Eşti aici

Noutăți MEN

Subscribe to Flux Noutăți MEN
Actualizat: în urmă cu 33 de minute 30 de sec

Mesajul ministrului Monica Cristina Anisie cu prilejul Zilei Cercetătorului și Proiectantului

19 Noiembrie 2019 - 4:33pm
19 Noi 2019

„Data de 19 Noiembrie reprezintă pentru cercetarea și inovarea din România prilejul de a sărbători Ziua Cercetătorului și Proiectantului. Această zi constituie o bună ocazie pentru a evoca realizări importante, dar şi un moment de reflecție privind situația actuală și viitoare a cercetării.

Cercetarea-inovarea reprezintă o prioritate a Guvernului României, iar resursa umană este deosebit de importantă în asigurarea durabilității sistemului de cercetare și inovare. Acesta este un argument pentru conectarea sistemului educațional cu cel al cercetării și inovării, urmând tendința la nivel european, care plasează triunghiul educație - cercetare și inovare - mediul de afaceri la baza strategiilor în domeniu.

Sunt multe lucruri de făcut în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării. Contez pe sprijinul cercetătorilor români, pentru a crește productivitatea științifică și competitivitatea la nivel european. Am în vedere, în primul rând, participarea în cadrul componentelor Programului Cadru de cercetare și inovare al Uniunii Europene - Orizont 2020, dar și  implicarea în platforme și inițiative tehnologice europene din diferite domenii de specializare.

Adresez comunității științifice rugămintea de a spori eforturile în direcția creșterii vizibilității și implicării pe plan internațional, în special prin creșterea numărului și calității participărilor la programele europene și internaționale de cercetare-dezvoltare și inovare.

Urez tuturor cercetătorilor mult succes în activitățile de cercetare, recunoaștere și afirmare deplină a valorii profesionale, atât în țară, cât și pe plan internațional.

La mulți ani!”

Monica Cristina Anisie

Ministrul Educației și Cercetării

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Monica Cristina Anisie: „Îmi doresc ca elevii și studenții să fie parteneri în educație”

18 Noiembrie 2019 - 4:23pm
18 Noi 2019
 • Ministrul Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie, a participat la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Elevului și a Studentului (17 noiembrie).
 • Dialogul între toți actorii din educație - cheia pentru performanța în învățământul românesc. 

Ministrul Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie, a participat duminică, 17 noiembrie 2019, la celebrarea Zilei Internaționale a Elevului și a Studentului. Evenimentul s-a desfășurat la Palatul Parlamentului și a fost organizat de către Consiliul Național al Elevilor (CNE) și Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

În cadrul evenimentului au fost lansate Raportul privind respectarea codului drepturilor și obligațiilor studentului și Raportul privind implementarea Statutului Elevului. Documentele prezintă modul în care sunt respectate drepturile elevilor/studenților în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior din perspectiva acestora de beneficiari.

Uniți - elevi, studenți, profesori și părinți - doar așa vom aduce performanță în sistemul de învățământ românesc. Îmi doresc să trăiesc într-o Românie în care educația contează. Sunt adepta colaborării deschise între profesor și elev, spre beneficiile ambelor părți. O dată valorizate, consultarea permanentă și feed-back-ul acordat de voi sunt elemente care pot îmbunătăți semnificativ calitatea actului educațional. Îmi doresc ca elevii și studenții să fie parteneri în educație”, le-a transmis ministrul Monica Cristina Anisie, elevilor și studenților prezenți la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Elevului și Studentului.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED, la doi ani de la debut

18 Noiembrie 2019 - 10:26am
18 Noi 2019
 • Finalizarea documentului de politici educaționale „Repere pentru proiectarea și actualizarea Curriculumului național”

 • Finalizarea Metodologiei privind dezvoltarea Curriculumului la Decizia Școlii (CDȘ), centrată pe dezvoltarea competențelor-cheie

 • Realizarea Raportului de analiză privind nevoile de formare a profesorilor din învățământul primar și gimnazial pentru aplicarea noului Curriculum național, fundamentul celor 17 programe de formare continuă, acreditate

 • Elaborarea a 17 ghiduri metodologice, pentru diferitele discipline de studiu din învățământul primar și gimnazial, conținutul acestora fiind în curs de dezvoltare

 • Formări de formatori și formări de cadre didactice, demarate în forță, astfel încât, la finalul proiectului, 55.000 de cadre didactice din învățământul preuniversitar să fie abilitate curricular

 • Dezvoltarea platformei educaționale CRED, în prezent cu peste 8.000.000 de accesări, în cadrul proceselor de formare, peste 11.000 de conturi de utilizatori și aproximativ 1.200 webinarii organizate, la care au participat peste 7.000 de persoane

 • Derularea selecției naționale a modelelor de bune practici, în învățământul primar și gimnazial, „Creatori de educație, în cadrul căreia au fost înscrise peste 1.250 de propuneri, dintre care 50 au fost desemnate câștigătoare la faza națională, ediția din anul curent. Platforma dedicată acestei inițiative a înregistrat aproximativ 1.400.000 de accesări

 • Efectuarea, în premieră, de către Institutul de Științe ale Educației (ISE) a unei evaluări a competențelor-cheie, la elevii de clasa a IV-a, în anul școlar 2018-2019

Toate acestea reprezintă activități și rezultate concrete obținute în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED, pe parcursul celor doi ani de la demarare, detaliate în cele ce urmează.

Capacitatea personalului didactic de a aplica în mod adecvat curriculumul centrat pe formarea de competențe reprezintă, la momentul actual, una dintre problemele principale ale sistemului educațional românesc. Învățarea de tip mecanic, orientarea spre achiziția de informație sau notarea ca scop, în sine, nu au făcut, încă, suficient loc implicării copilului în propria învățare, învățării prin descoperire, prin dezvoltarea creativității și a gândirii critice.

Proiectul CRED reprezintă o schimbare majoră de paradigmă față de cele descrise anterior și răspunde în mod concret nevoii cadrelor didactice de a fi expuse unor programe de dezvoltare profesională, care să se așeze în mod coerent și echilibrat alături de alte măsuri de optimizare (dezvoltarea unui document de politici privind Curriculumul național, elaborarea de ghiduri metodologice și de resurse educaționale deschise pentru învățământul primar și gimnazial, crearea unei metodologii de evaluare a competențelor cheie).

Modul în care au fost concepute activitățile din cadrul proiectului este unul circular, o activitate derivând în mod firesc din cea anterioară, fiecare dintre acestea vizând rezolvarea unui set complex de deficiențe identificate, la nivel național, în sistemul de educație românesc.

