 - 20 iunie, între orele 8:00 - 16:00, iar vineri, 21 iunie, între orele 8:00 -14:00.

Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Media generală obținută în cadrul EN VIII are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a. Absolvenții clasei a VIII-a își vor putea continua studiile în învățământul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toți elevii care au finalizat ciclul gimnazial.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Precizările Ministerului Educației Naționale cu privire la admiterea în sistemul de învățământ liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020

12 Iunie 2019 - 8:53pm
12 Iun 2019

Conform situației centralizatoare, la data prezentă, toate inspectoratele școlare județene/al municipiului București au publicat pe site-urile proprii broșura privind oferta de admitere în învățământul liceal, prin urmare toate unitățile de învățământ sunt în posesia informațiilor cu privire la rețeaua școlară.

Inspectoratele școlare au tipărit și distribuit broșurile și în format letric, astfel încât până la finalul acestei săptămâni toate materialele informative vor ajunge în toate unitățile de învățământ, cu excepția celor din județele Argeș, Brașov și Iași, în care distribuirea broșurilor se va finaliza la începutul săptămânii viitoare.

Elaborarea, tipărirea, publicarea și difuzarea broșurilor de admitere în învățământul liceal sunt în responsabilitatea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București.

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) din OMEN nr. 4829/2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020, cu modificările/completările ulterioare, „admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul  şcolar  2019-2020  se  desfășoară  în  conformitate  cu  Metodologia  de  organizare  şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.

În context, precizăm că nu au fost aduse modificări metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat. Totodată, reamintim că informațiile referitoare la ultima medie de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2018-2019, precum și alte date de interes general (numele liceului, specializarea, limba de predare, forma de învățământ, profilul, filiera, ultima medie de admitere din anul anterior etc.) se regăsesc și pe site-ul:http://admitere.edu.ro/2018/repartizare/

Completarea  opţiunilor  în  fişele  de  înscriere  de  către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de către diriginţii claselor a VIII-a, are loc după afișarea rezultatelor Evaluării Naționale, probele examenului de Evaluare urmând a se desfășura în perioada 18 - 21 iunie 2019.

După afișarea rezultatelor (25 iunie 2019), respectiv după soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale (29 iunie 2019), absolvenții clasei a VIII-a își pot calcula, cu certitudine, media de admitere pe baza căreia se exprimă opțiunile și se realizează repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Aprobarea actului normativ pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 564/2017, alineatul (2) al articolului 4, privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar

12 Iunie 2019 - 8:52pm
12 Iun 2019

Executivul a aprobat în ședința de astăzi, 12 iunie 2019, o hotărâre ce va permite ca elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) din învățământul special care, pe perioada școlarizării locuiesc în internatul unității de învățământ, să primească alocația zilnică de hrană pe toată durata cursurilor școlare, inclusiv pentru zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

În temeiul prevederilor art. 48 alin. (3) și art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, copiii, elevii şi tinerii cu CES şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Reuniunea Directorilor Generali pentru Ȋnvăţământ Superior (București, 5 - 7 iunie 2019)

8 Iunie 2019 - 12:01am
08 Iun 2019

Ministerul Educației Naționale a organizat, sub egida Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, în perioada 5 - 7 iunie 2019, la Cercul Militar Național, Reuniunea Directorilor Generali pentru Ȋnvăţământ Superior.

Temele de discuţie au vizat conceptele-cheie pe care Ministerul Educației Naționale le-a promovat ȋn cadrul tuturor evenimentelor organizate ȋn domeniul educaţiei, pe parcursul Preşedinţiei române la Consiliul Uniunii Europene, respectiv calitatea, incluziunea şi excelenţa.

De asemenea, au fost dezbătute subiecte privind politicile europene din învățământ: recunoașterea automată a diplomelor, Programul Erasmus+, conceptul STEAM, stadiul de implementare a două inițiative majore - Universităţile Europene și Cardul Studenţesc European -  precum și modalităţi inovatoare de ȋnvăţare şi predare.

Au fost prezenți directori generali pentru ȋnvăţământ superior din toate statele membre UE, reprezentanţi ai Comisiei Europene, precum și reprezentanți ai organizațiilor europene cu responsabilități în domeniul învățământului superior (EQAR, EURASHE, ESU, EUA).

Reuniunea Directorilor Generali pentru Ȋnvăţământ Superior se desfășoară bianual, ȋntâlnirea de la Bucureşti fiind prima din anul 2019.

