Eşti aici

Eliberarea cardurilor contactless pentru mijloacele de transport în comun din Municipiul Craiova

 
        În urma discuțiilor purtate cu conducerea R.A.T. Craiova, ca urmare a nemulțumirilor apărute în spațiul public, s-a stabilit ca elevii să beneficieze de abonamente pe mijloacele de transport în comun ce vor fi eliberate de la casele de bilete ale regiei de transport în baza carnetului de elev vizat pe anul în curs (care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului și numărul matricol) sau a adeverinței eliberată de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, în original, precum și a cărții de identitate, în original, pentru elevii de peste 14 ani, sau a certificatului de naștere în copie, pe suport de hârtie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani.
         În primele 30 de zile de la începerea anului școlar se va accepta și carnetul de elev vizat pentru anul anterior sau adeverința eliberată de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs.
          Prin urmare, nu se va mai ține cont de nota ISJ Dolj, nr. 274 din 18.09.2023.
          Vă mulțumim pentru înțelegere!
 
 
Update 19.09.2023