Astfel, ariile de intervenție ale proiectului CRED acoperă: spectrul politicilor educaționale (documentul „Repere pentru proiectarea și actualizarea Curriculumului național”; Metodologia privind Curriculumul la Decizia Școlii - CDȘ; revizuirea metodologiei programului „A Doua Șansă”- ADȘ), aria resurselor specifice (ghiduri metodologice; resurse educaționale deschise; oferte de CDȘ), domeniul resurselor umane/formării (analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice; formarea de formatori; formarea de învățători și profesori), sprijinul pentru elevii aflați în risc de excluziune, pentru școlile din medii dezavantajate socio-economic, inclusiv prin adaptări curriculare la nivelul școlii și al clasei, precum și dimensiunea de cercetare (evaluarea competențelor-cheie la clasa a IV-a; evaluarea formativă; cercetări tematice).

 • Din studiile și analizele care au precedat demararea propriu-zisă a proiectului, a reieșit necesitatea existenței unui document de politici educaționale care să ofere un reper unitar și integrator pentru dezvoltarea curriculumului, atât la nivel central, prin curriculumul-nucleu (obligatoriu la nivel național), cât și la nivel local, prin  curriculumul la decizia școlii. Constituirea unui grup de lucru (peste 50 de specialiști în educație), analiza documentelor de politici curriculare care au constituit punctul de pornire în dezvoltarea noului document curricular, cinci activități de consultare (două ateliere de lucru cu experți în domeniu și trei activități de consultare publică), elaborarea unui raport și întâlniri cu factorii decidenți din cadrul Ministerului Educației Naționale - reprezintă etapele parcurse pentru a ajunge la forma finală a documentului Repere pentru proiectarea și actualizarea Curriculumului național”.
 • Elaborarea unei metodologii privind Curriculumul la Decizia Școlii a fost generată, în primul rând, de necesitatea oferirii unui cadru organizatoric și a unor repere metodologice/legislative unitare, în acord cu noul document de politici educaționale. Totodată, schimbările majore introduse de noile planuri-cadru de învățământ, dar și schimbările care au vizat tipurile de curriculum la decizia școlii și introducerea (în gimnaziu) a unui opțional integrat la nivelul mai multor arii curriculare, cu o alocare de o oră pe săptămână în toți anii de studiu, au condus la necesitatea elaborării unui astfel de document.
 • În acest context, este important de menționat că procesele de consultare publică, parcurse în vederea definitivării celor două documente, s-au realizat atât prin intermediul mai multor consfătuiri externe cu actori implicați în procesul educațional, cât și prin publicarea propunerilor de documente pe site-urile instituționale ale Ministerului Educației Naționale, Inspectoratelor Școlare Județene, Caselor Corpului Didactic, precum și pe site-ul proiectului CRED, www.educred.ro. Interesul public pentru documentul de politici educaționale „Repere pentru proiectarea și actualizarea Curriculumului național” a fost confirmat, prin completarea unui chestionar online, de către 1.443 de persoane. De asemenea, chestionarul online lansat în spațiul public, în cadrul procesului de consultare a Metodologiei privind Curriculumul la Decizia Școlii a fost completat de către 700 de persoane.
 • În ceea ce privește programul educațional de tip A Doua Șansă (ADȘ), ce are drept scop sprijinirea persoanelor care au părăsit prematur sistemul de învățământ, proiectul CRED are stabilite obiective precum revizuirea metodologiilor specifice programului ADȘ și elaborarea programelor școlare specifice, pentru învățământul primar și secundar inferior. Până în prezent, au fost realizate variantele de lucru ale celor două metodologii ADȘ.
 • De asemenea, în cadrul proiectului, sunt elaborate 17 ghiduri metodologice de aplicare a programelor școlare, pentru învățământul primar și gimnazial, la nivel de clasă și de școală. Ghidurile metodologice susțin activitatea cadrelor didactice în aplicarea la clasă a noilor programe școlare, reprezentând un element important de explicare și exemplificare a programelor școlare.
 • Analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în domeniul abilitării curriculare este documentul care fundamentează programele de formare din cadrul proiectului CRED. În anul 2018, instituțiile partenere au încheiat cercetarea la nivel național și au elaborat raportul analizei nevoilor de formare. Plecând de la rezultatele obținute, au fost realizate cele 17 programe de formare, acestea fiind ulterior acreditate și implementate cu succes.
 • Formarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea aplicării Curriculumului național bazat pe competențe-cheie, reprezintă o activitate importantă derulată sub umbrela proiectului CRED. Astfel, formarea de nivel I implică formarea formatorilor de cadre didactice, iar formarea de nivel II presupune activitățile de formare a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial. În cadrul proiectului, au fost certificați 442 de formatori, beneficiari ai programului de formare nivel I. Aceștia au asigurat programul de formare continuă nivel II pentru un număr de peste 5.500 de cursanți, cadre didactice din învățământul primar și gimnazial. Cursurile, pentru nivelul II de formare, au avut loc în peste 190 de locații acreditate. Dintre acestea, 141 beneficiază de dotarea standard asigurată prin proiect (tablă interactivă, laptop, videoproiector, ecran de proiecție și imprimantă).
 • În ceea ce privește pilotarea unor intervenții complementare de sprijin al elevilor din grupuri vulnerabile, această activitate urmărește asigurarea oportunităților egale pentru 2.500 de copii expuși riscului de abandon școlar, în special prin programe de sprijin individualizat. Cei 2.500 de elevi - din județele Bihor, Iași și zona periurbană a Bucureștiului - vor beneficia de măsuri integrate, personalizate, adaptate specificului local, economic și socio-cultural al zonelor.
 • În vederea facilitării procesului de implementare a noului Curriculum național printr-un set de resurse digitale suport relevante, a fost dezvoltată platforma educațională care susține toate celelalte componente ale proiectului. Platforma educațională CRED conține o componentă de platformă de elearning dezvoltată pe tehnologii opensource, o componentă destinată resurselor educaționale deschise dezvoltată în regim de soft deschis, precum și o componentă colaborativă care presupune căsuțe de e-mail personalizate, spații de stocare în cloud, aplicații office și alte aplicații utile în educație, pentru fiecare participant la cursurile de formare și membru în proiect. De la demararea programului de formare, paginile platformei educaționale au fost accesate de peste 8.000.000 ori, fiind realizate peste 11.000 de conturi în platformă și desfășurate aproximativ 1.200 webinarii, la care au participat peste 7.000 de persoane.
 • O altă activitate semnificativă din cadrul proiectului o reprezintă cea de diseminare a activităților de succes ale cadrelor didactice și a rezultatelor pozitive ale acestora în aplicarea Curriculumului național. Pentru ca bunele practici să devină o sursă de inspirație pentru întreaga comunitate educațională, dar și pentru a descoperi și promova acei învățători și profesori cu o contribuție remarcabilă în creșterea atractivității activităților educative pentru elevi,  în perioada aprilie-septembrie 2019, s-a desfășurat selecția națională a modelelor de bune practici „Creatori de educație”. Platforma dedicată selecției, www.creatorideeducatie.ro, pe care au fost încărcate toate propunerile validate, a înregistrat peste 1.4 milioane de accesări, de pe toate continentele lumii. Pentru faptul că inovează în procesul de predare-învățare, cei 50 de câștigători - dintre care 40 de profesori desemnați câștigători în urma evaluării activităților acestora de către o comisie de experți în educație și 10 profesori declarați câștigători în urma votului online al publicului - urmează să fie premiați, în cadrul unei conferințe naționale. Astfel, proiectul CRED susține promovarea modelelor de bune educaționale.
 • Un alt rezultat, obținut în cei doi ani de derulare a proiectului CRED, îl constituie efectuarea de către Institutul de Științe ale Educației (ISE) a unei evaluări a competențelor-cheie dezvoltate la elevii de clasa a IV-a, aflați la finalul anului școlar 2018-2019. Datele și concluziile evaluării, realizată pe un eșantion reprezentativ de școli, vor oferi o imagine de detaliu atât cu privire la competențele-cheie, insuficient dezvoltate în acest moment, cât și la categoriile de copii în risc, unde nivelul de achiziții nu este cel așteptat.