BIROUL DE COMUNICARE

Precizările Ministerului Educației Naționale cu privire la proiectul de Hotărâre de Guvern pentru stabilirea cuantumului minim pentru bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

6 Iunie 2019 - 9:37pm
06 Iun 2019

Precizările Ministerului Educației Naționale cu privire la proiectul de Hotărâre de Guvern pentru stabilirea cuantumului minim pentru bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat:

 • în luna ianuarie 2019, ca urmare a adoptării Legii nr. 38/17.01.2019, pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 53/21.01.2019, care prevede, în completarea  art. 82 (1), necesitatea stabilirii, prin Hotărâre a Guvernului, a unui cuantum minim pentru bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, Ministerul Educației Naționale a inițiat proiectul de Hotărâre de Guvern pentru ducerea la îndeplinire a acestor prevederi;
 • potrivit vechilor prevederi legale, art. 82 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale (LEN) nr. 1/2011, cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
 • în conformitate cu noile prevederi  legale ale LEN nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 82 (1^1), cuantumul minim al fiecărei categorii de bursă se stabilește, anual, prin Hotărâre a Guvernului. Stabilirea cuantumului și a numărului acestora se face, ca până acum, potrivit art. 82 alin. (2) din LEN 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către autoritățile locale;
 • factorii de decizie din Ministerul Educației Naționale au organizat consultări, în perioada ianuarie-aprilie 2019, cu factori de decizie din Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, din Ministerul Finanțelor Publice și cu reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale din România, pentru a decide cuantumul minim al fiecărei categorii de bursă, în vederea elaborării proiectului de act normativ;
 • în prealabil, Ministerul Educației Naționale a solicitat o situație a numărului de burse acordate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, respectiv cuantumul pentru fiecare categorie de bursă. În urma unei analize a datelor prezentate în situația centralizatoare, au fost constatate discrepanțe între sumele alocate burselor/fiecare categorie de bursă/ județ/unitate administrativ-teritorială, fiind acordate burse de la 8 lei până la 1000 de lei;
 • astfel, în vederea asigurării echității în sistemul de învățământ/egalității de șanse la educație pentru toți copiii, inclusiv pentru cei proveniți din categorii sociale și economice dezavantajate, luând în considerare o medie a burselor acordate la nivelul țării, precum și execuția bugetară pentru aceste cheltuieli în anul trecut, s-a decis, împreună cu cei prezenți la consultări, să se propună ca începând cu anul școlar 2019-2020, bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social să fie acorde într-un cuantum de minimum 100 de lei.

Prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului nu se referă la bursele care se acordă tinerilor din sistemul de învățământ superior de stat. Referitor la bursele acordate studenților, vă comunicăm următoarele:

 • din fondurile de la bugetul de stat, instituțiile de învățământ superior de stat pot acorda: burse pentru stimularea performanței academice, burse sociale, burse sociale ocazionale, burse speciale, burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în țară/străinătate și alte forme de sprijin material; studenții pot beneficia și de alte burse, finanțate din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ superior și din alte forme legal constituite;
 • instituțiile de învățământ superior elaborează și aplică propria metodologie, aprobată de senatul universitar la propunerea Consiliului de administrație, în urma consultării cu reprezentanții studenților și organizațiile studențești reprezentative, legal constituite, în conformitate cu metodologia-cadru reglementată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 392/2017 din 27 februarie 2017;
 • cuantumul pentru fiecare tip de bursă este aprobat prin hotărâre a senatului, la propunerea Consiliului de administrație, ca urmare a consultării cu reprezentanții studenților, inclusiv a organizațiilor studențești reprezentative din universitate; cuantumul bursei de performanță este mai mare decât cuantumul bursei de merit atribuită în instituția de învățământ respectivă; cuantumul bursei de merit este mai mare decât cuantumul bursei sociale.
 • în cazul burselor sociale pentru studenți, cuantumul se stabilește pornind de la cuantumul minim propus anual de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), ținând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare.

Reiterăm faptul că autoritățile publice locale pot decide cu privire la acordarea burselor într-un cuantum mai mare față de cel care va fi stabilit prin Hotărâre de Guvern, întrucât acest act normativ stabilește un prag minim de la care se va pleca în alocarea burselor.

Etichete: comunicate de presă

Palmaresul României la Olimpiada Europeană de Fizică

5 Iunie 2019 - 1:37pm
05 Iun 2019

Lotul olimpic de fizică al României și-a trecut în palmares patru medalii (trei medalii de argint și o medalie de bronz), precum și o mențiune de onoare la a III-a ediție a Olimpiadei Europene de Fizică (EUPhO), care s-a desfășurat la Riga (Letonia), în perioada 31 mai - 4 iunie 2019.

Medaliile de argint au fost adjudecate de elevii Ștefan Dolteanu, Ionel-Emilian Chiosa și Iosif Theodor.

Medalia de bronz a fost obținută de elevul Vasile Mihai, iar eleva Sabina Drăgoi a primit mențiunea de onoare.

Olimpicul Ștefan Dolteanu a obținut și premiul special pentru cel mai bun experiment din concurs.

