Eşti aici

Noutăți MEN

Subscribe to Flux Noutăți MEN
Actualizat: în urmă cu 39 de minute 6 sec

Rezultatele finale înregistrate la Evaluarea Naţională a absolvenţilor de clasa a VIII-a, sesiunea 2018 (după soluţionarea contestaţiilor)

7 ore 42 de minute în urmă
23 Iun 2018

Ministerul Educaţiei Naţionale a centralizat rezultatele finale înregistrate la Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a, desfăşurată în perioada 11 - 23 iunie 2018.

Potrivit datelor rezultate în urma reevaluării lucrărilor contestate, numărul candidaţilor cu medii mai mari sau egale cu 5 a crescut de la 104.972 la 105.109. În procente, majorarea este de 0,10% (de la 73,5% la 73,6%). 

A crescut, de asemenea, şi numărul candidaţilor cu media generală 10, de la 319 la 345 (cei mai mulți provin din Capitală - 55). S-a redus, în schimb, numărul candidaţilor cu medii sub 5: de la 37.875 la 37.738. Pe tranșe de medii, cele mai multe medii sunt cuprinse în intervalul 7 - 7,49: 12.815.

La proba de Limba şi literatura română, 119.163 de candidaţi (83,2%) au încheiat examenul cu note peste 5 (2.172 candidaţi au obţinut nota 10), iar la Matematică, 87.767 de candidaţi (61,4%) au primit note peste 5 (1.953 candidaţi au obţinut nota 10).

Au fost depuse 23.761 de contestaţii, număr ce reprezintă 8,07% din totalul lucrărilor susţinute (294.590). Dintre acestea,12.372 de contestaţii au vizat lucrări la Limba şi literatura română, 10.958 la Matematică și 431 la Limba şi literatura maternă. În cazul a 14.747 de lucrări, notele au fost mărite, iar în cazul a 7.541 de lucrări notele au scăzut.

Reamintim că media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată între media generală obţinută la Evaluarea Naţională (cu o pondere de 80%) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere, este prevăzută pentru data de 26 iunie. Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a și de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, se va derula în perioada 29 iunie – 3 iulie 2018 și va fi urmată de repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat (9 iulie).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Probele scrise din prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 încep luni, 25 iunie

22 Iunie 2018 - 10:12am
22 Iun 2018

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, încep luni, 25 iunie, cu testul de Limba şi literatura română - proba E)a). Marţi, 26 iunie, se va desfăşura proba la Limba şi literatura maternă - E)b): maghiară, germană, sârbă, slovacă, croată, turcă, ucraineană și  italiană. Miercuri, 27 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului - E)c). Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi specializării - E)d), este programată joi, 28 iunie. 

Pentru susţinerea probelor scrise, în cele 440 de centre de examen, s-au înscris 136.871 de candidaţi din toate promoţiile (118.856 de candidați din promoția curentă, respectiv 18.015 candidați din promoțiile anterioare).

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 4 iulie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio. 

Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Reamintim faptul că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

 • susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

 • susţinerea tuturor probele scrise şi obținerea notei 5 la fiecare dintre acestea;

 • obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

În conformitate cu prevederile metodologice, aplicate începând cu anul 2017, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Apel de candidaturi pentru ocuparea unor poziții vacante în cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU)

21 Iunie 2018 - 12:26pm
21 Iun 2018

Ministerul Educației Naționale a lansat miercuri, 20 iunie, un apel de candidaturi pentru completarea Consiliului General, comisiilor de specialitate și comisiilor de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU). Organizarea acestui apel se impune ca urmare a vacantării unor poziții în componența CNATDCU.

Aplicațiile individuale pentru calitatea de membru al CNATDCU în mandatul 2016-2020 se depun pe platforma brainmap.ro până la data de 20 iulie 2018, inclusiv.

Academia Română, instituțiile de învățământ superior, cercetare științifică, cultură și sport pot face propuneri în acest sens, asumate prin completarea unor aplicații individuale.

Principiile care stau la baza selecției membrilor CNATDCU sunt transparența, evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese, inclusiv a imixtiunii factorului politic, respectiv asigurarea reprezentativității profesionale și instituționale. 