În concluzie, echipa proiectului și comunitatea profesională creată în jurul proiectului CRED vor intensifica demersurile derulate în perioada 2017-2019 și vor continua, în același timp, să răspândească starea de spirit „Cred în educație”, până când, în mod concret, schimbarea de paradigmă va conduce la schimbarea realității sistemului educațional românesc, implicând:

 • profesori care adaptează demersul didactic la nevoile și interesele elevilor, personalizând predarea, astfel încât fiecare copil să își poată atinge și valorifica propriul potențial;
 • profesori care aplică în mod creativ și inovator programele școlare, generând progres școlar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează;
 • profesori care folosesc metode și strategii didactice interactive/inovatoare pentru a crea un context de dezvoltare a competențelor-cheie;
 • elevi care beneficiază de un act de predare-învățare centrat pe nevoile lor, imediate dar și de perspectivă;
 • elevi autonomi în învățare, creativi, proactivi, orientați spre succes și încrezători în propriile forțe;
 • elevi deveniți adevărați cetățeni ai țării și ai lumii în care trăim, care își ghidează acțiunile (din viața personală, socială și profesională) pe valori solide precum respect, responsabilitate, integritate, spirit civic, empatie, echitate, perseverență, care dau dovadă de spirit inovator și creativitate, de simț critic și reziliență.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” cod SMIS 2014+:118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc, fiind lansat în anul 2017 și are o durată de implementare de 4 ani. CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015).

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie, a susținut vineri, 8 noiembrie, prima videoconferință cu inspectoratele școlare județene/ISMB

8 Noiembrie 2019 - 1:00pm
08 Noi 2019
 • Unitățile de învățământ preuniversitar în care vor fi organizate secții de votare pentru alegerile din 10 noiembrie sunt pregătite.
 • La nivelul Ministerului Educației Naționale, va fi înființată o comisie care va lansa în în consultare publică un proiect de debirocratizare a activității didactice.

Subiectele abordate au vizat inventarierea problemelor curente din învățământul preuniversitar și managementul inspectoratelor școlare, respectiv situația unităților de învățământ preuniversitar în care vor fi organizate secții de votare pentru alegerile din 10 noiembrie.

În acest sens, cu excepția Capitalei, unde cursurile vor fi scurtate în zilele de vineri, 8 noiembrie și luni, 11 noiembrie, în 70% din școli, procesul instructiv-educativ se desfășoară normal. 

În cadrul acestei videoconferințe, ministrul Monica Cristina Anisie a mai informat că, în perioada imediat următoare, activitatea fiecărui inspectorat școlar județean și activitatea Caselor Corpului Didactic vor face obiectul unei evaluări.

Așa cum am anunțat și în declarațiile mele de presă, acest mandat este dedicat elevilor. În centrul preocupărilor mele va fi binele copilului. 

De asemenea, doresc și degrevarea profesorilor de componenta birocratică a activității, astfel că la începutul săptămânii viitoare vom lansa în consultare publică un proiect de debirocratizare. În acest scop, la nivelul Ministerului Educației Naționale va fi înființată o comisie formată din cadre didactice și reprezentanți ai partenerilor sociali. Această comisie va analiza propunerile tuturor celor interesați de existența unui sistem de învățământ performant”, le-a spus ministrul Monica Cristina Anisie, inspectorilor școlari județeni.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Cristina Anisie, la ceremonia de instalare la minister: „Mandatul meu se va baza pe transparență decizională”

7 Noiembrie 2019 - 1:08pm
07 Noi 2019

Monica Cristina Anisie a preluat joi, 7 noiembrie, mandatul de ministru al Educației și Cercetării, în cadrul unei ceremonii de instalare desfășurate în prezența premierului Ludovic Orban și a vicepremierului Raluca Turcan.


Galerie foto: https://bit.ly/34GmKuu + Înregistrare video: https://www.youtube.com/watch?v=0yxM1tjBP6o

Am unit educația cu cercetarea, pentru că noi considerăm că există o legătură intrinsecă între cele două domenii”, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. „Noi trebuie să urmăm modelul european în care cercetarea aplicată se desfășoară în universități. Degeaba există un minister de profil, dacă alocarea pentru cercetare este 0,17% din PIB. Vom face o evaluare și vom majora această alocare. De asemenea, mă interesează foarte mult ca Ministerul Educației să organizeze un sistem bazat pe modele de succes”, a precizat premierul.

La rândul său, vicepremierul Raluca Turcan a subliniat că „toate măsurile pe care MEC le va lua vor avea in centru copilul”.

„Este o bucurie să o instalăm astăzi, ca ministru, pe doamna Monica Anisie, într-un guvern care pune educația pe primul loc. Pentru Guvernul Orban, educația făcută bine și corect este o condiție pentru o societate prosperă. În același timp, educația este cea mai bună asigurare pe care părinții pot să o primească pentru viitorul copiilor lor. Așa cum doamna ministru Monica Anisie a declarat încă din prima zi de mandat, în centrul guvernării Orban va fi copilul”, a declarat Raluca Turcan.

Stabilitate, credibilitate și predictibilitate la MEC

Preiau mandatul de ministru al Educației și Cercetării cu deplină responsabilitate și încredere. Sunt un om al sistemului de educație și un profesor care și-a făcut treaba la clasă cu încredere și responsabilitate. Mă voi baza pe aceste valori și la minister. Cu transparență, credibilitate și predictibilitate vrem să luăm măsuri pentru copii, elevi și studenți. Îmi doresc ca acest mandat sa fie bazat pe ceea ce înseamnă transparență decizională, de aceea mă voi consulta întotdeauna cu toți partenerii noștri educaționali”, a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării.

