Eşti aici

Noutăți MEN

Subscribe to Flux Noutăți MEN
Actualizat: în urmă cu 7 ore 28 de minute

„Sănătatea copiilor depinde de grija noastră, a tuturor”

22 Ianuarie 2020 - 1:04pm
22 Ian 2020

Ministrul Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie, luând cunoștință de cazurile de gripă apărute în ultima perioadă în diferite unități de învățământ, a dispus următoarele măsuri: organizarea unei videoconferințe alături de ministrul Sănătății, Victor Sebastian Costache, și încheierea unui protocol de colaborare între cele două ministere, în vederea prevenirii și combaterii acestor situații pe viitor.

Astfel, ministrul Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie, și ministrul Sănătății, Victor Sebastian Costache, au organizat miercuri, 22 ianuarie 2020, o videoconferință cu inspectorii școlari generali, reprezentanții organizațiilor sindicale și ai asociațiilor de părinți. Aceasta a fost convocată ca reacție rapidă la problema numeroaselor cazuri de gripă și a deciziilor de suspendare a cursurilor în mai multe unități de învățământ.

Ministrul Monica Cristina Anisie a subliniat că toți factorii decizionali trebuie să aplice măsurile adecvate acestui context pentru a asigura starea de bine a copiilor în școlile din România și pentru a diminua riscul de epidemie:

Solicitarea mea către inspectoratele școlare județene vizează: nevoia de monitorizare cu atenție a situațiilor de criză ce pot apărea, informarea Ministerului Educației și Cercetării în privința acestor cazuri și menținerea unei legături permanente cu direcțiile județene de sănătate publică, precum și cu directorii unităților de învățământ. De asemenea, este imperios necesar să nu mai înceapă cursurile imediat după realizarea acțiunilor de dezinfecție și dezinsecție din unitățile de învățământ.”

Cei doi miniștri au declarat că este redactat deja un Protocol de Colaborare care detaliază măsurile de aplicat. Acesta urmează să fie transmis către inspectoratele școlare județene și direcțiile județene de sănătate publică în cursul zilei de astăzi. În acest sens, readucem în atenția acestor instituții lista de măsuri prevăzută în nota nr. 28.936/02.03.2016, transmisă de Monica Cristina Anisie în perioada în care era Secretar de stat în cadrul Ministerului Educației.

Ministrul Victor Sebastian Costache a informat că Ministerul Sănătății a luat măsurile specifice necesare pentru combaterea epidemiei de gripă. „Este important să avem o legătură operativă pe axa inspectorate școlare județene/școli - direcții de sănătate publică. În această manieră putem realiza prevenirea și combaterea potențialelor cazuri de îmbolnăvire cu implicarea tuturor factorilor. Ca practician, eu însumi știu cât de mult contează să respectăm măsurile minime de igienă”, a punctat Victor Sebastian Costache.

La videoconferință au mai participat secretarii de stat Luminița Barcari și Irina Elisabeta Kovacs (Ministerul Educației și Cercetării), Nelu Tătaru (Ministerul Sănătății), directorul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății, Mioara Comana și directorul Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, Cristina Pelin.

Prezenți, de asemenea, la videoconferință, liderii sindicatelor din învățământul preuniversitar (Simion Hancescu - FSLI și Marius Nistor - FSI „Spiru Haret”) și președintele FNAP-IP (Iulian Cristache) și-au exprimat susținerea pentru demersurile MEC de a asigura cadrelor didactice și elevilor un climat de siguranță, avansând, în același timp, o serie de propuneri referitoare la diverse aspecte ce țin de sănătatea acestora.

Alte informații

Examinarea şi evaluarea stării de sănătate acordate prin asistență medicală în școli se realizează în conformitate cu prevederile ordinului comun MEC - MS nr. 5.298/2011, care aprobă Metodologia de examinare a stării de sănătate a preșcolarilor şi elevilor din unitățile de învățământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viață sănătos.

Ministerul Sănătății are deja programată pentru perioada următoare, în cadrul ședinței Comisiei de medicină de urgență și dezastre, din 4 februarie a.c., discutarea noului ordin privind asistența medicală acordată în unitățile de învățământ împreună cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării.

Etichete: comunicat de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministerul Educației și Cercetării îi sprijină pe elevi: li se va deconta transportul!

20 Ianuarie 2020 - 4:46pm
20 Ian 2020

La inițiativa ministrului educației și cercetării, Monica Anisie, în ultimele două săptămâni au avut loc mai multe întâlniri interministeriale pe tema asigurării transportului elevilor școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu.

Astăzi, la sediul ministerului, a avut loc o nouă întâlnire de lucru convocată de Monica Anisie. Au răspuns invitației domnul Ion Ștefan, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, domnul Ionel Scrioșteanu, secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, însoțiți de echipele tehnice, precum și reprezentanți ai Consiliului Național al Elevilor și ai Asociației Elevilor din Constanța.

În cadrul întâlnirii au fost convenite următoarele:

 1. Pe termen scurt, pentru a debloca situația decontării transportului elevilor, este necesară emiterea unei Ordonanțe de Urgență pentru modificarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Modificarea este necesară pentru a pune în concordanță legislația cu decizia Curții Constituționale a României, care a statuat că decontarea pe „bază de abonament” este neconstituțională, deoarece creează o diferență de tratament juridic între elevii care pot prezenta abonament și elevii care, din diferite motive obiective (de exemplu, lipsa transportului în comun), nu pot prezenta abonament, dar pot prezenta alte acte doveditoare.
 2. Ulterior, în termen de 30 de zile, se va elabora o Hotărâre de Guvern care să abroge HG 863/2016 pentru aprobarea metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport și să prevadă noi tarife maximale;
 3. Începând cu anul școlar 2020-2021, elevii vor circula gratuit pe baza carnetului de elev, vizat de către unitatea școlară, sens în care ministerele implicate vor elabora un proiect de act normativ.

Elevii au confirmat participarea la întâlnirea de lucru de săptămâna viitoare, care are drept temă discutarea hotărârii de Guvern menite să abroge HG 863/2016.

Etichete: comunicat de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministerul Educației și Cercetării lansează procedura de concurs pentru selectarea de noi membri în Corpul Național de experți în managementul educațional (seria a 15-a)

17 Ianuarie 2020 - 12:59pm
17 Ian 2020

În Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020 a fost publicat ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.016/09.01.2020 pentru aprobarea Calendarului desfășurării concursului național de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de experți în management educațional (CNEME).