Toți olimpicii sunt elevi la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Lotul olimpic a fost coordonat de prof. Adrian Dafinei de la Facultatea de Fizică din cadrul Universității București și prof. Delia Davidescu de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Secretarul de stat, Irina Elisabeta Kovács, a reprezentat Ministerul Educației Naționale la ceremonia de premiere, țării noastre revenindu-i onoarea de a găzdui cea de-a IV-a ediție a Olimpiadei Europene de Fizică, în mai 2020.

În organizarea olimpiadei, Ministerul Educației Naționale va beneficia de sprijinul Facultății de Fizică din cadrul Universității București, precum și de colaborarea cu Institutele de Fizică de pe platforma Măgurele: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Institutul de Fizică Atomică, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor.

Cu acest prilej, secretarul de stat Irina Elisabeta Kovács a avut întrevederi cu ministrul educației din Letonia, Ilga Šuplinska, precum și cu secretarul de stat Līga Lejiņa. În cadrul întâlnirilor s-au discutat aspecte referitoare la cooperarea în domeniul educației dintre România și Letonia, precum și modalitățile de modernizare a sistemelor de învățământ din ambele țări.

Lotul olimpic a fost întâmpinat la revenirea în țară de către ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, care le-a transmis sincere felicitări atât elevilor pentru eforturile depuse și performanțele obținute, cât și profesorilor coordonatori pentru dedicarea de care dau dovadă și pasiunea pe care o insuflă elevilor.

BIROUL DE COMUNICARE

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Festivitatea de decernare a titlului „Şcoală Europeană”, ediția 2019

4 Iunie 2019 - 7:14pm
04 Iun 2019

Ministerul Educaţiei Naționale a premiat marți, 4 iunie 2019, cele 87 de unități de învățământ preuniversitar câştigătoare ale Competiției Naționale „Şcoală Europeană", ediția a XVI-a, în cadrul unei festivități care a avut loc la Palatul Parlamentului.

La ediţia din acest an au fost înscrise 136 de unităţi de învăţământ preuniversitar din 37 de județe și din capitală. Pe primele trei locuri s-au situat Colegiul Economic „Anghel Rugină” din Vaslui (196 de puncte), Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni, județul Suceava (190 de puncte), Liceul „Ștefan Procopiu” din Vaslui (187 de puncte). Rezultatele complete sunt disponibile aici.

Fiecare unitate de învăţământ a primit certificatul „Şcoală Europeană 2019" şi un premiu în valoare de 5.000 lei pentru dotări. Decizia privind bunurile ce urmează a fi achiziţionate aparţine conducerii fiecărei unităţi de învățământ. MEN va transfera sumele către inspectoratele școlare judeţene/ISMB, care la rândul lor au obligaţia să le repartizeze unităţilor de învăţământ.

Activităţile/proiectele/programele care se iau în considerare pentru această competiție sunt:

 • derulate de şcoli prin programele Comisiei Europene, ale Parlamentului European și alte altor instituții europene: Erasmus+ (2014-2020), eTwinning, Europa-casa noastră (Lider European și EuroQuiz), Școli-ambasador ale Parlamentului European, Euroscola etc.
 • derulate de şcoli în parteneriat cu ambasade, universităţi şi şcoli din Uniunea Europeană, companii europene, asociaţii profesionale europene, ONG–uri cu scop educaţional/de formare profesională care activează la nivel european etc.
 • finanțate din fonduri structurale, în care școala este aplicant sau partener. 

În evaluarea candidaturilor s-a ținut cont și de coerenţa activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene cu politica generală a instituţiei şcolare, de performanțele școlare reflectate în rezultatele elevilor la examenele naționale, olimpiade și concursuri școlare, de asigurarea egalităţii de şanse și facilitarea accesului la educație, precum și de calitatea și coerența documentelor de candidatură.

„De ce Școală Europeană? România este o țară europeană nu numai prin poziția geografică, ci și prin opțiune. O țară europeană și așa trebuie să rămână pentru că noi toți românii împărtășim valorile europene. Le împărtășim pentru că sunt și ale noastre. Și cum am putea să nu avem respect și prețuire pentru tot ceea ce au realizat generații și generații în cultura Uniunii Europene? Cum ar putea să nu ne îmbogățească și pe noi și cum s-ar putea ca ceea ce au creat generații și generații de români în cultura lumii să nu fie parte din cultura Uniunii Europene? De aceea eu cred că toate școlile românești sunt școli europene. Sunt prin poziția geografică a României, dar și prin opțiuni și valori deopotrivă. Și lucrurile acestea așa trebuie să rămână. (…) Iorga spunea că un neam se înalță prin școală și eu consider că fiecare dintre dumneavoastră, cu fiecare lecție, în fiecare clasă, asta face, înalță neamul. Și pentru aceasta vă mulțumesc cu prețuire și respect”, a afirmat ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, în cadrul festivității de decernare a premiilor „Școală Europeană”.