Ca urmare a realizării unui audit intern și extern, ministrul a anunțat că, în perioada imediat următoare, va avea loc reorganizarea instituției pe care o conduce, în vederea eficientizării și armonizării activității.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informație de presă: Ceremonie de predare/primire a mandatului de ministru al Educaţiei (7 noiembrie, ora 9:00, sediul Ministerului Educației și Cercetării/MEC)

6 Noiembrie 2019 - 4:09pm
06 Noi 2019

Ceremonia de predare-primire a gestiunii administrative/mandatului de ministru al Educaţiei şi Cercetării se va desfășura joi, 7 noiembrie, ora 9:00, la sediul Ministerului Educaţiei și Cercetării/MEC (str. General Berthelot 28-30, sector 1/Sala de Consiliu), în prezența premierului Ludovic Orban și a vicepremierului Raluca Turcan.

Ulterior, ministrul Educației și Cercetării, Cristina Monica Anisie, va susține o declarație de presă în care va prezenta prioritățile mandatului.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Echipa României a cucerit 7 medalii la Olimpiada Internaţională de Astronomie 2019

27 Octombrie 2019 - 1:46pm
27 Oct 2019

A XXIV-a ediție a Olimpiadei Internaţionale de Astronomie a fost găzduită de România, în perioada 18-26 octombrie, fiind organizată la Piatra Neamț în coordonarea Ministerului Educației Naționale. Cei peste 120 de participanți din 21 de țări au concurat, în funcție de vârstă, la două categorii: juniori și seniori.

Lotul României a fost reprezentat de trei elevi juniori și patru elevi seniori. Aceștia au obținut șapte premii: două medalii de aur, patru medalii de argint și o medalie de bronz.

Elevii laureați cu aur sunt Daria-Teodora Hărăbor (Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați) și George Cristian Ardeleanu (Liceul Internațional de Informatică București). 

Medaliile de argint au fost adjudecate de Traian Rareș Tuș (Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare), Teodor Ionuț Grosu (Colegiul Național „Gheorghe Vrânceanu” din Bacău), Dragoș-Andrei Sîrghi (Colegiul Național „Ștefan Cel Mare” din Suceava) și Adrian-Marian Țiripa (Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din Brăila).

Flavia-Cristina Pascal (Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț) a fost medaliată cu bronz.

De asemenea, Adrian-Marian Țiripa a obţinut o diplomă specială pentru cel mai bun rezultat la proba observațională.

Lotul olimpic al României a fost coordonat de profesorii Grigoruță Oniciuc (Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț) și Lucian Stoian (Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Lansarea Concursului național de desen „Supereroii lui Picurici” (7 octombrie)

7 Octombrie 2019 - 1:09pm
07 Oct 2019

Ministerul Apelor şi Pădurilor, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, lansează luni, 7 octombrie 2019, Concursul național de desen „Supereroii lui Picurici”. Competiția este deschisă tuturor elevilor din învățământul primar și gimnazial. Vor fi premiate cele mai bune 10 desene realizate de copii, pe temele propuse de organizatori, cât și cele mai active 10 școli gimnaziale în efortul de educare a celor mici în direcţia protejării apelor. 

Concursul național de desen se derulează în intervalul 7 octombrie 2019 - 31 mai 2020 și include etape succesive de selecție a participanților, pe două categorii de vârstă:

 • 6-9 ani: elevii claselor pregătitoare și ai claselor I-III
 • 10-13 ani: elevii claselor IV-VI.

Prima etapă se adresează școlilor gimnaziale, înscrierea acestora fiind deschisă în intervalul 7 octombrie - 8 noiembrie 2019, în limita a maximum 200 de școli, după principiul primului înscris.

Derularea concursului include mai multe faze de selecție a celor mai talentați copii, publicul fiind invitat de fiecare dată să voteze lucrările preferate, afișate în Galeria disponibilă pe apanoastra.ro/concurs-Supereroii-lui-Picurici.

Fiecare din școlile înscrise în concurs va desemna câte trei participanți pentru fiecare categorie de concurs. Faza locală va reuni 1.200 de lucrări realizate de tot atâția elevi selecționați de profesorii coordonatori. Dintre aceștia, pentru participarea în faza finală, vor fi aleși 40 de copii la nivel național, câte 20 pentru fiecare categorie de vârstă. Aceștia se vor întrece în creativitate, dar și claritate în exprimarea artistică a unei teme relevante pentru protecția apelor, în cadrul probei finale a concursului programată pentru 30 mai 2020, la București.

Cei 10 elevi câștigători (câte cinci pentru fiecare categorie), cât și cele 10 cele mai active școli, vor fi premiate în cadrul festivității programate în data de 31 mai 2020. Premiile acordate elevilor constau în laptopuri, tablete, biciclete, participarea în tabere de vară din România, materiale pentru camping. Fiecare din cele 10 cele mai active școli va fi premiată cu un set de echipamente educative IT, constând în laptop, imprimantă, videoproiector și ecran de proiecție.

Detalii privind derularea competiției și regulamentul concursului sunt disponibile aici.

Inițiativa face parte din campania națională de conștientizare „APA NOASTRĂ”, lansată la începutul anului 2019 de Ministerul Apelor și Pădurilor, în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți/CIPN”. Componenta educațională reprezintă o preocupare importantă a campaniei, aceasta incluzând diverse activități atractive dedicate copiilor, care se vor derula până la finalul anului 2021.

***

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole. Managementul gunoiului de grajd la nivel de comună este o preocupare principală a Proiectului, având în vedere că, la ora actuală, în România sunt peste 3 milioane de ferme mici, de subzistență, care nu au capacitatea de a implementa individual măsurile necesare prevenirii poluării solului și a apei freatice. Proiectul CIPN este în a doua fază, cea de finanțare adițională. Proiectul inițial a demarat în 2008 și s-a încheiat în 2017 și a finanțat un număr de 86 de platforme de management de gunoi de grajd. Finanțarea adițională a proiectului a fost alocată pentru cinci ani, până în martie 2022. În această fază a proiectului vor fi finanțate peste 90 de comunități locale.

Persoană de contact: Ion Mețiu, Coordonator instituțional UMP CIPN, e-mail ion.metiu@map.gov.ro

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

4 - 10 octombrie: etapa finală a Concursului Național de proiecte „Săptămâna Mondială a Spațiului - Beneficiile spațiului cosmic pentru omenire”

4 Octombrie 2019 - 3:42pm
04 Oct 2019

Etapa finală a Concursului Național de proiecte Săptămâna Mondială a Spațiului - Beneficiile spațiului cosmic pentru omenire, organizat în baza protocolului de colaborare încheiat de Ministerul Educației Naționale (MEN) și Agenția Spațială Română (ROSA), coordonatorul național al activităților spațiale din România, este programată în perioada 4 - 10 octombrie.