Calitatea de membru în cadrul corpului naţional de experţi în management educațional este o condiție obligatorie de participare la concursurile de selecție a inspectorilor școlari și a directorilor unităților de învățământ din sistemul preuniversitar, conform prevederilor legale. Această calitate se certifică prin înscrierea în Registrul Naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării concursului de selecţie organizat de Ministerul Educației și Cercetării.

Registrul Naţional al experţilor în management educaţional este, practic, baza de date cu profesioniștii calificați în managementul inspectoratelor școlare și al unităților de învățământ. Selecţia candidaţilor se realizează de către inspectoratele școlare, în baza calendarului stabilit de către minister, a declarat Monica Anisie, ministrul Educaţiei și Cercetării.

Calendarul desfășurării concursului, seria a 15-a, prevede începerea procesului de selecție în data de 20 ianuarie 2020 și finalizarea acestuia în data de 20 martie 2020.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Comisia de Dialog Social: Simulările pentru clasa a VII-a și a XI-a vor fi organizate la nivel județean, cu subiect unic

15 Ianuarie 2020 - 3:34pm
15 Ian 2020

Astăzi, 15 ianuarie, în cadrul Comisiei de Dialog Social (CDS) din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, printre altele, s-au pus în discuție următoarele:

 • Proiectul de ordin al ministrului Educației și Cercetării privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de național de Bacalaureat în anul școlar 2019 - 2020 și pentru aprobarea calendarului acestora
 • Proiect de ordin privind structura anului şcolar 2020-2021.

Ministerul Educației și Cercetării face următoarele precizări:

Ca element de noutate, simularea pentru clasa a VII-a va avea loc în luna mai și va fi reglementată separat, după ce vor fi publicate programele de examen și noi modele de subiecte, având în vedere că acești elevi au studiat după alte programe decât cei de clasa a VIII-a. Aceasta a fost propunerea susținută în unanimitate de către toți membrii Comisiei de Dialog Social.

Cel de-al doilea element de noutate este acela că în luna mai, fiecare inspectorat școlar poate organiza o nouă simulare cu subiecte unice, elaborate la nivel județean. Tot atunci, în conformitate cu art. 7, alin. (1) și alin. (2) din proiectul de ordin de ministru privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2019-2020 și pentru aprobarea calendarului acestora, poate fi organizată și simularea examenului de Bacalaureat pentru clasa a XI-a.

Extras din propunerea de ordin de ministru privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2019 - 2020 și pentru aprobarea calendarului acestora:

Art. 7. - (1) Fiecare inspectorat școlar poate organiza în luna mai a anului 2020, la nivelul tuturor unităților de învățământ gimnazial/liceal, o simulare cu subiect unic elaborat la nivelul județului/municipiului București, în scopul stimulării pregătirii elevilor în vederea susținerii Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a examenului de bacalaureat național.

(2) Simularea din luna mai a anului 2020 de la nivelul inspectoratului școlar poate fi organizată și pentru elevii claselor a XI-a.”

De asemenea, facem precizarea că structura anului școlar 2020-2021 se află, în continuare, în dezbatere publică. Ministerul Educației și Cercetării așteaptă propuneri pe acest subiect până în data de 17 ianuarie 2020, inclusiv.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar s-a întrunit după o lungă perioadă de inactivitate

15 Ianuarie 2020 - 12:34pm
15 Ian 2020

Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFIP) s-a întrunit ieri, 14 ianuarie 2020, pentru a stabili costul standard per elev pentru anul bugetar 2020.

În condițiile actuale, CNFIP consideră că sumele alocate sunt cele mai realiste. Pentru cheltuielile salariale, procentul alocat depășește creșterea salarială prognozată pentru 2020, iar la capitolul cheltuieli materiale depășește indicele de inflație.

Întrucât se știe că acest organism a fost nefuncțional în ultimii ani, Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării, a recomandat CNFIP întâlniri periodice, elaborarea unor standarde de cost în concordanță cu nevoile școlii, astfel încât, până la data de 1 octombrie 2020, să fie stabilit costul standard pentru anul bugetar 2021.

„Am realizat și transmis aceste recomandări consiliului pentru a nu se mai repeta situația moștenită din guvernele anterioare”, a declarat Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării. 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării: „O școală bună înseamnă o comunitate consolidată”

14 Ianuarie 2020 - 5:48pm
14 Ian 2020

Unitățile de învățământ vizitate:

 • Grădinița din satul Frumușica, comuna Axintele
 • Școala din comuna Axintele
 • Grădinița din comuna Sălcioara din județul Ialomița

Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării, a început de astăzi, 14 ianuarie 2020, vizitele neanunțate în unitățile de învățământ preuniversitar. Vizate au fost două grădinițe și o școală din județul Ialomița: Grădinița din satul Frumușica, Școala Generală din comuna Axintele și Grădinița din comuna Sălcioara. Aceste vizite au scopul de a identifica problemele reale cu care se confruntă elevii și profesorii, dar și de a vedea care este stadiul lucrărilor din aceste unități de invățământ pentru renovarea/amenajarea toaletelor.

Toate cele trei unități de învățământ au fost incluse în diferite programe de reabilitare, însă primarii nu au reușit să modernizeze clădirile respective și să asigure condiții decente pentru elevi și profesori.

Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării, a constat că toaletele sunt amenajate în curtea unităților de învățământ, iar elevii sunt nevoiți să meargă prin frig, noroi și nesupravegheați până acolo. De asemenea, pentru cele două grădinițe verificate nu există pază la intrare, în condițiile în care autoritățile publice locale sunt responsabile să asigure siguranța în unitățile de învățământ pe care le administrează. O altă problemă identificată a fost cea legată de asigurarea încălzirii în sălile de clasă.