Profilul membrilor CNATDCU trebuie să răspundă următoarelor cerințe minimale:

 • ​​experiență proprie de cercetare la nivel înalt, recunoscută în țară și în străinătate, dovedită și validată prin realizări specifice și prin îndeplinirea standardelor minime pentru abilitarea în domeniu;
 • disponibilitatea asumată de a activa în cadrul CNATDCU, implicit renunțând la activitatea în alte consilii consultative ale Ministerului Educației Naționale;
 • echilibru și capacitate de analiză obiectivă;
 • integritate profesională și reziliență la presiuni exterioare.

​Nu sunt eligibili demnitarii și membrii structurilor de conducere ale partidelor politice.

Membrii comitetelor de selecție analizează aplicațiile înregistrate pe brainmap.ro și înaintează MEN o listă cuprinzând propunerile pentru completarea CNATDCU.

Listele cuprinzând propunerile comitetelor de selecție pentru completarea CNATDCU vor fi făcute publice până la data de 31 iulie 2018. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să transmită eventuale obiecții și sesizări argumentate către MEN la adresa cnatdcu@edu.gov.ro.

După finalizarea termenului de consultare publică, din listele de propuneri întocmite de către comitetele de selecție, vor fi numiți membrii Consiliului General, ai comisiilor de specialitate și ai comisiilor de contestații ale CNATDCU prin ordin al ministrului educației naționale pentru un mandat care se încheie la expirarea mandatului CNATDCU prevăzut în ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Componența Consiliului Consultativ al Ministerului Educației Naționale

20 Iunie 2018 - 5:06pm
20 Iun 2018

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a stabilit componența Consiliului Consultativ al MEN.

Rolul principal al Consiliului Consultativ este de a contribui, prin expertiza membrilor săi, la elaborarea unui nou cadru legislativ pentru sistemul românesc de educație și formare profesională, în conformitate cu viziunea și misiunea asumate.

Consiliul își va stabili coordonatorul, va adopta propriul regulament de organizare și funcționare, precum și calendarul derulării activităților.

De asemenea, Consiliul poate invita, permanent sau nepermanent, și alți specialiști/experți în educație, în funcție de nevoile concrete ale activităților. Vor participa, ca invitați permanenți, reprezentanții partenerilor de dialog social.

Ministerul Educației Naționale demarează astfel un amplu proces de revizuire a legislației în domeniul educației. În fapt, o nouă Lege a Educației Naționale, cu un nou spirit și de o altă anvergură, o lege cuprinzătoare, coerentă și flexibilă. În acest sens, este necesară identificarea zonelor de schimbare, a domeniilor către care este necesar să ne orientăm cu precădere.

Un vector important în vederea atingerii obiectivelor de mai sus îl reprezintă valorificarea experienței acumulate în aplicarea prezentei Legi a Educației Naționale, ajustarea diferitelor prevederi care s-au dovedit a fi nefuncționale sau contradictorii, dar și păstrarea celor valoroase, precum și adaptarea cadrului legal la cerințele actuale ale beneficiarilor educației și ale societății, în general.

Totodată, unul din principalele obiective este de a identifica modelele de bună practică, atât în Europa, cât și dincolo de frontierele ei, direcțiile, strategiile și politicile care, adaptate și aplicate în România, ar putea duce la schimbări benefice majore în sectorul educațional. Toate în interesul beneficiarului final al procesului educațional (preșcolarul, elevul, liceanul, studentul) și pentru o creștere economică sustenabilă, susținută de un sistem educațional flexibil și adaptat la cerințele pieței muncii. 

Vă prezentăm mai jos componența Consiliului Consultativ al Ministerului Educației Naționale:

1. ​Academician Ioan-Aurel POP, Președintele Academiei Române

2. Profesor Sir Jim McDonald, Președinte al Conferinței Școlilor Europene pentru Educație și Cercetare în Inginerie Avansată

3. Dr. François Weil, Consilier de Stat, Consiliul de Stat și al Jurisdicției Administrative, Franța, fost Rector al Academiei din Paris

4. Eric Maurincomme, Președinte al Grupului INSA - Institutul Național de Științe Aplicate din Franța, Director al INSA Lyon

5. Profesor dr. Jukka Mönkkönen, Președinte al UNIFI, organizație co-operațională a universităților din Finlanda, Rector al Universității Finlandei de Est

6. Olli-Pekka Heinonen, Director General, Agenția Națională Finlandeză pentru Educație

7. Jamil Salmi, Coordonator pentru Învățământul Terțiar Global, Banca Mondială

8. Academician Ovidiu Alexandru BĂJENARU, Membru corespondent al Academiei Române, Director al Departamentului de Neuroștiințe Clinice din Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București - Facultatea de Medicină