Concursul face parte din calendarul competițiilor școlare ale MEN, se adresează elevilor din învățământul preuniversitar și se desfășoară în contextul sărbătoririi „Săptămânii Mondiale a Spațiului/World SpaceWeek/WSW” (4 - 10 octombrie, anual).

În acest interval are loc, în cadrul unităților de învățământ preuniversitar din care provin echipele înscrise, susținerea/prezentarea celor peste 150 de proiecte înregistrate de formații din 29 de județe și din Municipiul București. De asemenea, se organizează dezbateri pe tema de reflecție a concursurlui recomandată de Asociația Săptămânii Mondiale a Spațiului (WSWA), coordonatorul internațional al evenimentului. Tema din acest an este „Luna: poartă către stele”.

Obiectivul competiției îl reprezintă utilizarea conceptului de „spațiu cosmic” într-un context creative care să stimuleze atât motivația elevilor pentru studiul disciplinelor STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică), cât şi dezvoltarea competenţelor lingvistice, utilizând metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Echipele sunt formate din 3-5 elevi, coordonate de un cadru didactic. Este încurajată participarea echipelor mixte, alcătuite din elevi de vârste diferite, pentru a se realiza un transfer de cunoștințe între componenții acestora. În egală măsură, este încurajată participarea elevelor, ca viitori oameni de ştiinţă.

Concursul este coordonat la nivel național de Inspectoratul Școlar al Municipiului București/ISMB și de unitățile școlare desemnate în acest sens: Şcoala Gimnazială nr. 168 din București (nivelurile primar și gimnazial) și Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” din București (nivelul liceal). Rezultatele vor fi publicate pe site-urile acestor unități de învățământ.

Alte informații

„Săptămâna Mondială a Spațiului” a fost proclamată oficial în anul 1999 de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite pentru a aniversa două evenimente importante:

 • 4 octombrie 1957: lansarea primului satelit realizat de om, Sputnik 1, deschizând astfel calea spre explorarea spaţiului
 • 10 octombrie 1967: semnarea Tratatului privind principiile care guvernează activităţile statelor în domeniul explorării şi utilizării pașnice a spațiului cosmic, inclusiv a Lunii și a celorlalte corpuri cerești.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Mesajul Secretarului de Stat Ionel Florian Lixandru cu prilejul ZILEI MONDIALE A EDUCAȚIEI - 5 Octombrie 2019

4 Octombrie 2019 - 12:43pm
04 Oct 2019

«Din anul 1994, în fiecare an, la 5 octombrie, sărbătorim Ziua Mondială a Educației, prilej pentru a ne arăta încă o dată recunoștința față de toți cei ce trudesc cu pasiune și implicare în formarea, îndrumarea și modelarea generațiilor de tineri, făuritorilor de caractere și idealuri, a celor ce transformă zi de zi actul educației, dintr-unul pragmatic, într-unul sacru, creator.

Nu putem rezuma în cateva fraze rolul pe care îl ocupă educatorii în societatea de astăzi, dar cu siguranță, recunoștința și considerațiile noastre sunt pe măsura profesionalismului, efortului și dăruirii de care dau dovadă în transmiterea valorilor morale, civice autentice și a luminii cunoașterii, în orientarea tinerilor pe drumul vieții. Constatăm cu bucurie, an de an, că aceaste eforturi au sens, că se multiplică și dau roade care, în final, reușesc să schimbe lumea!

În anul 2019, UNESCO celebrează această zi lansând o provocare cu tema „Tineri Profesori: Viitorul profesiei“, temă ce promovează meseria de dascăl și actul predării ca profesie de primă alegere pentru tineri. În acest sens, păstrarea și atragerea celor mai strălucite caractere, a celor mai tinere talente în educație trebuie să fie preocuparea centrală a societății, pentru că numai în acest mod, evoluția acesteia e permanentă, rolul profesorului fiind primordial în modificarea viziunii și mentalității unui popor, a unei națiuni. Este esențial ca toți partenerii din procesul educațional să reflecteze asupra modalităților de abordare a tuturor provocărilor cu care se confruntă îndeletnicirea de profesor și să împărtășească din experiența și înțelepciunea lor.

De asemenea, este necesară o aplecare continuă și atentă asupra statutului cadrelor didactice, asupra standardelor și a competențelor profesionale care trebuie corelate cu tendințele din educație la scară globală.

Date fiind complexitatea responsabilităților profesorilor și gama de cunoștințe, aptitudini, virtuți și valori etico-morale necesare în actul pedagogic, trebuie să avem în vedere trecerea la un nivel superior al calificării, dar să nu omitem că procesul didactic este implicit un act de predare cu implicare profund sufletească.

A preda eficient nu înseamnă a apela doar la planuri, metode sau stiluri! A preda înseamnă în primul rând a iubi! Cu alte cuvinte, înseamnă a preda cu bucurie, în deplină libertate, înseamnă acces la instruire de înaltă calitate și oportunități continue de dezvoltare profesională, în special pentru cei ce vor prelua ștafeta de la artizanii acestei meserii. Înseamnă, de asemenea, libertatea de a susține dezvoltarea programelor naționale și autonomia profesională pentru a alege cele mai adecvate metode și abordări care să permită o educație mai eficientă, incluzivă și echitabilă pentru toți!

Însuși John Dewey afirma: „Educația nu este pregătirea pentru viață. Este viața însăși!”. Este viața în care se întoarce confirmarea măiestriei pedagogice, a dărurii totale și dezinteresate, a reușitei în actul educațional. Martore în acest sens sunt realizările și împlinirea visurilor generațiilor de tineri.

Tuturor celor implicați în creșterea și educarea tinerei generatii, cât și tinerilor deveniți dascăli, le urez un sincer LA MULȚI ANI, cât mai multe satisfacţii în plan profesional, multă sănătate și putere pentru a transmite mai departe lumina cunoașterii, iubirea de adevăr și frumos,  provocare asumată cu multă responsabilitate și perseverență!»

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Nouă premii pentru echipa României la Olimpiada Internațională de Limba Franceză (ediția 2019)

1 Octombrie 2019 - 3:09pm
01 Oct 2019

Palmaresul elevilor români la a V-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Limba Franceză (Chișinău, 27 - 30 septembrie) este compus din nouă premiitrei premii Itrei premii II și trei premii III.

La proba scrisă individuală (nivel B1), Mădălina Sorina Ștefan (Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova) a fost distinsă cu premiul I. La aceeași categorie, Ioana Tuțu (Colegiul Național Pedagogic „Carol I” din Câmpulung Muscel, jud. Argeș) a obținut premiul al II-lea.  

În cadrul aceluiași nivel de competență (B1), dar la proba orală pe echipe, s-au înregistrat următoarele rezultate: Ioana Tuțu (premiul I)Nicole Robilliard (Liceul Teoretic Gătaia, jud. Timiș) - premiul al II-lea și Mădălina Sorina Ștefan - premiul al III-lea.