,,Așa cum am anunțat, sunt hotărătă să îmi mut «biroul» în teritoriu. Voi petrece cel mai mult timp printre colegii profesori și elevi. Cadrele didactice trebuie să fie consiliate pentru asigurarea actului educațional de calitate. Trebuie să ne ajutăm colegii, nu să îi punem la zid. Totodată, trebuie asigurate condiții optime pentru elevi. Voi trimite tuturor primarilor o scrisoare deschisă prin care le voi solicita să investească în educație, deoarece finanțarea corespunzătoare a educației trebuie să fie un efort comun între stat și autoritățile administrației publice locale. Fac un apel public către toți primarii din România să citească atent art. 105 din Legea nr.1/2011 și să asigure finanțare corespunzătoare în bugetele pe 2020. Am constatat cu tristețe că, de la adoptarea Legii nr.1/2011, unele autorități publice locale au alocat puțin spre deloc bani pentru educație, deși aveau o obligație legală și morală în acest sens. O școală bună înseamnă o comunitate consolidată! Investiția în grădinițe, școli și licee înseamnă investiția în comunitatea locală unde ele funcționează", a declarat Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării.

În cadrul vizitei, ministrul Educației și Cercetării s-a întâlnit și cu primarii celor două comune - Grigore Tudor (comuna Axintele) și Gabriel Stoica (comuna Sălcioara).

Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării, va continua seria de vizite neanunțate în școlile din țară.

Etichete: comunicat de presăCategorie: Comunicate de presă

Doar 1,53 % din numărul posturilor din învățământul preuniversitar sunt afectate de prevederile OUG nr.1/2020

10 Ianuarie 2020 - 3:06pm
10 Ian 2020

Ministerul Educației și Cercetării a solicitat Inspectoratelor Școlare Județene / Inspectoratului Școlar al Municipiului București o analiză cu privire la impactul aplicării prevederilor punctului 20, Art. III, alin. (1) și (2) din OUG nr.1/2020, prin care se stipulează că detașările se pot se realiza numai cu personal angajat în instituții și autorități publice.

Rezultatele raportului realizat de către Inspectoratele Școlare Județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București evidențiază că numărul posturilor care se vor vacanta prin aplicarea prevederii menționate anterior reprezintă 1,53% din numărul posturilor didactice auxiliare și nedidactice din sistemul de învățământ preuniversitar.

Inspectorii școlari generali vor monitoriza desfășurarea activității unităților de învățământ și vor lua toate măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile legale.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Structura anului școlar 2020-2021 a fost lansată în dezbatere publică

6 Ianuarie 2020 - 1:36pm
06 Ian 2020
 • Anul școlar 2020 - 2021 începe la data de 1.09.2020, se încheie la data de 31.08.2021;
 • Elevii sunt așteptați la cursuri în data de 14 septembrie;
 • Elevii din învățământul primar și cel preșcolar beneficiază de vacanță în perioada 26 octombrie - 1 noiembrie 2020;
 • Ca element de noutate, în semestrul al II-lea vacanța de primăvară va ține cont de Sărbătorile Pascale - va fi fracționată în două părți.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat astăzi, 6 ianuarie 2020, în dezbatere publică, proiectul de ordin de ministru privind structura anului școlar pentru 2020 - 2021.

Anul școlar se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:

 • Semestrul I - 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021)
 • Semestrul al II-lea - 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021)

‚‚Având în vedere perioada în care vor avea loc Sărbătorile Pascale, am propus fracționarea vacanței de primăvară pentru a permite familiilor reunite, inclusiv membrilor din diaspora, să celebreze împreună.”, a declarat Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării.  

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

 • Vacanța de iarnă (23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021)
 • Vacanța intersemestrială (30 ianuarie - 7 februarie 2021)
 • Vacanța de primăvară
  • Paștele Catolic (2 - 11 aprilie)
  • Paștele Ortodox (30 aprilie - 9 mai)
 • Vacanța de vară (18 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile anului școlar 2021-2022).

Prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021. Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

Programul național ‚‚Școala Altfel’’ se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

Proiectul de ordin privind structura anului școlar 2020-2021 este supus dezbaterii publice. Toți cei interesați sunt invitați să transmită propuneri de îmbunătățire pe adresa de email dezbateripublice@edu.gov.ro.

Etichete: comunicate de presăproiect structură an școlar 2020-2021Categorie: Comunicate de presă

Precizări referitoare la aprobarea Ordonanței de Urgență pentru completarea art. 201 din Legea educației naționale nr. 1/2011

30 Decembrie 2019 - 4:59pm
30 Dec 2019

În ședința de vineri, 27 decembrie 2019, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență pentru completarea art. 201 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Actul normativ prevede că studenţii Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” din București (ANIMV), înmatriculaţi la programe de licenţă, master şi postuniversitare pentru nevoile Serviciului Român de Informaţii şi pentru alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, precum şi cetăţenii străini pregătiţi în cadrul ANIMV pe bază de protocoale încheiate în acest scop între Serviciul Român de Informaţii şi organe similare de informaţii ale statelor de care aparţin aceştia, în condiţiile legii, vor fi exceptaţi de la obligativitatea înregistrării în Registrul Matricol Unic al universităţilor din România - RMUR.

Datele referitoare la studenţii înmatriculaţi la aceste programe de studii ale ANIMV vor fi înscrise în registre matricole fizice şi electronice constituite la nivelul ANIMV, care vor include toate elementele prevăzute a fi raportate în RMUR.

Precizăm că registrele matricole existente la nivelul ANIMV sunt accesibile Ministerului Educației şi Cercetării, pentru conformitatea cu normele legale generale în vigoare.

De asemenea, precizăm că adoptarea acestui act normativ are la bază următoarele temeiuri legale:

În calitate de instituţie publică de învăţământ superior militar, ANIMV are obligaţia de a elibera, în condiţiile prevederilor ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior, acte de studii pentru absolvenţii programelor de studii universitare şi postuniversitare pe care universitatea le organizează.

Obţinerea formularelor actelor de studii se realizează în condiţiile precizate de art. 5 alin. (4) din Regulamentul de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a RMUR, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3714/2018: „Ministerul Educaţiei Naţionale avizează numărul formularelor actelor de studii pentru instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare din România, în funcţie de completitudinea şi corectitudinea datelor introduse/înregistrate în RMUR cu privire la studenţii absolvenţi ai studiilor universitare şi postuniversitare, conform actelor normative în vigoare”.

Constituirea şi funcţionarea RMUR, reglementate de art. 201 din Legea educației naționale nr.1/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, presupun transmiterea către această bază națională de date a unui set de date complete - cod numeric personal, serie şi număr act de identitate, loc naştere, studii urmate anterior şi instituţia organizatoare a acestora - referitoare la studenţii înmatriculaţi la programele de studii universitare şi postuniversitare organizate de instituţiile de învăţământ superior, în speţă şi de către ANIMV.