Competiția se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în activităţi/proiecte/programe comunitare.

Odată obţinut, certificatul „Şcoală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care şcoala trebuie să concureze din nou pentru a reconfirma titlul obținut.

Concursul „Școală Europeană” a fost lansat de Ministerul Educației Naționale în anul 2004, ca semn al recunoaşterii contribuţiei şcolilor româneşti la sprijinirea eforturilor României de integrare în Uniunea Europeană.

La cele 16 ediții au participat 2.159 de unități de învățământ din toate județele țării și 862 dintre acestea au primit certificatul și trofeul „Școală Europeană”.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Rezultatele sesiunii speciale din cadrul examenului național de Bacalaureat 2019

4 Iunie 2019 - 7:09pm
04 Iun 2019

Conform situației centralizate, din totalul celor 147 de candidați care au susținut sesiunea specială a examenului național de Bacalaureat din acest an, 125 de elevi au promovat, rezultând o rată de reușită de 85,03%.

Pe tranșe de medii situația arată astfel: 39 de medii între 9 și 9.99, 33 între 8 și 8.99, 32 între 7 și 7.99, respectiv 20 între 6 și 6.99.

La această sesiune, un singur candidat a promovat cu media 10.

Sesiunea specială se organizează pentru absolvenții de liceu aflați în pregătire sau în etapele de selecție pentru alcătuirea loturilor care vor reprezenta România atât la olimpiadele internaționale pe discipline, cât și la diverse competiții sportive europene sau mondiale.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Precizări privind înscrierea elevilor la Evaluarea Națională

4 Iunie 2019 - 10:35am
04 Iun 2019

Înscrierea candidaților la Evaluarea Națională se realizează în conformitate cu prevederile art. 16, alin. 4, din Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010 - 2011, aprobată prin ordinul de ministru nr. 4.801/2010, valabilă, conform prevederilor ordinului de ministru nr. 4.813/2018 și pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019:

Înscrierea candidaților pentru Evaluarea Națională se face la secretariatele unităților de învățământ pe care aceștia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută de calendarul examenului;

a) pentru candidații din seria curentă, înscrierea se face de către secretarii unităților de învățământ, în conformitate cu evidențele școlii;

b) pentru candidații din anii precedenți, înscrierea se face de către secretariatul unității de învățământ pe care candidații au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceștia.        

Așadar, nu se utilizează o cerere-tip pentru înscriere, înscrierea se face pe baza evidențelor școlii.

Părinții elevilor din seria curentă nu trebuie să vină la școală pentru înscrierea elevilor la examenul de Evaluare Națională, înscrierea se face pe baza evidențelor școlii, conform metodologiei (art. 16, alin 4). 

Conform art. 32, alin. (2) din Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale, elevii cu cerințe educative speciale, integrați în școlile de masă, precum și cei din învățământul special, susțin Evaluarea Națională numai la solicitarea scrisă a părinților sau a întreținătorilor legali.

Conform art. 36 din Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale, conducerile unităților de învățământ aduc la cunoștința persoanelor interesate prevederile prezentei metodologii prin: afișare la avizierul școlii, organizarea unor întâlniri cu părinții elevilor de clasa a VIII-a, în vederea informării acestora, prezentarea în colectivele de elevi ai clasei a VIII-a etc.

În județe/ISMB a fost transmisă adresa nr. 32.190/20.05.2019, prin care se fac precizări cu privire la pregătirea examenelor naționale 2019, inclusiv modalitatea de înscriere a elevilor la examene.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

135.655 de absolvenţi de liceu s-au înscris pentru susţinerea examenului naţional de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2019

2 Iunie 2019 - 3:53pm
02 Iun 2019

Conform situației centralizate, 135.655 de absolvenți de liceu (116.037 din promoția curentă și 19.618 din seriile anterioare*) s-au înscris pentru a susține examenul național de Bacalaureat 2019 în prima sesiune, care începe luni, 3 iunie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A). 

Potrivit calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua în data de 4 iunie și va fi urmată de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (5 - 6 iunie).

În zilele de 7, 10 și 11 iunie este programată evaluarea competențelor digitale (proba D), iar în perioada 12-13 iunie se va desfășura evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C). 

Subiectele pentru probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română și în limba maternă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, cu un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. 

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu. În situația în care uncandidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut proba.

Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Reprezentanţii instituţiilor mass-media au acces în unităţile de învăţământ liceal care organizează probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale sau în centrele de examen numai cu avizul preşedintelui comisiei şi însoţiţi de un membru al comisiei, exclusiv înainte de începerea sau după încheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice (înregistrări/fotografii/preluări de imagini etc.) este necesar acceptul persoanelor care apar în acele materiale.