La proba scrisă individuală corespunzătoare nivelului B2, Horia Iorgulescu (Colegiul Național „Ion C. Brătianu” din Pitești) și-a adjudecat premiul al III-lea. În același timp, la proba orală pe echipe (B2), componenții lotului României au obținut un premiu I prin Horia Iorgulescuun premiu II – Teodora Lovin (Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” din Tulcea) și un premiu III – Andreea Gînga (Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava).

Toți membrii echipei sunt laureați ai Olimpiadei Naționale de Limba Franceză 2019 (clasele a X-a - a XI-a). Din delegația țării noastre au făcut parte și profesorii Tatiana Florea (Colegiul Național „Ion C. Brătianu” din Pitești – coordonator/însoțitor) și Constantin Tiron (Colegiul Național „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului/inspector la ISJ Suceava - evaluator).

Formula de desfășurare a concursului conține două probe obligatorii: o probă scrisă individuală (eseu structurat pe o temă dată de maximum 230-250 cuvinte - nivelul B1 și maximum 250-270 de cuvinte - nivelul B2), respectiv o probă orală pe echipe (cerințe: documentare/pregătirea unei dezbateri televizate - nivel B1 și nivel B2).

Olimpiada Internațională de Limba Franceză din acest an a reunit elevi cu performanțe în acest domeniu din 6 țări membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei/OIF (Albania, Armenia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Republica Moldova și România). Competiția este înscrisă în programul activităților Biroului Regional al Francofoniei pentru Europa Centrală și Orientală (BRECO) al Organizației Internaționale a Francofoniei.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Descentralizare universitară: cluburile sportive studenţeşti trec în subordinea instituțiilor de învățământ superior

17 Septembrie 2019 - 5:09pm
17 Sep 2019

Cluburile sportive studenţeşti cu personalitate juridică, înfiinţate, potrivit legii, prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale, vor funcţiona, începând din acest an universitar, în subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat.

Decizia vizează descentralizarea activității celor 30 de cluburi sportive studențești existente la ora actuală și a fost aprobată în ședința Executivului de astăzi, 17 septembrie, prin modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Precizăm că această reglementare are ca temei Legea nr. 104/2019 pentru modificarea şi completarea articolului 223 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, care oferă universităților posibilitatea de a prelua în subordine cluburile sportive universitare. Anterior acestei modificări, cluburile sportive studențești funcționau în subordinea MEN.

Hotărârea stabilește și forma de conducere a acestor cluburi. Astfel, directorul, care va avea și calitatea de ordonator terțiar de credite, va fi numit de rector, în urma promovării concursului organizat de instituţiile de învăţământ superior de stat, în maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a actului normativ adoptat astăzi. Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului se fac prin decizie a rectorului instituţiei de învăţământ superior de stat, în condițiile legii.

Directorul clubului încheie cu rectorul instituţiei de învăţământ superior de stat un contract de management pentru o perioadă de patru ani. Până la data organizării primului concurs public, conducerea executivă a clubului sportiv universitar este asigurată de directorul în funcție la data preluării. Bugetul anual al cluburilor sportive universitare din subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat va fi aprobat de rector.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Facilități suplimentare pentru studenți pe segmentul de mobilitate academică

17 Septembrie 2019 - 11:35am
17 Sep 2019

Studenţii şi studenţii doctoranzi beneficiază, începând din noul an universitar, de dreptul de a li se recunoaşte, pe lângă creditele transferabile dobândite (în condiţiile legii) la alte instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu din ţară sau din străinătate, și creditele transferabile obținute la alte programe de studii din cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ superior.

Flexibilizarea mobilității academice a studenţilor, reglementată prin noua metodologie și aprobată prin ordin de ministrul interimar al Educației Naționale, Valer-Daniel Breaz, este un răspuns la solicitările mediului academic.

Tipologic, mobilitatea poate fi (pentru toate formele de învăţământ) internă sau internaţională, respectiv definitivă sau temporară,

Mobilitatea academică se poate efectua ca urmare a demersului studentului/studentului doctorand, în baza existenței unor acorduri interinstituţionale, cu acceptul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, după caz, de provenienţă, respectiv primitoare.

Față de metodologia anterioară, prin noul act normativ se reglementează posibilitatea ca  studenții să poată beneficia de mobilitate academică definitivă şi în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ superior.

Pentru studiile universitare de licenţă şi studiile universitare de master, mobilitatea academică definitivă se poate realiza numai la început de semestru, după primul semestru şi până la sfârşitul penultimului semestru, între programe de studii cu acelaşi număr total de credite de studiu transferabile obligatorii, din aceeaşi ramură de ştiinţă.

În cazul mobilităţii academice definitive, diploma se emite absolventului de către instituţia de învăţământ superior care organizează examenul de finalizare a studiilor.

Studentul/studentul doctorand poate beneficia și de mobilitate academică temporară între două instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, după caz, după finalizarea primului an de studii. De asemenea, studentul poate beneficia de mobilitate academică temporară pe cont propriu, în afara acordurilor interinstituționale de mobilitate academică, la solicitarea acestuia, ca urmare a identificării unei posibile universități primitoare

Recunoaşterea creditelor transferabile în cazul mobilităţilor academice internaţionale se realizează de către instituţiile de învăţământ superior pentru persoana care dovedeşte parcurgerea stagiului de mobilitate cu documente emise de către instituţia de învăţământ superior pe care a frecventat-o.

Acordurile interinstituţionale stabilesc condiţiile de desfăşurare a mobilităţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu: tipul mobilităţii, durata mobilităţii, numărul de mobilităţi, domeniul, programul de studiu, finanţarea mobilităţii temporare, limba de studiu, condiţii de cazare etc.

Compatibilitatea curriculei în vederea recunoaşterii creditelor de studii transferabile se stabileşte anterior perioadei de mobilitate, iar recunoaşterea creditelor de studii transferabile se realizează după finalizarea mobilităţii, în conformitate cu acordul interinstituţional şi regulamentele instituţiilor de învăţământ superior implicate, după caz.

Instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu au obligaţia de a actualiza regulamentele privind activitatea profesională a studenţilor, cu prevederile din noul act normativ.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Pași decisivi spre atingerea obiectivelor E - Educație: 2023, prin semnarea contractelor de finanțare pentru două proiecte de digitalizare a învățământului românesc

10 Septembrie 2019 - 4:41pm
10 Sep 2019

Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu, ministrul interimar al Educației Naționale, Valer-Daniel Breaz, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Alexandru Petrescu și directorul general al Agenţiei de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare, Gheorghe Dinu, au semnat astăzi, 10 septembrie, contractele de finanțare pentru proiectele „Sistem informatic de management al şcolarităţii -  SIMS” și „Platformă digitală cu resurse educaţionale deschise - Biblioteca școlară virtuală”.