Acest fapt poate conduce la devoalarea identităţii unor angajaţi ai Serviciului Român de Informaţii şi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pentru care ANIMV organizează formare profesională. De aceea, din motive ce ţin de interesul instituţional al Serviciului Român de Informaţii şi al celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale de a proteja identitatea cadrelor pentru care se asigură pregătirea, începând cu anul universitar 2015-2016, ANIMV a transmis în RMUR doar datele studenţilor înmatriculaţi la programele universitare de master de cercetare şi la studiile universitare de doctorat, altele decât cele profesionale.

Datele studenţilor/cursanţilor la toate programele de formare profesională, pregătiţi pentru Serviciul Român de Informaţii sau pentru partenerii instituţionali, au fost introduse exclusiv în registrele matricole de la nivelul ANIMV. Acest fapt este justificat de necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la emiterea actelor de studii, precum şi a obligaţiilor legale şi instituţionale de protejare a identităţii cadrelor pentru care se asigură pregătirea, respectiv pentru a păstra confidențialitatea identității ofițerilor de informații din sistemul național de apărare, securitate națională și ordine publică.

De altfel, potrivit art. 29 din Legea nr.14/1992 pentru organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, personalul militar din cadrul Serviciului se constituie din absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ din sistemul propriu, iar raportat la dispoziţiile art. 17 lit. b) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, efectivele forţelor angajate se încadrează în categoria informaţiilor secret de stat.

Conform art. 11 din ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 657/2014, activitatea de completare a formularelor actelor de studii - referitoare la studii parţiale sau complete - se efectuează în termen de maximum 12 luni de la promovarea examenelor de finalizare a studiilor, context în care Academia urmează să intre în incapacitatea de a emite acte de studii pentru absolvenții săi.

Din această perspectivă, neadoptarea, în regim de urgenţă, a unor măsuri de reglementare şi rezolvare a acestei probleme stringente în plan legislativ privind funcţionarea învăţământului superior militar de informaţii ar fi condus la imposibilitatea emiterii de acte de studii pentru programele universitare şi postuniversitare profesionale organizate de ANIMV. De asemenea, ar fi putut provoca încălcarea drepturilor fundamentale ale studenților garantate de Constituția României, republicată (art. 32 - dreptul la învățătură), întrucât ANIMV face parte din sistemul de învățământ finanțat de la bugetul de stat, acreditat potrivit legii, iar absolvirea cursurilor universitare - licență sau postuniversitare organizate de Academie se atestă prin emiterea diplomelor sau certificatelor de absolvire. Apartenența la o formă de învățământ universitar militar din cadrul Serviciului Român de Informații nu ar trebui să devină o formă de îngrădire a drepturilor fundamentale, întrucât limitele în care sunt restrânse drepturile și libertățile acestei categorii de profesioniști sunt expres și limitativ prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare

În același timp, accesul la lucrările de masterat sau doctorat din cadrul ANIMV nu va fi îngrădit, iar eventualele sesizări privind calitatea științifică vor fi analizate potrivit legii. În cazul unui verdict de plagiat, normele legale se aplică și militarilor. Aceste prevederi se aplică tuturor celor care vor realiza lucrări de doctorat sau studii post-universitare în cadrul Academiei SRI.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Raport sintetic al debirocratizării activității profesorilor

23 Decembrie 2019 - 6:32pm
23 Dec 2019

Ministerul Educației și Cercetării face primii pași concreți pentru debirocratizarea activității cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. 

Grupul de lucru, cunoscut sub denumirea de ,,Comisia de tăiat hârtii” din cadrul MEC, prezintă un prim raport ce are în vedere eficientizarea procesului de predare - învățare - evaluare. În urma propunerilor înregistrate pe platforma debirocratizare.edu.ro și a dezbaterilor din perioada noiembrie-decembrie 2019, comisia a decis eliminarea și simplificarea unor documente în vederea eficientizării procesului de predare - învățare - evaluare.

Lista de măsuri urmează să fie supusă consultării publice, cu partenerii de dialog social, iar intervențiile privind debirocratizarea vor fi realizate pe etape pe termen scurt (începând cu semestrul al II-lea), mediu și lung (aplicabile începând cu anul școlar 2020-2021) pentru a nu afecta în niciun fel desfășurarea actului educațional.

‚‚Activitatea din cadrul Grupului de Lucru nu a fost un demers ușor, s-a muncit și se va munci în continuare pentru a găsi cele mai bune soluții, astfel încât să simplificăm munca de la clasă. «Hârtia» a devenit pentru noi, profesorii, atât de importantă în ultima vreme, încât a ajuns să ne îngreuneze activitatea didactică. În urma întâlnirilor Grupului de lucru, sunt convinsă că fiecare a înțeles că este nevoie ca profesorii să își dedice toată priceperea și energia copiilor și nu completării unor hârtii inutile”, a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării.

În continuare, prezentăm câteva dintre măsurile pe termen scurt avute în vedere, grupate în două categorii: măsuri de eliminare și măsuri de simplificare.

Măsuri de eliminare:

1. Comisia metodică: se propune desființarea acesteia și realocarea atribuțiilor către alte comisii. Vor fi revizuite atribuțiile Comisiei de curriculum, în sensul acoperirii activităților de didactică și mentorat;

2. Procese verbale (PV): se propune eliminarea obligației de a întocmi procese verbale pentru activitățile care nu implică probarea modului de luare a deciziei. De exemplu, la ședința cu părinții se semnează foaie de prezență, dar nu se scrie PV decât pentru subiectele care necesită decizia majorității părinților.

3. Portofoliul dirigintelui: se propune eliminarea. Activitatea de dirigenție nu presupune „acoperirea cu hârtii”, ci intervenție, și este mai valoros ca timpul să fie acordat pentru discuțiile de consiliere necesare;

4. Raportări situație socială: eliminarea obligativității realizării de raportări și analize privind situația socială a elevilor. De exemplu, situația elevilor cu părinți plecați în străinătate care era realizată de profesori, deși aceștia nu au atribuții din sfera asistenței sociale.

5. Raportări programe de sprijin: eliminarea obligativității realizării în forma actuală a raportărilor aferente programelor sociale Cornul și laptele, Fructe în școli etc. Se va opta pentru raportare integrată, cu asumare de responsabilități și de către personalul unităților administrativ-teritoriale (UAT).