9. Profesor universitar dr. Mușata-Dacia BOCOȘ-BINȚINȚAN, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

10. Profesor universitar dr. Ștefan BUCHIU, Decan, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București

11. Profesor George CAZACU, Președintele Alianței Colegiilor Centenare

12. Profesor dr. Florin COLCEAG, Președinte onorific al Institutului Român pentru Studii şi Cercetări Avansate în Educația Excelenței

13. Academician Wilhelm DANCĂ, Membru corespondent al Academiei Române, Rector al Institutului Teologic Romano-Catolic, București

14. Ligia DECA, Consilier de Stat, Departamentul Educație și Cercetare, Administrația Prezidențială

15. Profesor universitar dr. Vasile DÎNCU, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București

16. Profesor dr. Radu GOLOGAN, Președintele Societății Române de Matematică

17. Carmen LICĂ, Director executiv, Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională

18. Cătălin NAE, Director General, Institutul Național de Cercetări Aerospațiale

19. Profesor Liliana PREOTEASA, Consilier al ministrului Educației Naționale

20. Academician Eugen SIMION, Președintele Secției de Filologie și Literatură - Academia Română

21. Profesor universitar dr. Cristian SOCOL, Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată, Academia de Studii Economice, Membru în Consiliul de Programare Economică, Comisia Națională de Prognoză

22. Dr. Madlen ȘERBAN, Expert în domeniul educației și formării profesionale, Director European Training Foundation în perioada 2009 – 2017

23. Academician Răzvan THEODORESCU, Președintele Secției de Arte, Arhitectură și Audiovizual - Academia Română.

Pe lista invitaților permanenți ai Consiliului Consultativ se regăsesc:

1. Radu ANTOHI, Președinte, Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR)

2. Ioana BĂLTĂREȚU, Președinte, Consiliul Național al Elevilor (CNE)

3. Iulian CRISTACHE, Președinte, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar (FNAP-IP)

4. Marius DEACONU, Președinte, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)

5. Alin GRIGORE, Președinte, Uniunea Studenților din România (USR)

6. Anton  HADĂR, Președinte, Federația Națională Sindicală „Alma Mater” (FNS-AM)

7. Simion HĂNCESCU, Președinte, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI)

8. Marius Ovidiu NISTOR, Președinte, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSE-SH)

Lucrările Consiliului Consultativ al Ministerului Educației Naționale se vor desfășura începând cu luna iulie a.c.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Rezultatele înregistrate de absolvenţii clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Naţională 2018 (rezultate înainte de contestaţii)

19 Iunie 2018 - 3:44pm
19 Iun 2018

Ministerul Educaţiei Naţionale a centralizat rezultatele înregistrate la Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a (înainte de contestaţii), sesiunea 2018. 

Situaţia statistică generală relevă că din cei 142.847 de candidaţi prezențiun număr de 104.972 de candidați a obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) - 73,5%. Dintre aceștia, 319 candidați au încheiat examenul cu media generală 10 (zece).

Rata de participare a fost de 94,8%: 142.847 de candidaţi prezenţi dintr-un total de 150.603 elevi înscrişi.

La proba de Limba și literatura română au obținut note peste 5 (cinci) 118.969 de candidați (83%), în timp ce 2.089 de candidați au fost notați cu 10 (zece). La proba de Matematică 87.577 de candidați (61,3%) au note peste 5 (cinci), iar 1.903 candidați au obținut nota 10 (zece).

Contestaţiile pot fi depuse în cursul zilei de marți, 19 iunie, în intervalul orar 14:00 - 19:00, iar rezultatele finale vor fi afişate în data de 23 iunie.

Rezultatele finale vor fi publicate atât la avizierul unităților de învățământ, cât și online, pe site-ul evaluare.edu.ro.

Media generală obținută în cadrul EN VIII are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Campanie de sensibilizare în cadrul proiectului Learning by Doing, derulată de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic împreună cu Camera de Comerț și Industrie Hunedoara

18 Iunie 2018 - 4:16pm
18 Iun 2018

Opt seminarii regionale au fost organizate în perioada 8 -18 iunie 2018 în București, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Craiova, Piatra Neamț, Brăila, Reșița și Târgoviște de către Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) și Camera de Comerț și Industrie Hunedoara, în cadrul unei campanii derulate sub egida Proiectului Learning by Doing, proiect cofinanțat din INTERREG prin Programul Transnațional Dunărea.

