Corpul naţional de experţi în management educațional 25.07.2017 - Rezultate înregistrate la Concursul CNEME, sesiunea 2017, seria a 12-a 03.02.2017 - Rezultate înregistrate în urma desfășurării concursului, CNEME sesiunea 2017, seria 1 (seria a 11-a) 19.01.2017 NT 039 – Prelungirea termenului de depunere a portofoliului pentru corpul național de experți 17.01.2017 Tabel nominal cuprinzând candidații înscriși în etapa de selecție online la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului național de experți în management educațional (CNEME11) Calendarul desfăşurării concursului de selecţiei a cadrelor didactice pentru constituirea corpul naţional de experţi în management educațional Condiții de înscriere Număr maxim de locuri scoase la concursul de selecție pentru constituirea corpului național de experți Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr 5549/06.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional. METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - ANEXA 1 la OMECTS nr. 5549/6.10.2011 Adresa site-ului pe care se vor face înscrierile online: http://cneme.edu.ro/inscriere/. Instrucțiuni de utilizare a aplicației informatice Documente utile pentru completarea dosarului
Copyright 2010 ISJ Dolj
Ministerul Educației Naționale Inspectoratul Școlar Județean Dolj CNEME(seria 11) Vechiul site ISJ Site minister
Pentru o rapidă încărcare a paginilor site-ului nostru vă recomandăm Google Chrome web browser               Pentru actualizarea acestei pagini vă rugăm să apăsaţi la deschidere tasta [F5]