Măsuri de simplificare:

1. Pentru rapoartele și statisticile solicitate de instituții ierarhic superioare sau alte instituții din afara sistemului educațional se propune eliminarea obligativității realizării acestora la nivelul unității de învățământ.  Se recomandă completarea în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) a tuturor datelor necesare și extragerea oricăror date necesare raportărilor din datele statistice din SIIIR.

2. Portofoliul profesorului: se propune revizuirea și standardizarea conținutului obligatoriu prin punerea la dispoziția profesorului de modele predefinite;

3. Documente pentru activități care presupun ieșirea elevilor din spațiul școlii: se propune simplificarea și, în același timp, sunt avansate soluții care să încurajeze profesorii în planificarea acestor activități, respectiv:

a) încurajarea programelor de voluntariat pentru părinți, care să parcurgă procedurile din legislația din domeniu, ca răspuns la nevoia de supraveghere a copiilor. Se propune modificarea art. 7 lit. (b) din ordinul de ministru nr. 3.637/2016: „să asigure câte un cadru didactic și, după caz, un părinte/tutore/ susținător legal voluntar însoțitor/însoțitori pentru fiecare 10 elevi participanți”;

b) modificarea contractului educațional în sensul introducerii unei prevederi referitoare la posibilitatea implicării părinților/tutorilor/susținătorilor legali, în calitate de voluntari, în organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare;

c) modificarea contractului educațional în sensul introducerii unor prevederi care asigură transferul de încredere către cadrele didactice, fără să mai fie nevoie de semnătura părintelui/tutorelui pentru fiecare acțiune în parte.

4. Teste inițiale (predictive): se propune eliminarea obligativității de aplicare a testelor inițiale în situații de continuitate (același profesor, aceeași disciplină).

 5. Condica de prezență: se propune eliminarea rubricii referitoare la tema orei de curs și înlocuirea acesteia cu rubrică referitoare la denumirea disciplinei.

Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării, va prezenta în luna ianuarie 2020 raportul cu toate măsurile propuse pe termen scurt, mediu și lung.

De asemenea, în raportul Grupului de lucru sunt prevăzute și o serie de principii și recomandări destinate profesorilor cu scopul de a eficientiza modul de lucru și activitatea la clasă. Scăderea volumului de hârtii întocmite de profesori este o preocupare continuă a Ministerului Educației și Cercetării, iar sugestiile primite în acest sens sunt luate în considerare și pot fi dezbătute și adoptate ulterior.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Veste bună pentru elevii și părinții care așteptau această decizie: Evaluarea Națională se va desfășura la aceleași discipline!

20 Decembrie 2019 - 2:33pm
20 Dec 2019

Executivul a adoptat în ședința de astăzi, 20 decembrie, prorogarea unor termene și condiții privind desfășurarea unor examene (Evaluarea Națională și Bacalaureat) și a admiterii la liceu. Prin această decizie, Guvernul a corelat modalitatea de evaluare, pe discipline, cu modalitatea de predare-învățare, conform planului-cadru în baza căruia elevii au studiat în clasele V-VIII.

„Amintesc că, pentru elevii care studiază în clasele V- VIII, începând din anul 2021, era prevăzută evaluarea transdisciplinară, dar aceasta nu a fost pregătită printr-un proces de predare - învățare transdisciplinar”, a declarat ministrul Monica Cristina Anisie.

Această măsură răspunde îngrijorărilor elevilor care sunt acum în clasa a VII-a  și asigură predictibilitate pentru elevii din clasele a V-a și a VI-a, structura Evaluării Naționale rămânând neschimbată și pentru ei.

„Consider că este o veste bună și mult așteptată de către copii, familiile lor, dar și de către profesorii care îi pregătesc pe elevi!”, a completat ministrul Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie. 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Guvernul a deblocat funcționarea școlilor doctorale

20 Decembrie 2019 - 1:33pm
20 Dec 2019

Analizând situația funcționării școlilor doctorale din România, Guvernul a decis să prelungească termenul-limită de acreditare a Școlilor Doctorale până la data de 31.12.2021.

Începând de la 1 ianuarie 2020, Ministerul Educației și Cercetării s-ar fi aflat în situația de a nu mai putea asigura funcționarea în condiții de acreditare a Școlilor Doctorale, fiind imposibilă îndeplinirea condițiilor de verificare și acreditare din partea Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) într-un interval atât de scurt, astfel încât să nu fie întreruptă activitatea și să se poate organiza admiterea la studii doctorale.

Concomitent cu această decizie, Ministerul Educației și Cercetării urgentează pașii necesari pentru ca acest proces să nu mai fie întârziat:

- pentru metodologia aflată deja în consultare publică este planificată o ședință a Comisiei de Dialog Social, luni 23 decembrie, urmând aprobarea acesteia până la finalul anului 2019;

- ghidurile de evaluare periodică vor fi realizate și comunicate public de ARACIS, în termen de 45 de zile de la aprobarea metodologiei;

- ulterior, universitățile vor depune dosarele în vederea evaluării ARACIS, în termen de 45 de zile și, simultan, va fi planificată cooptarea experților străini în comisiile de evaluare ale ARACIS.

Astfel, Guvernul României va asigura evaluarea școlilor doctorale pe baza următoarelor principii: Etică, Transparență și Calitate.

Noua metodologie de evaluare periodică va introduce și un set de indicatori de etică academică, indicatori care nu existau în metodologiile anterioare. Aceștia vizează suspiciunile de plagiat, cazurile dovedite de plagiat, demersurile inițiate de universități pentru a combate fenomenul și măsurile de prevenire.

Alte obiective ale metodologiei:

- asigurarea calității în procesul educațional pentru ciclul 3 de doctorat. În plus, fiecare școală doctorală va fi evaluată, din 5 în 5 ani, în cadrul procesului de evaluare periodică a IOSUD, în vederea menținerii acreditării;

- în cazul în care un domeniu de studii universitare de doctorat este organizat de mai multe școli doctorale din cadrul aceluiași IOSUD, evaluarea trebuie să se realizeze o singură dată, la nivelul IOSUD.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Legea Bugetului pentru anul 2020

19 Decembrie 2019 - 12:05pm
19 Dec 2019

Proiectul de Buget de stat pentru anul 2020 prevede o alocare de 3,4% din PIB pentru învățământ.