Probele scrise ale examenului naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, încep luni, 1 iulie, cu examenul la Limba şi literatura română. Proba la Limba si literatura maternă este programată marți, 2 iulie, iar proba obligatorie a profilului, miercuri, 3 iulie. Ultima probă scrisă - cea la alegere a profilului și specializării - se va desfășura joi, 4 iulie.

Afișarea primelor rezultate este programată pentru data de 8 iulie și este urmată de depunerea eventualelor contestațiilor. Între 9 și 12 iulie vor fi soluționate eventualele contestații, în timp ce afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 13 iulie.

Examenul național de Bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii de liceu care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

* Gradul de încărcare în aplicația informatică a datelor statistice utilizate în acest comunicat de presă este de 99%.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Executivul a alocat fondurile necesare pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și asigurare cu utilități a grupurilor sanitare din unitățile de învățământ preuniversitar

30 Mai 2019 - 7:28pm
30 Mai 2019

Guvernul României a adoptat în ședința de astăzi, 30 mai, o hotărâre prin care este repartizată suma de 64.900 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de amenajare și asigurare cu utilități a grupurilor sanitare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

Această sumă a fost alocată în bugetul Ministerului Educaței Naționale la Capitolul Cheltuieli de capital, Titlul 51 Transferuri între unități ale administrației publice, încă din luna februarie a anului 2019.

Adoptarea acestui act normativ va determina creșterea calităţii actului educaţional și desfășurarea activităților școlare într-un cadru sigur și modern în învățământul preuniversitar.

Prin această măsură se urmărește asigurarea de condiții optime, precum și acces egal şi sporit la o educație de calitate pentru peste 61.500 de elevi.

Reamintim că în anul 2017, în rețeaua de învățământ preuniversitar de stat funcționau 2.219 unități de învățământ cu grupuri sanitare situate în curte, fără apă curentă și fără canalizare. În urma măsurilor întreprinse de Executiv și autoritățile locale, la începutul anului 2019, în rețeaua de învățământ preuniversitar de stat mai funcționau 1.180 de școli cu grupuri sanitare neconforme, dotate necorespunzător sau amplasate în exteriorul construcțiilor de învățământ.

Precizăm că sumele alocate de Executiv vin în completarea sumelor repartizate din bugetul local, astfel fiind sprijinite autoritățile locale în responsabilitatea cărora se află infrastructura școlară.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Palmaresul delegației României la Olimpiada Internaţională de Informatică în Echipe 2019

25 Mai 2019 - 9:49pm
25 Mai 2019

Echipa Colegiului Național de Informatică „Tudor Vianu" din Bucureşti și echipa Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova, reprezentantele României la a III-a ediție a Olimpiadei Internaţionale de Informatică în Echipe/IIOT (20-24 mai, Moscova), au obținut medaliile de aur și de argint.

Medaliată cu aur, echipa Colegiului Național de Informatică „Tudor Vianu" are următoarea componență: Ovidiu Răzvan Hârșan, Ştefan Manolache, Alexandru Petrescu, Ioan Cristian Pop și Andra Elena Mircea (rezervă). Toți cei cinci elevi sunt în clasa a XII-a.

Echipa Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova a intrat în posesia medaliei de argint în următoarea formulă: Maria Alexa Tudose (clasa a XI-a/Colegiul Național „Ion Luca Caragiale" din Ploiești), Ioan Alexandru Ilaşi (clasa a XI-a/Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești), Matei-Costin Banu (clasa a XII-a/Colegiul Național „Mihai Viteazul" din Ploiești), Theodor-Ștefan Cristea (clasa a XII-a/Colegiul Național „Ion Luca Caragiale" din Ploiești) și Andrei Onuț (clasa a IX-a/Colegiul Național „Ion Luca Caragiale" din Ploiești) - rezervă.

Echipele au fost însoțite și coordonate de Nușa Dumitriu-Lupan (inspector școlar -Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi director al Centrului Județean de Excelență Vaslui) și Elena-Daniela Lica (profesor la Liceul Teoretic „I.L. Caragiale” din Ploiești și director al Centrului Județean de Excelență Prahova).