Obiectivul principal al acestei campanii de sensibilizare a fost diseminarea la nivel național a rezultatelor obținute prin aplicarea Planului de Acțiuni (creat și implementat de grupul de actori locali din județul Hunedoara) și a exercițiului Titlul de excelență 2018, acordat pentru recunoașterea calității învățământului profesional și tehnic. Un alt obiectiv l-a reprezentat inventarierea experiențelor locale de învățare la locul de muncă (WBL - Work Based Learning).

Cele 8 seminarii au reunit peste 260 de participanți, reprezentanți ai autorităților locale și ai operatorilor economici parteneri, al căror rol s-a conturat ca fiind esențial în formarea profesională de calitate, adecvată cerințelor de dezvoltare ale pieței muncii în 2018. Rezultatele înregistrate în urma acestor activități vor fundamenta recomandările de politici la nivel național și vor fi integrate în acțiunile Observatorului WBL din Regiunea Dunării, rezultat al cooperării celor 24 parteneri din proiectul Learning by Doing din 14 state membre - Regiunea Dunării.

România este reprezentată în acest proiect prin parteneriatul dintre Camera de Comerț și Industrie Hunedoara și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, punând în practică principiul cooperării și necesitatea parteneriatelor locale/regionale funcționale și eficiente, pentru a asigura adecvarea formării profesionale la cerințele de dezvoltare ale mediului de afaceri pe termen mediu și lung.

Alte detalii despre proiect și activitățile curente pot fi obținute consultând următoarele resurse:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing/

https://www.facebook.com/LearningbyDoingProject/

http://www.fii-meserias.ro

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Noi măsuri pentru reducerea birocrației

15 Iunie 2018 - 2:31pm
15 Iun 2018

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a aprobat o nouă instrucțiune, ce are ca scop reducerea birocrației. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, MEN a stabilit un număr minim de proceduri, respectiv formulare, utilizate în implementarea Sistemelor de Control Intern Managerial, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, astfel încât acestea să devină accesibile tuturor unităților școlare, indiferent de dimensiunea lor. Prin instrucțiunea nouă, numărul minim de proceduri a scăzut cu 65%, iar numărul de formulare s-a redus cu peste 70%.

Simplificarea administrativă privind organizarea și desfășurarea activităților unităților de învățământ preuniversitar are ca obiectiv creșterea calității actului educațional. Procedurile rămase sunt aplicabile tuturor entităților din învățământul preuniversitar, implementarea acestora reduce semnificativ volumul de lucru al angajaților și, totodată, crește eficiența managerială.

Ținând cont de specificul local, unitățile școlare pot elabora și utiliza și alte proceduri decât cele menționate în Instrucțiunea 1/2018.

De asemenea, instrucțiunea menționată este actualizată în raport cu prevederile ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018, care a înlocuit OSGG nr. 400/2015.

Precizăm că Standardul 9 - Proceduri, prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015, reglementează proceduri operaționale privind Comisia de control intern/managerial; Serviciul Secretariat, Serviciul Contabilitate, Serviciul Administrativ, Biblioteca, Consiliul profesoral, precum și Consiliul de administrație.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

15 iunie: start în prima etapă de înscriere în învățământul profesional de stat, anul școlar 2018-2019

14 Iunie 2018 - 6:44pm
14 Iun 2018

Prima etapă dedicată înscrierii absolvenților claselor a VIII-a în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, în anul școlar 2018-2019, se va desfășura în zilele de 15, 18 și 19 iunie 2018.

Unitățile de învățământ gimnazial din care provin elevii și unitățile de învățământ cu ofertă educaţională pentru învățământul profesional/dual vor furniza toate informațiile de care absolvenții de gimnaziu vor avea nevoie în vederea înscrierii pe cele 38.345 de locuri la învățământ profesional existente la nivelul întregii țări, din care 5.542 de locuri sunt alocate învățământului dual.

În data de 19 iunie, cele peste 700 de unități de învățământ cu ofertă educaţională pentru învățământul profesional și dual vor afișa lista candidaților înscriși. În situația în care diverse unități de învățământ profesional organizează preselecție la unele calificări, acestea vor afișa atât lista candidaților înscriși la respectivele calificări, cât și procedura de preselecție. Unităţile care organizează probe eliminatorii pentru admiterea în învăţământul dual vor afişa şi graficul derulării acestora, pentru fiecare calificare profesională.