Bugetul alocat învățământului pentru anul 2020 este de 38.417,6 milioane lei, în creștere față de anul trecut, când a fost prevăzută suma de 36.909,9 milioane lei.

„Mandatul de Ministru al Educației și Cercetării îi are în centru pe cei mai importanți actori ai sistemului: elevii și studenții. Mă lupt pentru drepturile și interesele lor, iar datoria tuturor este să le asigurăm cadrul necesar pentru buna desfășurare a actului educațional. Tocmai de aceea, rog opinia publică să semnaleze orice problemă și să anunțe dacă unitățile administrativ-teritoriale din România asigură finanțarea complementară și alocă banii necesari pentru educația copiilor noștri.

Le cer autorităților responsabile să cântărească bine fiecare resursă financiară pe care o au la dispoziție și, înainte de a lua o decizie privind organizarea unor evenimente, să aibă în vedere că satul, comuna sau orașul pe care le coordonează au nevoie de o infrastructură decentă și modernă pentru unitățile de învățământ. Într-un stat în care normalitatea trebuie să primeze, educația este soluția, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie.

Finanțarea sistemului de educație din România are la bază mai multe surse de venit, iar bugetul învățământului, pe lângă sumele alocate Ministerului Educației și Cercetării, se completează astfel:

 • bugetele alocate altor ministere care au activități de învățământ (ex. MAI, MApN);
 • sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (ex.: programul pentru școli al României: corn, lapte, miere, fructe; drepturile copiilor cu CES, din învățământul special; bunuri și servicii pentru întreținerea școlilor speciale și CJRAE/CMBRAE; plata stimulentelor pentru participare la învățământul special preșcolar);
 • sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (ex.: finanțarea de bază pentru școli, plata stimulentelor pentru copiii din familii vulnerabile, încurajând participarea în cadrul ciclului preșcolar, drepturile copiilor CES integrați în învățământul de masă);
 • Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular și cel confesional - unități acreditate;
 • Cheltuieli susținute din venituri proprii (universități, altele);
 • Cheltuieli susținute direct de unitățile administrativ-teritoriale/UAT (ex.: finanțare complementară, suplimentară, investiții).

Ministerul Educației și Cercetării a discutat cu reprezentanții autorităților locale pentru a clarifica obligațiile legale și pentru a se asigura de respectarea acestora privind:

 • investiţiile, reparaţiile capitale, consolidările, subvențiile pentru internate şi cantine;
 • cheltuielile pentru evaluarea periodică naţională a elevilor;
 • cheltuielile cu bursele elevilor;
 • cheltuielile pentru transportul elevilor;
 • cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform legii;
 • cheltuielile pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;
 • cheltuielile pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare, organizate în cadrul sistemului de învăţământ;
 • cheltuielile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru personalul angajat, preşcolari şi elevi;
 • gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 • cheltuielile pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

În concluzie, având în vedere bugetul realizat din anul 2019, în valoare de 36.909,9 lei, și estimările pentru anul 2020, în valoare de 38.417,6 lei, constatăm că bugetul Ministerului Educației și Cercetării nu scade, ci crește.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Festivitatea de premiere a elevilor medaliaţi la olimpiadele și competițiile internaţionale pe discipline în anul 2019

16 Decembrie 2019 - 6:28pm
16 Dec 2019

Ministrul Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie, va premia olimpicii români care s-au remarcat în anul 2019 la concursurile internaţionale pe discipline școlare, în cadrul unei festivităţi ce va fi găzduită marți, 17 decembrie, cu începere de la ora 13:30, de Palatul Național al Copiilor (Sala Mare) din București.

Vor fi recompensaţi cei 163 de elevi care au obținut 61 de medalii, premii și mențiuni la 14 olimpiade internaționale, respectiv 139 de medalii, premii și mențiuni la 26 de concursuri regionale pe discipline (juniori şi seniori). În total, palmaresul olimpicilor români în acest an a fost de 200 de distincții.

De asemenea, vor fi premiate cadrele didactice care i-au pregătit (aproximativ 200), precum şi şcolile din care provin laureaţii (85).

Potrivit reglementărilor în vigoare, premiile pentru rezultatele înregistrate la olimpiadele/concursurile internaționale au următoarele cuantumuri12.550 lei - premiul I absolut (obținut cu punctaj maxim), 9.720 lei - premiul I/medalie de aur, 8.330 lei - premiul al II-lea/medalie de argint, 5.950 lei - premiul al III-lea/medalie de bronz şi 4.065 lei - menţiune (sau diplome echivalente).

Sumele în bani acordate elevilor care s-au impus în competiţiile regionale (olimpiade balcanice de seniori şi juniori, Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară Tuymaada, Olimpiada de Informatică a Europei Centrale, Olimpiada de Chimie „D.I. Mendeleev" etc.) sunt: 4.440 lei - premiul I/medalie de aur, 3.785 lei - premiul al II-lea/medalie de argint, 2.945 lei - premiul al III-lea/medalie de bronz şi 2.550 lei - menţiune (sau diplome echivalente).

Profesorii care au pregătit elevul/elevii primesc un singur premiu, în cuantumul cel mai mare prevăzut pentru unul din elevi. Pentru şcoala pe care elevul/elevii o frecventează sau a/au frecventat-o se acordă câte un premiu, în cuantumul prevăzut pentru fiecare elev premiat. În acest ultim caz, sumele primite vor fi utilizate pentru dotări destinate sprijinirii eficienţei procesului de învăţământ. 

De asemenea, în cadrul acestui eveniment vor fi acordate și premii pentru cele mai de succes activităţi din programul „Şcoala Altfel 2019”.

Fondul total de premiere alocat de MEC este de peste 2.900.000 lei.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Educației și Cercetării a discutat cu reprezentanții Asociației Ad Astra propuneri de măsuri privind îmbunătățirea sistemului de cercetare

16 Decembrie 2019 - 12:51pm
16 Dec 2019

Luni, 16 decembrie 2019, ministrul Educației și Cercetării, doamna Monica Cristina Anisie, a avut o întrevedere cu reprezentanții Asociației Ad Astra și ai blogului Doi Mici și un Anc. Cercetătorii Octavian Micu, Stefan Szedlacsek și Gabriel Preda au prezentat doamnei ministru propuneri de măsuri privind îmbunătățirea sistemului de cercetare.

Discuțiile s-au axat pe puncte clare privind aspecte ale evaluărilor institutelor de cercetare, ale proiectelor de cercetare din cadrul Planului Național CDI sau măsuri privind atragerea cercetătorilor din diaspora. 