În acest context, ministrul Valer-Daniel Breaz a afirmat: „Faptul că astăzi s-au semnat contractele de finanțare pentru aceste două proiecte demonstrează că actualul Guvern atrage fonduri europene. Valoarea contractelor este de aproximativ 100 de milioane de euro - bani europeni. Pe lângă atragerea de fonduri europene, evenimentul de astăzi arată și preocuparea acestui Guvern pentru educație.”

La ceremonia desfășurată la sediul Guvernului României, Ministerul Educației Naționale a fost reprezentat și de secretarul de stat responsabil pentru proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile, Petru Andea.

Sistemul Informatic de Management al Școlarității - SIMS, proiect a cărui valoare este de 225 milioane de lei, dintre care circa 191 milioane lei - fonduri nerambursabile, vizează realizarea în mediul online a managementului scolarității pe baza fluxurilor definite în cadrul proiectului eGOV (înscrierea online la liceu, implementarea Catalogului electronic la nivel național etc.), precum și evaluarea online a lucrărilor scrise la examenele naționale.

Platforma Națională de Educație (valoare: 250 milioane lei, dintre care aproximativ 210 milioane lei sunt fonduri nerambursabile) presupune dezvoltarea Bibliotecii naționale virtuale și a Platformei de resurse educaționale deschise ­RED.

Cele două proiecte formează o platformă de resurse și de gestionare a sistemului de învățământ, de predare, învățare și evaluare, realizată în cadrul Wi-Fi Campus: Platforma națională de internet wireless în 4.500 de școli din România (valoare: aprox. 165 milioane de lei, fără TVA).

Implementarea celor două proiecte va permite (între altele):

 • gestionarea în mediul online a notelor și absențelor, cu eliminarea suportului fizic al acestora și posibilitatea de consultare online de către părinți etc. (SIMS)
 • integrarea cu sisteme de tip Catalog Electronic (SIMS)
 • platformă de comunicare și schimb de documente între utilizatorii sistemului> profesori, elevi, părinți (SIMS)
 • sistem de analiză avansată a datelor pentru realizarea de studii avansate pe baza informațiilor colectate din sistemul de învățământ și alte surse externe (SIMS)
 • platformă pe care profesorii pot lansa propriile lor lecții personalizate în raport cu elevii din clasele la care predau (PNE)
 • platformă de comunicare și schimb de documente între utilizatorii sistemului: profesori, elevi, părinți (PNE)
 • platformă cu lecții digitalizate pentru creșterea atractivității predării (PNE)

Derularea acestor proiecte și realizarea obiectivelor propuse fac parte din Strategia Guvernului României de digitalizare a învățământului românesc, fiind în concordanță cu Programul de guvernare 2018-2020, capitolul E - Educație: 2023: „Ne propunem realizarea unor instrumente care deschid noi posibilităţi în sala de clasă și permit adaptarea procesului de învăţământ la nevoile fiecărui elev, oferind astfel competenţele digitale necesare pentru a activa în mod eficient și semnificativ într-o economie bazată pe cunoaştere”.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Hotărâre privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019-2020

9 Septembrie 2019 - 9:17pm
09 Sep 2019

În ședința de astăzi, 9 septembrie 2019, Executivul a decis ca în anul școlar 2019-2020, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, să fie cel stabilit de autoritățile administrației publice locale, aflat în plată în anul școlar 2018-2019.

Etapa fundamentării proiectului de buget pentru anul 2019 a fost deja finalizată anterior apariției noilor prevederi legale, stabilite de Legea nr. 38/2019. Prin urmare, pentru a diminua riscurile ca o parte dintre elevi să nu poată beneficia de burse în anul școlar 2019-2020, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, este cel stabilit de autoritățile administrației publice locale, aflat în plată în anul școlar 2018-2019.

De asemenea, autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, în funcție de posibilitățile financiare existente la nivel local.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Asigurarea transportului elevilor - o prioritate pentru Guvernului României

9 Septembrie 2019 - 9:10pm
09 Sep 2019

Guvernul României întreprinde toate demersurile necesare pentru a garanta accesul elevilor la o educație de calitate, asigurând subvenționarea transportului copiilor spre și dinspre unitățile de învățământ, prin decontarea abonamentelor emise elevilor.

În acest sens, în ședința de Guvern de astăzi, 9 septembrie 2019, Executivul a aprobat actul normativ pentru continuarea procesului de decontare a navetei elevilor pentru perioada 2019-2023.

Hotărârea pentru modificarea art. 4 din H.G. nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 aprobă lista tarifelor maxime ce pot fi percepute de transportatori în contul abonamentelor de transport lunar.  

Aceste tarife maxime se actualizează, la începutul fiecărui an școlar, cu rata medie anuală a inflației comunicată de Institutul Național de Statistică.

În prezent, potrivit art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare, tariful prevăzut în anexa nr. 2 este valabil până la data de 1 septembrie 2019.

Pe lângă efectele pozitive, la nivel de individ, această măsură va contribui la reducerea abandonului școlar și a excluziunii sociale.

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Precizările Ministerului Educației Naționale privind modalitatea de evaluare a lucrărilor candidaților la examenul național de Bacalaureat

9 Septembrie 2019 - 7:56pm
09 Sep 2019

Referitor la informațiile eronate vehiculate în spațiul public cu privire la modalitatea de evaluare a lucrărilor și a soluționării contestațiilor în cadrul examenului național de Bacalaureat 2020, Ministerul Educației Naționale face următoarele precizări, menite să informeze corect opinia publică:

 • Modalitatea de evaluare a lucrărilor scrise şi de soluţionare a contestaţiilor în sesiunile examenului național de Bacalaureat din anul 2020 va fi aceeași ca în sesiunile anterioare. 
 • Acest fapt este statuat de ordinul de ministru nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului național de Bacalaureat, în care se menţionează că modalitatea de evaluare a lucrărilor scrise şi de soluţionare a contestaţiilor se realizează şi în sesiunile anului 2020 la fel ca în sesiunile anterioare ale examenului de Bacalaureat. Așadar, evaluarea încrucișată între județe a lucrărilor scrise nu este exclusă. 
 • În același timp, prin emiterea ordinului nr. 4.950/2019, Ministerul Educației Naționale a reglementat situațiile excepționale apărute în sesiunile anterioare ale acestui examen.