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a întâmpinat și felicitat delegația României pentru performanța reușită, la întoarcerea în țară, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Aprobarea Hotărârii de Guvern privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020

23 Mai 2019 - 5:47pm
23 Mai 2019

Executivul a aprobat astăzi, 23 mai, o hotărâre ce reglementează domeniile de studii universitare de masterat, programele de studii universitare de masterat și numărul maxim de studenți masteranzi care pot fi școlarizați în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particulare acreditate pentru anul universitar 2019 - 2020, după cum urmează:

 • 26 programe de studii universitare de master încadrate într-un domeniu existent acreditat de ARACIS în structura a 12 universități de stat și a două universități particulare acreditate, 2 programe de studii universitare de master cu rezoluția încredere - acreditare (înființare de domenii noi prin acreditare de programe) în cadrul a două universități de stat și un program de studii universitare de master cu rezoluția încredere - acreditare (acreditare de program cu cifră alocată în cadrul unui domeniu existent) în cadrul unei universități de stat;
 • încadrarea în categoria masterat profesional de către ARACIS a 324 programe de studii universitare de master din structura a 16 universități de stat și a unei universități particulare acreditate;
 • încadrarea în categoria masterat de cercetare de către ARACIS a 97 programe de studii universitare de master din structura a 10 universități de stat și a unei universități particulare acreditate;
 • modificarea numărului maxim de studenți ce pot fi școlarizați pentru 48 domenii de studii universitare de master din structura a 20 universități de stat și a două universități particulare acreditate, urmare a evaluării domeniilor de studii universitare de master de ARACIS;
 • intrarea în lichidare a 100 programe de studii universitare de master din 27 domenii de studii universitare de master din structura a 8 universități de stat, urmare a evaluării domeniilor de studii universitare de master de ARACIS, în sensul în care acestea nu se mai regăsesc în structura instituțiilor de învățământ superior respective;
 • intrarea în lichidare a 11 domenii de studii universitare de master cu 14 programe din structura a 4 universități de stat si a 4 universități particulare acreditate, urmare a solicitării universităților, în sensul în care acestea nu se mai regăsesc în structura instituțiilor de învățământ superior respective;
 • intrarea în lichidare a 143 programe de studii universitare de master din 48 domenii de studii universitare de master din structura a 14 universități de stat și a 4 universități particulare acreditate, urmare a solicitării universităților, în sensul în care acestea nu se mai regăsesc în structura instituțiilor de învățământ superior respective;
 • schimbarea denumirii Academiei Tehnice Militare din București în baza Hotărârii Guvernului nr. 153/2019.

Reglementarea este motivată de propunerea senatelor universităților cu privire la actualizarea/reorganizarea programelor în cadrul domeniilor de studii universitare de masterat, în sensul satisfacerii cerințelor angajatorilor și solicitărilor beneficiarilor.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Guvernul a aprobat Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019 - 2020

23 Mai 2019 - 5:19pm
23 Mai 2019

Aprobarea acestui act normativ implică modificarea unor specializări, conform rapoartelor Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS), introducerea de noi specializări evaluate de ARACIS și actualizarea unor structuri ale instituțiilor de învățământ superior, potrivit solicitărilor depuse în perioada 30.08.2018 - 21.03.2019.

În baza aprobărilor ARACIS se modifică următoarele denumiri de specializări:

 • „Inginerie economică în agricultură" din domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, cu denumirea „Ingineria și managementul afacerilor agricole";
 • „Inginerie economică în construcții" din domeniul Inginerie şi management, cu denumirea „Inginerie și management în construcții".

Hotărârea Executivului mai prevede intrarea unei universități particulare în monitorizare, după aprobarea Legii nr. 227/2017 privind înființarea Universității „Adventus" din Cernica, urmare a acreditării Institutului Adventist din Cernica - Ilfov. Totodată, în hotărârea aprobată astăzi, 23 mai, nu se mai regăsesc patru instituții de învățământ superior, ca urmare a apariției, în anul 2018, a legilor de desființare, după cum urmează:

 • Universitatea Financiar - Bancară din municipiul București (desființată prin Legea nr. 316/2018 din 20 decembrie 2018)
 • Universitatea „George Barițiu" din Brașov (desființată prin Legea nr. 317/2018 din 20 decembrie 2018)
 • Universitatea „Mihai Eminescu" din municipiul Timișoara, județul Timiș (desființată prin Legea nr. 318/2018 din 20 decembrie 2018)
 • Institutul Teologic Romano-Catolic din București (desființat prin Legea nr. 319/2018 din 20 decembrie 2018).

De asemenea, actul normativ aprobat astăzi prevede, în baza Hotărârii Guvernului nr. 153/2019, schimbarea denumirii Academiei Tehnice Militare din București în Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București.

Alte informații

 

Nomenclatorul domeniilor și al programelor de studii universitare include domeniile și programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați. Acestea sunt propuse de agențiile de evaluare a calității care au evaluat fiecare program.

Structurile și specializările/programele de studii cuprinse în hotărâre au fost fundamentate în funcție de următorii indicatori: prospectarea cererilor economice și sociale de calificări universitare, asigurarea echilibrului corespunzător între studiile de licență și studiile de masterat, tendințele demografice, autonomia universitară și răspunderea publică, respectiv organizarea fluxurilor studențești și a programelor de studii.