S-a convenit începerea unei colaborări deschise, cu participarea activă a membrilor asociației în programarea și derularea proiectelor imediate, priorități ale Ministerului Educației și Cercetării.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Mesajul ministrului Educației și Cercetării la reuniunea Consiliului Național al Rectorilor (Iași, 12 - 14 decembrie 2019)

13 Decembrie 2019 - 8:57am
13 Dec 2019

Întâlnirea dumneavoastră se desfășoară sub auspicii de schimbare. Am declarat, de la început, că îmi dedic mandatul tinerilor, elevi și studenți. Iar România are, în continuare, prea puțini copii care reușesc să absolve o facultate. Și prea puțini dintre ei sunt implicați în cercetare, dezvoltare, inovare și antreprenoriat.

Anii de experiență la catedră m-au convins că e nevoie de toți pentru ca România Educată să devină o realitate, să răspundă nevoii elevilor și studenților de a învăța într-un sistem de educație performant, predictibil, care să îi spijine să fie cetățeni competitivi într-o societate globală.

Reprezentați elita societății românești și, la 30 de ani de la Decembrie 1989, merită să ne întrebăm fiecare ce am făcut pentru țară, ce am făcut pentru viitorul ei, ce am făcut pentru tineri și copii. De la cei mai buni se cere pe măsura oportunităților pe care le primesc.

Rolul universităților în dezvoltarea societății românești, integrată în contextul european și internațional, este unul definitoriu. Dumneavoastră, instituțiile pe care le reprezentați, sunteți principalul ferment care «crește» și specializează tinerii absolvenți ai sistemului de educație generală. Răspundeți, deopotrivă, nevoilor de resursă umană calificată pentru piața muncii, dar și nevoii de pregătire a tinerilor, astfel încât să facă față incertitudinilor viitorului. Îmi doresc ca universitățile noastre să poată asigura această resursă umană, corelată cu nevoile pieței muncii, prin programe de studii bine definite, apreciate și căutate de studenți români și de studenți din alte țări.

Performanța educației universitare este în strânsă relație cu performanța educației din sistemul preuniversitar. Știu că ne dorim, cu toții, mai mulți studenți. De aceea cred că e bine să ne asumăm onest responsabilitățile. Avem nevoie în grădinițele și școlile noastre de profesori dedicați, profesioniști în predare - învățare - evaluare. Împreună putem depăși blocajul din domeniul formării inițiale a cadrelor didactice. Printr-o bună și onestă colaborare putem găsi soluții pentru ca viitoarele generații de elevi și studenți să aibă profesorii pe care îi merită.

Îmi doresc ca universitățile din România să fie universități competitive, deschise fiecărui tânăr. Avem nevoie să găsim soluții pentru a le oferi tinerilor performanți, olimpicii României cu care ne mândrim, cele mai bune condiții de învățare și cercetare în universități din România și fiecare să poată învăța măcar un semestru, într-o altă universitate europeană.

Mi-am asumat începerea evaluării școlilor doctorale prin metodologii centrate pe criterii de calitate. Școlile doctorale din România au nevoie de reconstruirea reputației, de absolvenți integri, de teze de doctorat de calitate, cu elemente de noutate și inovație.

Finanțarea pe bază de performanțe în educație și cercetare este un alt obiectiv pe care îmi doresc să îl atingem. La nivelul Ministerului Educației și Cercetării voi iniția măsuri imediate care să asigure un cadru legislativ coerent și crearea unor mecanisme care să asigure funcționalitatea organismelor consultative din învățământul universitar și cercetare, prin implicarea experților internaționali și a diasporei, precum și o componență independentă.

Contaţi pe sprijinul şi deschiderea mea pentru rezolvarea acestora de mai sus. Mult succes tuturor!"

Monica Cristina Anisie,

Ministrul Educației și Cercetării

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Monica Cristina Anisie s-a întâlnit cu reprezentanții editurilor de carte școlară

11 Decembrie 2019 - 8:16pm
11 Dec 2019

La inițiativa ministrului Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie, astăzi, 11 decembrie 2019, a avut loc, la sediul Ministerului Educației și Cercetării, o întâlnire cu reprezentanții editurilor/asociațiilor de edituri pentru realizarea de manuale necesare în anul școlar 2020-2021.

Întâlnirea a avut ca scop preluarea întrebărilor editurilor și anticiparea unor sincope care ar pune în pericol finalizarea procedurilor într-o perioadă optimă  pentru realizarea celor mai adecvate manuale, în interesul și pe placul elevilor.

Reprezentanții editurilor au apreciat caracterul deschis al acestei prime întâlniri inițiate de MEC și mai ales faptul că procedura a fost demarată mult mai repede decât în alți ani.

Un alt obiectiv al întâlnirii l-a constituit stabilirea unui cadru formal de dialog în vederea atingerii dezideratului de a asigura manuale pe băncile elevilor la începutul anului școlar 2020-2021.

În acest scop, Ministerul Educației și Cercetării a solicitat propuneri și sugestii din partea editurilor, una dintre cele mai importante fiind organizarea de sesiuni de consultări între părți, înainte de lansarea procedurilor de licitație.

De asemenea, au fost discutate și analizate subiecte precum eliminarea numărului-limită de manuale câștigătoare, modificarea fișelor de evaluare în vederea elaborării unor manuale mai clare, respectiv evaluarea de către minister a deficitului numeric de manuale traduse din limba română în limbile minorităților naționale și a cauzelor  care generează această situație.

Precizăm, în context, că Ministerul Educației și Cercetării a lansat joi, 5 decembrie, procedurile de licitație în vederea asigurării manualelor școlare pentru elevii claselor a VIII-a în anul școlar 2020-2021.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Monica Cristina Anisie: „Este nevoie să recunoaștem importanța unui mediu educațional de învățare pentru elevi care să nu inspire frică”

11 Decembrie 2019 - 6:24pm
11 Dec 2019

Ministrul Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie, a participat astăzi, 11 decembrie, la deschiderea lucrărilor «Forumului Național Anti-Bullying», organizat de Asociația „Telefonul copilului".