Proba de preselecție sau proba eliminatorie, după caz, se desfășoară în zilele de 20 și 21 iunie, rezultatele fiind afișate în 21 iunie. În cazul în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor existente va fi organizată o probă suplimentară de admitere în perioada 25-29 iunie. Modul de organizare și desfășurare a probei suplimentare de admitere, modelele de subiecte și baremele de evaluare și notare, durata probei suplimentare de admitere, respectiv modul de organizare și desfășurare a contestațiilor sunt stabilite de unitatea de învățământ profesional.

Candidații respinși în faza de preselecție vor putea opta în zilele de 21 și 22 iunie pentru alte unități de învățământ cu ofertă disponibilă. Validarea, la nivelul comisiei județene de admitere/a municipiului Bucureşti a tuturor candidaților admiși în învățământul profesional și dual, are loc în data de 3 iulie. În aceeași zi, unitățile de învățământ vor comunica și lista candidaților respinși. Locurile rămase libere pentru a doua etapă vor fi anunțate în data de 6 iulie.

Reamintim că formarea elevilor pe această rută este susţinută financiar prinbursa profesională care se acordă în cuantum de:

 • 200 lei lunar (de la bugetul de stat) - dacă elevul este înscris la învăţământul profesional
 • minimum 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat și minimum 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică) - dacă elevul este înscris la învăţământul dual.

Admiterea în învățământul profesional se realizează, în fiecare etapă, astfel:

a) în cazul în care numărul de candidați înscriși nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului (în portofoliul educațional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învățământul profesional, media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20%);

b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% media de admitere și în proporție de 30% nota obținută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ.

Conform metodologiei, candidații care nu au susținut Evaluarea Națională sau, după caz, examenul de capacitate/testele naționale/tezele cu subiect unic, sunt admiși în învățământul profesional/dual, considerându-se că media generală obținută la aceste examene este 1.

Detalii suplimentare sunt incluse în ordinul de ministru nr. 4795/2017, care aprobă organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019.

Oferta educaţională pentru învăţământul profesional și pentru învăţământul dual, detaliată pe regiuni de dezvoltare și județe, în care sunt menţionaţi şi operatorii economici care vor derula stagiile de pregătire practică, este disponibilă aici.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Participarea ministrului Educației Naționale la evenimentul de lansare a Raportului de Dezvoltare Globală 2018

14 Iunie 2018 - 11:26am
14 Iun 2018

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a participat miercuri, 13 iunie, la evenimentul de lansare a documentului „World Development Report: Learning to Realize Education’s Promise”, acțiune organizată la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”.

Evenimentul a fost destinat unui număr de aproximativ 150 de decidenți și experți în educație, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ și ai societății civile din România, care au dezbătut cu experți internaționali și specialiști ai Băncii Mondiale principalele problemele cu care se confruntă educația, atât la nivel global, cât și în România, precum și posibile soluții pentru a asigura învățarea și dobândirea de competențe.

Ministrul educației naționale și-a manifestat convingerea că alegerea educației ca temă a Raportului Dezvoltării Globale 2018 nu este o întâmplare, la nivel mondial fiind recunoscut rolul cheie al educației în impulsionarea dezvoltării și coeziunii economico-sociale a țărilor și în asigurarea bunăstării tuturor cetățenilor.

În accepțiunea ministrului, raportul propune căi și demersuri concrete, verificate deja în practica mai multor țări, pentru a atinge această viziune privind educația, putând deveni astfel un reper pentru fundamentarea deciziilor viitoare privind politicile educaționale din România.

Totodată, ministrul a accentuat ideea că dimensiunile cheie subliniate în cadrul Raportului Dezvoltării Globalereprezintă, în majoritatea cazurilor, și preocupări importante pe agenda Ministerului Educației Naționale.

În intervenția sa, domnul Valentin Popa a amintit pregătirea unui amplu proiect în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro, destinat acordării unor burse în mediul rural pentru prezență și promovabilitate, dar și pentru susținerea financiară a profesorilor de excelență din mediul urban pentru a contracta ore în regim de plată cu ora, din norme vacante, la clase din mediul rural, având în vedere că în anul 2017, 18.1% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani se aflau în situația de a fi părăsit prematur sistemul de educaţie, finalizând cel mult învăţământul gimnazial. Fenomenul, însă, nu este unul generalizat: la nivelul municipiilor, rata părăsirii timpurii a școlii este de numai 6.2%, problema apărând în orașele mai mici (unde rata părăsirii timpurii a școlii este de 17.4%) și se acutizează în mediul rural (26.6%).