 

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Documente importante pentru crearea Spațiului European al Educației, adoptate de Consiliul Educație în mandatul Președinției române la Consiliul Uniunii Europene

22 Mai 2019 - 10:51pm
22 Mai 2019

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a prezidat miercuri, 22 mai, la Bruxelles, Reuniunea Consiliului Educație, organizată sub egida Președinției române la Consiliul Uniunii Europene.

Cu acest prilej, au fost adoptate documente importante pentru crearea Spațiului European al Educației, până în 2025, mai precis recomandările Consiliului privind abordarea globală a predării și învățării limbilor străinerespectiv sistemele de înaltă calitate de educație și îngrijire timpurie. Pe lângă relevanța competențelor lingvistice pe piața forței de muncă, acestea sunt esențiale și pentru construirea Europei viitorului, bazată pe valori comune și pe înțelegerea reciprocă a tradițiilor noastre diverse.

Recomandarea privind sistemele de înaltă calitate de educație și îngrijire timpurie are ca obiectiv sprijinirea statelor membre în eforturile de îmbunătățire a accesului la sistemele lor de educație și îngrijire timpurie, precum și a calității acestora, recunoscând totodată că statele membre dețin responsabilitatea principală în acest domeniu. Educația și îngrijirea timpurie joacă un rol esențial pentru intreg parcursul educațional și de formare.

În cadrul aceleiași reuniuni au fost adoptate și Concluziile Consiliului privind parcursurile de actualizare a competențelor - noi provocări pentru adulți. Acestea subliniază progresul realizat și invită statele membre, printre altele, să pună în aplicare măsuri durabile pentru actualizarea competențelor adulților. Concomitent, este recomandată adoptarea unei abordări strategice coerente în ceea ce privește furnizarea de competențe de bază pentru persoanele slab calificate, precum și pentru sporirea gradului de conștientizare a angajatorilor cu privire la importanța îmbunătățirii competențelor perfecționalizării și recalificării angajaților.

Un alt punct pe agendă l-a constituit dezbaterea privind construirea viitorului Europei și contribuția educației și formării la consolidarea coeziunii sociale. Consolidarea coeziunii este o prioritate a Președinției române, fiind subliniată de motto-ul țării noastre: Coeziunea, o valoare comună europeană. Pentru România, coeziunea socială reprezintă o valoare comună pentru coerența și capacitatea Uniunii de a-și îndeplini obiectivele și de a stimula o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 

Avem convingerea fermă că educația și formarea pot fi motoare puternice de promovare a coeziunii sociale. Apreciem că este necesar un angajament comun pentru a acționa pe baza valorilor împărtășite, valorizând diversitatea lingvistică și culturală a fiecărui stat membru”, a declarat ministrul Ecaterina Andronescu.

Dezbaterea a fost precedată de prezentarea susținută de Rareș Voicu, elev și ambasador junior al UNICEF la Uniunea Europeană, care a făcut publice rezultatele conferinței internaționale cu tema „Participarea copiilor la procesele de luare a deciziilor și de elaborare a politicilor la nivelul Uniunii Europene” (organizată la București în zilele de 6 și 7 mai 2019).

Informații suplimentare: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eycs/2019/05/22-23/ 

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Formarea primelor 300 de cadre didactice din învățământul primar, în cadrul proiectului CRED

22 Mai 2019 - 1:13pm
22 Mai 2019

Săptămâna aceasta, în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED), s-a demarat formarea primelor 300 de cadre didactice din învățământul primar. În același timp, continuă selecția națională a formatorilor de cadre didactice atât pentru învățământul primar, cât și pentru cel gimnazial.

Astfel, prin intermediul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED) a început formarea cadrelor didactice care constituie unul dintre grupurile-țintă ale proiectului, respectiv 55.000 de profesori din învățământul primar și gimnazial. Aceștia urmează să fie instruiți în implementarea noilor abordări curriculare din învățământul primar.

Începând cu data de 20 mai, Casa Corpului Didactic București a devenit primul partener, din cadrul CRED, care implementează activitățile de formare a cadrelor didactice din învățământul primar, în regiunea București-Ilfov, conform calendarului activităților de formare aprobat de Ministerul Educației Naționale.

Până la data de 6 iulie 2019, vor finaliza programul de formare 15 grupe a câte 20 de cursanți (12 în București și 3 în Ilfov), totalizând 300 de cadre didactice formate din învățământul primar.

Activitățile de formare se vor desfășura, timp de 120 de ore, în format blended-learning, în timpul săptămânii, atât față în față, cât și online. Cursanții beneficiază de 30 de credite profesionale transferabile.

