Mobilitatea personalului didactic de predare pentru anul școlar 2017-2018 [Clic aici pentru ACCES DIRECT LA FIȘIERE] 24.04.2017 Rezultatele contestațiilor acordurilor / acordurilor de principiu – pretransfer 2017: Lista cadrelor didactice pentru care au fost reluate procedurile legale în vederea emiterii acordurilor în urma contestațiilor Lista cadrelor didactice ale căror contestații NU au fost aprobate de către comisia de mobilitate a ISJ Dolj NT 271 – Ședință de repartizare a cadrelor didactice prin pretransfer consimțit, marți, 25.04.2017 07.04.2017 NT 244 – Pretransferul consimțit între unități, la cerere, al personalului didactic titular, 2017 07.04.2017 - Pretransfer consimțit între unități 2017: rezultate probe practice în profilul postului 06.04.2017 - Lista cu punctajele FINALE pentru etapa de pretransfer consimțit între unități, aprilie 2017 05.04.2017 Planificarea probelor practice de profil pentru etapa de pretransfer consimțit între unități 04.04.2017 Lista punctajelor pentru etapa de pretransfer consimțit între unități, sesiunea aprilie 2017 Planificarea probelor practice de profil pentru etapa de pretransfer consimțit între unități 28.03.2017 - Lista posturilor vacante/rezervate la data de 27 martie 2017 27.03.2017 - Criterii specifice pentru pretransfer consimțit între unități avizate de ISJ Dolj 24.03.2017 NT 216 – Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ al cadrelor didactice NT 215 – Verificarea dosarelor pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer NT 209 – Obținerea avizului M.Ap.N. privind ocuparea posturilor la Colegiul Național Militar Craiova 13.03.2017 - Criterii specifice pentru etapa de transfer/pretransfer consimțit între unități avizate de comisia de mobilitate a ISJ Dolj Lista finală cu punctajele cadrelor didactice care solicită rezolvarea restrângerii de activitate la nivelul ISJ Dolj 09.03.2017 - Lista nominală cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate Programarea probelor practice / orale în vederea soluționării restrângerii de activitate 02.03.2017 - Lista posturilor vacante / rezervate din județul Dolj, la data de 02.03.2017 Lista nominala cu cadrele didactice care intră în restrângere de activitate începând cu data de 01.09.2017 27.02.2017 - Lista punctajelor cadrelor didactice pentru completarea normei didactice 24.02.2017 - Planificarea probelor practice/orale de profil pentru completare și întregire de normă 23.02.2017 NT 131 – Ședință de repartizare a cadrelor didactice prin completarea de normă, marți, 28.02.2017 22.02.2017 - Precizări privind condițiile specifice pentru etapele de transfer și pretransfer 22.02.2017 - Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate la data de 22 februarie 2017 21.02.2017 - Lista cererilor de menținere pensionari reanalizate și APROBATE în CA ISJ din 20.02.2017 17.02.2017 NT 103 – Activități la nivel ISJ Dolj privind completarea normei didactice în anul școlar 2017-2018 AD 1449 – Se reia etapa privind menținerea ca titulari până la 3 ani peste vârsta de pensionare în anul școlar 2017-2018 08.02.2017 Rezultate finale după contestațiile soluționate în CA al ISJ Dolj din data de 08.02.2017, privind menținerea în activitate peste vârsta legală de pensionare 03.02.2017 Listele finale privind menținerea în activitate peste vârsta legală de pensionare în anul școlar 2017-2018: Lista finală a cadrelor didactice care au primit acordul CA ale unităților și au fost validate în CA al ISJ Dolj din data de 03.02.2017 Lista finală a cadrelor didactice care au primit acordul CA ale unităților și NU au fost validate în CA al ISJ Dolj din data de 03.02.2017 Lista finală a cadrelor didactice care NU au primit acordul CA ale unităților și NU au fost validate în CA al ISJ Dolj din data de 03.02.2017 Ca urmare a organizării instruirii la nivel național în perioada 08-10 februarie 2017 repartizarea unităților pentru avizarea planului de încadrare pentru anul școlar 2017-2018 se modifică conform programului 26.01.2017 - Programarea unităților de învățământ cu proiectul de încadrare și a ofertei de posturi didactice la ISJ 20.01.2017 - Completarea normei didactice începând cu data de 1 septembrie 2017 19.01.2017 - Fișa de evaluare conform cu Anexa 2 din Metodologia mobilității cadrelor didactice 06.01.2017 - Lista posturilor/catedrelor/orelor rezervate la data de 09.01.2017 05.01.2017 - Lista posturilor/catedrelor/orelor rezervate pentru ședința publică din data de 06.01.2017 04.01.2017 - Lista posturilor/catedrelor/orelor rezervate pentru ședința publică din data de 05.01.2017 Norma de predare a personalului de conducere din învățământ (OM 4865/2011) 28.12.2016 - CALENDARUL mobilității personalului didactic de predare pentru anul școlar 2017-2018 Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul școlar 2017-2018 16.01.2017 NT 031 – Menținerea pensionarilor ca titulari în funcția didactică în anul școlar 2017-2018 NT 030 – Precizări privind întregirea normei didactice pentru anul școlar 2017-2018
Ministerul Educației Naționale Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Mobilitate 2016 Mobilitate 2015 Site minister
Pentru o rapidă încărcare a paginilor site-ului nostru vă recomandăm Google Chrome web browser               Pentru actualizarea acestei pagini vă rugăm să apăsaţi la deschidere tasta [F5]