Astfel:

 • Pentru anumite discipline care se predau numai în anumite județe (cazul limbilor materne turcă și croată, predate doar în județul Constanța, respectiv Caraș-Severin), chiar dacă lucrările scrise au fost transmise spre evaluare în alte județe, a fost necesar ca în comisiile de evaluare să fie nominalizați profesori evaluatori din aceleași județe din care proveneau lucrările scrise. În concluzie, excepția de la regulă are incidență strict limitată la aceste situații. 
 • În fiecare județ, numărul de cadre didactice care se formează prin cursuri în domeniul evaluării pentru examenul național de Bacalaureat se raportează la numărul elevilor care finalizează anual cursurile liceale. Întrucât nu se poate face întotdeauna repartizarea strict echilibrată a lucrărilor scrise, ca urmare a evaluării încrucișate între județe a lucrărilor scrise, pot apărea situații în care, în județe cu număr mic de elevi, să fie transmise spre evaluare lucrări scrise din județe cu număr mare de elevi. 
 • În aceste condiții, dar luând în calcul și faptul că legislația în vigoare nu prevede obligativitatea cadrelor didactice de a participa la evaluarea lucrărilor scrise în cadrul examenelor naționale (Bacalaureat, Titularizare, Definitivat etc.) și nici la cursuri de formare, se impune, pentru cazurile anterior menționate, ca în comisiile de evaluare să fie nominalizați și profesori evaluatori care nu au finalizat cursuri de formare în domeniul evaluării.

Ministerul Educației Naționale respinge categoric dezinformările și interpretările politicianiste date unor măsuri punctuale, subliniind încă o dată că modalitatea de evaluare încrucișată nu a fost anulată. 

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Mesajul ministrului interimar al Educației Naționale, Valer-Daniel Breaz, cu prilejul începerii noului an școlar

9 Septembrie 2019 - 10:19am
09 Sep 2019

Dragi elevi, stimați părinți, dragi profesori,

Începem un nou an școlar, cu aspirația de a-i adăuga plusvaloarea necesară pentru ca educația să fie un domeniu din ce în ce mai performant, în consens cu politicile educaționale europene.

Nicolae Iorga susținea că școala cea mai bună e aceea în care înveți înainte de toate a învăța, validând astfel opțiunea unei educații deschise, care să asigure tinerilor competențe de învățare pe tot parcursul vieții, adaptabilitate și deschidere pentru a înțelege și a valorifica noua paradigmă educațională a mileniului în care trăim.

Doresc o instituție școlară care să devină un reper cultural și comportamental, modelând mentalitatea întregii comunități și având ca argument opinia lui Comenius, care considera că „omul nu poate deveni om decât dacă este educat. Politicile educaționale vor consolida consensul tuturor actorilor implicați în educarea tinerilor, astfel încât, unitățile școlare să personalizeze activitatea de învățare, construindu-i o aură locală în context național, prin cultura organizațională proprie, implicând coerent, întreaga societate, la construirea viitorului fiecărui copil și al nației în ansamblul ei.

Vă respect pe voi, dragi elevi ai școlii românești! Vă respect familiile și respect eforturile pe care acestea le fac pentru a vă asigura educarea și formarea! Acum, sunteți senini și visători, calități care vă vor susține devenirea. În școală, pătrundeți în universul fascinant al cunoașterii prin joc, apoi prin învățarea conștientă, pentru a înțelege corect mecanismele evoluției lumii. 

Dragi colegi profesori, am convingerea că efortul de a fi competitivi, pe care îl faceți zilnic, va fi recompensat și în noul an școlar. Vă doresc spor în lansarea și derularea proiectelor prin care să dezvoltați personalitatea fiecărui elev, astfel încât viitorul școlii românești să poarte marca valorii adăugate.

Ca profesor, știu că educația de calitate modelează societatea, creând starea de bine a fiecărui individ și imaginea de țară, în context internațional. Cu certitudine că, în anul școlar 2019-2020, proiectele din zona educației ne vor uni, asigurând coeziune echipei în care fiecare partener, exercitându-și rolul cu responsabilitate, va consolida profilul școlii românești în spațiul comunitar.

Tuturor, împliniri, entuziasm și bucurii în noul an școlar!

Valer-Daniel BREAZ,

Ministrul interimar al Educației Naționale

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  Anul Școlar 2019-2020.pdf

Programul ministrului interimar al Educaţiei Naționale, Valer-Daniel Breaz, pentru ziua de luni, 9 septembrie (începerea anului şcolar 2019 - 2020)

9 Septembrie 2019 - 9:37am
09 Sep 2019

Ministrul interimar al Educaţiei Naționale, Valer-Daniel Breaz, va participa luni, 9 septembrie, la deschiderea festivă a cursurilor noului an şcolar în Municipiul București și în județul Ilfov, având următorul program:

ora 9:00: ceremonie de deschidere a anului şcolar 2019-2020 la Școala Gimnazială nr. 79 din Capitală

ora 12:30: festivitate de deschidere la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Ghermănești (județul Ilfov).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

33,4%: rata finală de promovare în sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2019 (după soluţionarea contestaţiilor)

7 Septembrie 2019 - 2:31pm
07 Sep 2019

Rata finală de promovare înregistrată în sesiunea august-septembrie a examenului naţional de Bacalaureat 2019, după soluţionarea contestaţiilor, este de 33,4%, procent ce relevă o majorare cu 3,7%, comparativ cu sesiunea de toamnă a anului trecut (29,7%). În raport cu rata de promovare generată de primele rezultate (30,8%) se constată o majorare de 2,6%.

Prin urmare, 11.608 candidați (cu 890 mai mulţi, comparativ cu prima afişare a rezultatelor) au promovat examenul de Bacalaureat 2019 în această sesiune. Dintre aceștia, 8.647 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar 2.934 de candidaţi provin din promoţiile anterioare.

Rata de succes pentru promoția curentă (2018-2019) a crescut la 36,9% (de la 34,2% înainte de contestații), superioară cu peste 3,5% față de a doua sesiune a anului trecut (33,1%). În cazul promoțiilor anterioare, procentul candidaților promovați este de 26% (23,7% înainte de soluționarea contestațiilor).

Au fost depuse 12.482 de contestaţii (11.582 în 2018), defalcate astfel: proba E)a) - 3.366, proba E)b) - 95, proba E)c) - 4.769 și proba E)d) – 4.252. În cazul a 3.143 de lucrări, notele au fost modificate prin micșorare sau scădere, media de intervenție asupra notelor fiind de aproximativ 0,49 puncte (în plus sau în minus).

S-au prezentat 34.815 candidaţi din totalul celor 43.528 de candidaţi înscrişi. Din cauza unor fraude sau tentative de fraudă au fost eliminați 70 de candidaţi. Nu s-a înregistrat nicio medie de 10.

În acest context, precizăm că a fost aprobat recent, prin ordin de ministru, calendarul examenului național de Bacalaureat din anul școlar 2019-2020. Potrivit acestui document, prima sesiune se va desfășura între 9 iunie și 7 iulie 2020 (evaluarea competențelor: 9 - 19 iunie, probele scrise: 22 - 25 iunie, afișarea rezultatelor inițiale: 30 iunie, afișarea rezultatelor finale: 7 iulie), în timp ce sesiunea august - septembrie 2020 este programată în perioada 18 august - 3 septembrie.

BIROUL DE COMUNICARE

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Pagini