Apreciez excelentele contribuții ale sectorului neguvernamental, prin intermediul cărora, de aproape 20 de ani, au fost semnalate manifestările acestui fenomen. În același context, au fost propuse soluții și bune practici. Sperăm să le extindem, cu sprijinul tuturor, la nivel național, în fiecare școală. Este nevoie să recunoaștem importanța mediului educațional de învățare pentru elevi, a unui mediu de învățare fără etichete, care să nu inspire frică”, a declarat ministrul Educației și Cercetării. 

Ministrul Monica Cristina Anisie a mai declarat că, în acest moment, Ministerul Educației și Cercetării are în lucru Normele metodologice pentru aplicarea Legii antibullying, recent promulgată de președintele României. La elaborarea acestor norme va contribui, printr-o activitate transparentă, solidară și voluntară, grupul de lucru ce urmează a fi constituit în urma apelului lansat recent de minister.

«Forumul Național Anti-Bullying» (București, 11 - 13 decembrie) este primul eveniment din România dedicat dezbaterilor privind politicile publice pentru combaterea acestui fenomen în rândul copiilor. Evenimentul reunește reprezentanţi şi experţi ai autorităţilor şi instituţiilor relevante din domeniul educaţiei, partenerilor sociali, partenerilor sociali din sistemul educaţional preuniversitar, organizaţiilor neguvernamentale, asociaţiilor elevilor, precum şi experţi străini - specialişti în prevenirea şi combaterea bullying-ului.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Două medalii de aur și patru medalii de argint: palmaresul elevilor români la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori/2019

11 Decembrie 2019 - 4:36pm
11 Dec 2019

Lotul de juniori al României a obținut două medalii de aur și patru medalii de argint la a XVI-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Ştiinţe (IJSO), desfăşurată în perioada 3-12 decembrie, în Qatar (Doha).

Olimpicii români laureați cu aur sunt Ioana Mădălina Cărăuș (clasa a IX-a/Liceul Internațional de Informatică din București) și Vlad Ștefan Oros (clasa a IX-a/Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara).

Medaliile de argint au fost adjudecate de Raisa Axenie (clasa a X-a/Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București), Ștefan Eduard Doliș (Colegiul Național „Gheorghe Vrânceanu” din Bacău), Mircea Andrei Țop (clasa a X-a/Colegiul Național „Decebal” din Deva) și Vlad Iova (clasa a X-a/Colegiul Național „Emanoil Gojdu” din Oradea).

Lotul olimpic a fost coordonat de Daniela Bogdan (coordonator la nivel național și responsabil pentru disciplina chimie), profesor la Colegiul Național „Sf. Sava” din București, Traian Șaitan (responsabil biologie), inspector general MEN și Victor Păunescu (responsabil fizică), profesor la Colegiul Național „Octav Onicescu” din București. În calitate de observator a participat Adriana Simona Popescu, inspector în cadrul ISJ Constanța.

Structura Olimpiadei Internaţionale de Ştiinţe pentru Juniori implică susținerea a trei probe: două probe teoretice (individuale) şi una practică - experiment/laborator (pe echipe, formate din 3 elevi), cu subiecte din trei discipline (chimie, fizică și biologie).

La ediţia din acest an au participat peste 400 de elevi din 70 de ţări.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie, a semnat, împreună cu CONAF și FPPG, Acordul de parteneriat „Pactul pentru Educaţie Antreprenorială”

10 Decembrie 2019 - 1:51pm
10 Dec 2019
 • Ministrul Monica Cristina Anisie: „Vrem să oferim elevilor din învățământul gimnazial și liceal posibilitatea să experimenteze, încă din timpul școlii, ce înseamnă să fie antreprenori, să dezvolte un start-up, într-o societate competitivă.” 

Ministerul Educației și Cercetării (MEC), Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG) au semnat astăzi, 10 decembrie 2019, Acordul de parteneriat „Pactul pentru Educaţie Antreprenorială”. Prin intermediul acestui acord va fi susținută dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor, prin modalități noi și creative de predare și învățare.

„Vrem să oferim elevilor din învățământul gimnazial și liceal posibilitatea să experimenteze, încă din timpul școlii, ce înseamnă să fie antreprenori, să dezvolte un start-up, într-o societate competitivă. Apreciez inițiativa CONAF și FPPG de a oferi expertiză și educație antreprenorială elevilor și invit și alte organizații cu activitate în domeniu să contribuie la dezvoltarea opționalului de educație antreprenorială în școlile gimnaziale și liceele din România. Începem să conturăm Strategia naţională pentru antreprenoriat, un instrument atât de necesar pentru asigurarea prosperității României”, a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul Educaţiei și Cercetării.

Semnatarii Acordului de parteneriat se angajează să colaboreze activ cu reprezentanții MEC, alături de alți parteneri care se vor alătura acestui demers, la Strategia națională pentru educație antreprenorială.

Cristina Chiriac, Preşedinte CONAF, consideră „o prioritate introducerea în şcoli a orelor de antreprenoriat în vederea dezvoltării aptitudinilor şi competenţelor tinerilor şi pregătirii acestora pentru a deveni azi, antreprenorii de care economia românească are nevoie, mâine. România se numără printre cele câteva ţări europene care nu au încă o strategie naţională pentru educaţie antreprenorială. Iată că, astăzi, împreună cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei și Cercetării şi cu cei ai Federaţiei Patronale Petrol şi Gaze facem un important pas în această direcție”.

La rândul său, Franck Neel, Preşedintele FPPG, este de părere că „educația antreprenorială reprezintă o prioritate în asigurarea unei educații adaptate atât la nevoile economice, cât și la valorile europene în contextul globalizării și digitalizării la nivel mondial. Consolidarea educației antreprenoriale în școli, instituții de învățământ profesional și universități va avea un impact pozitiv asupra caracterului dinamic al antreprenoriatului în cadrul economiei”.

Pactul pentru muncă, inițiativă în cadrul căreia este inclus „Pactul pentru educaţie antreprenorială”, presupune reducerea deficitului forţei de muncă din România, transparentizarea pieţei muncii şi dezvoltarea antreprenoriatului, recunoscut ca generator de prosperitate în societate şi element determinant pentru creșterea economică și crearea locurilor de muncă. Investiția în educația antreprenorială este una dintre cele mai rentabile investiții pe care o poate face România în educația copiilor. Elevii participanți au șanse de 3 până la 6 ori mai mari de a-și deschide o afacere ulterior, într-un anumit moment al vieții, comparativ cu cei care nu beneficiază de educație antreprenorială.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Pagini