Programul de formare continuă - „Formare nivel II - învățământ primar”, acreditat prin ordin al ministrului Educației Naționale, este structurat în trei module:

 • Un nou curriculum național pentru învățământul primar şi gimnazial - conceptualizări necesare
 • Aplicarea noului Curriculum naţional pentru învăţământul primar - disciplinele de studiu din perspectiva didacticii specialităţii
 • Aspecte transversale în abordarea şi implementarea curriculumului naţional

Modulul 3 include trei pachete tematice. Fiecare cursant optează pentru un singur pachet tematic, dintre cele trei:

 • Consiliere şi dezvoltare personală. Rolul cadrului didactic în construirea și dezvoltarea unor medii de învățare incluzive.
 • Resurse Educaţionale Deschise RED şi platforme online pentru învăţare.
 • Management de curriculum la nivelul școlii și al clasei.

De asemenea, în a doua jumătate a lunii mai 2019, a fost lansat, la nivel național, un apel de selecție pentru formatori de cadre didactice atât pentru nivelul primar, cât și pentru cel gimnazial.

Așadar, profesioniștii din învățământul preuniversitar/universitar din România pot deveni formatori în cadrul proiectului CRED și, astfel, pot contribui la creșterea calității sistemului educațional autohton. Selectarea și pregătirea noului lot de formatori au loc la nivel național, în cadrul celor opt instituții partenere din cadrul proiectului: Casele Corpului Didactic Buzău, București, Brașov, Botoșani, Cluj-Napoca, Olt, Teleorman și Timiș.

Cei interesați pot accesa site-urile menționate mai jos, pentru a aplica pentru posturile disponibile:

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED) este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc, fiind lansat în anul 2017 și având o durată de implementare de patru ani. Este cel mai important proiect al Ministerului Educației Naționale ce vizează învățământul preuniversitar și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul se implementează la nivel național și are 12 parteneri, instituții publice: Institutul de Științe ale Educației, opt Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și trei Inspectorate școlare județene.

CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCREDCategorie: Comunicate de presă

Participarea ministrului Ecaterina Andronescu la Reuniunea Consiliului Educație și la evenimentele conexe acestei reuniuni (Bruxelles, 21 - 22 mai 2019)

21 Mai 2019 - 9:26pm
21 Mai 2019

 

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, va prezida miercuri, 22 mai, la Bruxelles, Reuniunea Consiliului Educație, organizată sub egida Președinției române a Consiliului Uniunii Europene.

Pe agenda Consiliului Educație figurează adoptarea a două propuneri de recomandări:

 • Recomandarea Consiliului privind abordarea globală a predării și învățării limbilor
 • Recomandarea Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire timpurie a copiilor.

Totodată, urmează a fi adoptate concluziile Consiliului cu privire la punerea în aplicare a recomandării Consiliului privind parcursurile de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți.

De asemenea, va avea loc o dezbatere de orientare pe tema construirii viitorului Europei: contribuția educației și a formării la consolidarea coeziunii sociale.

Anterior reuniunii formale a Consiliului, este prevăzut un prânz de lucru informal, în cadrul căruia vor fi schimbate opinii privind Utilizarea inteligenței artificiale în educație: provocări și oportunități.  

În marja reuniunii, în cursul zilei de astăzi, 21 mai, ministrul Ecaterina Andronescu a deschis, alături de Comisarul pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport, Tibor NavracsicsConferința Președinției române privind Competențele digitale și antreprenoriale pentru sprijinirea educației și formării inovatoareÎn acest context, a avut loc un dialog referitor la procesul de elaborare a politicilor, dublat de dezbateri în grupuri de lucru și discuții care au acoperit toate nivelurile de educație.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Seminar dedicat experților din domeniul evaluării, inspectorilor și cadrelor didactice de limbi străine (14-17 mai 2019)

21 Mai 2019 - 10:00am
14 Mai 2019

Ministerul Educației Naționale în parteneriat cu Centrul European pentru Limbi Moderne de la Graz (Austria) organizează, la Brașov, în perioada 14-17 mai, seminarul Constructing valid language tests and examinations based on the CEFR and its Companion Volume. Evenimentul  este dedicat experților din domeniul evaluării, inspectorilor și cadrelor didactice de limbi străine.

Obiectivul seminarului este formarea participanților în domeniul utilizării descriptorilor Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) în procesul de elaborare a itemilor și testelor de evaluare, producerea de itemi/teste specifice fiecărui nivel lingvistic/tip de competență.

De asemenea, se pune accent și pe revizuirea testelor specifice studiului limbilor moderne, precum testele de verificare a competențelor lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a, respectiv clasa a IX-a, pentru clasele cu predarea unei limbi moderne în regim intensiv/bilingv și proba C din cadrul examenului național de Bacalaureat.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Pagini