În contextul evenimentului mai sus-menționat, ministrul educației naționale s-a întâlnit la sediul MEN cu delegația Băncii Mondiale, formată din:

-          Cristian Aedo, Education Practice Manager, Banca Mondială

-          Mariana Moarcăș, Coordonator al Proiectului privind Învățământul Secundar - ROSE și al domeniului Educație în cadrul Biroului Băncii Mondiale din România

-          Christian Bodewig, Program Leader, Banca Mondială

În cadrul discuțiilor, părțile și-au manifestat deschiderea pentru colaborare și disponibilitatea pentru susținerea implementării cu succes a proiectului ROSE și au reiterat importanța intervențiilor propuse în cadrul acestuia în reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și în creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat, obiectiv fundamental pentru România.

În acest sens, ministrul educației naționale a menționat că la nivelul Guvernului se lucrează la un proiect de Hotărâre de Guvern privind creșterea considerabilă a creditelor de angajament acordate programului ROSE.

Cu o finanțare totală de 200 milioane euro, proiectul îmbină intervenții la nivelul școlilor și al facultăților/universităților, finanțate prin granturi, cu intervenții sistemice în învățământul preuniversitar, în domenii cum ar fi curriculum, evaluare, formarea profesorilor și a directorilor.

Cele două părți au apreciat colaborarea strategică pe care au avut-o în domeniul educației, în ultimii 25 de ani, precum și buna cooperare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, cum ar fi proiectul “Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate – QAFIN”, la dezvoltarea căruia experții Băncii Mondiale și-au adus contribuția și prin asigurarea serviciilor de consultanță.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Întâlnirea de lucru a reprezentanților Ministerului Educației Naționale cu delegația Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar

12 Iunie 2018 - 7:53pm
12 Iun 2018

Astăzi, 12 iunie, a avut loc o întâlnire de lucru a conducerii Ministerului Educației Naționale (MEN) cu membrii Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar (FNAP-IP), în vederea abordării și soluționării unor subiecte de interes pentru beneficiarii sistemului educațional preuniversitar.

În cadrul întrevederii, la care a participat Secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, Ionel-Florian Lixandru, au fost dezbătute următoarele măsuri având drept scop creșterea calității educației din România: modalitatea de organizare a claselor, necesitatea adoptării unui Cod de etică pentru învățământul preuniversitar, admiterea absolvenților ciclului gimnazial în învățământul liceal, integrarea reală a copiilor cu CES, susținerea profesorilor de sprijin și a consilierilor școlari, precum și alte modalități de creare a unui mediu propice creșterii performanței elevilor din unitățile de învățământ de stat.

Participanții la dialog au convenit ca această colaborare să fie consolidată, prin constituirea unor grupuri de lucru pe tematici restrânse, precum și prin analiza și monitorizarea activităților ce se impun a fi îmbunătățite în corelare cu calendarul specific.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Precizări privind funcționarea site-ului www.edu.ro

11 Iunie 2018 - 12:08pm
11 Iun 2018

Din motive tehnice ce țin de găzduirea serverului, site-ul www.edu.ro nu poate fi accesat în permanență.

Organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII) NU sunt afectate de această problemă tehnică.

Menționăm că, după finalizarea probei de Limba și literatura română de astăzi, 11 iunie, subiectele și baremele vor fi afișate, la fel ca în anii prcedenți, pe site-ul www.subiecte.edu.ro, după ora 15:00.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Peste 150.000 de absolvenţi de clasa a VIII-a sunt aşteptaţi să participe la Evaluarea Naţională, sesiunea 2018

10 Iunie 2018 - 10:25am
09 Iun 2018

Conform datelor centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale (99,69%), până sâmbătă, 9 iunie, ora 12:00, în aplicația informatică figurau 150.310 candidați înscriși la Evaluarea Națională pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII).

Examenul începe luni, 11 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Miercuri, 13 iunie, este organizată proba la Matematică, iar joi, 14 iunie, proba la Limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 19 iunie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi se pot depune contestații în intervalul orar 14:00 - 19:00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie.

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 120 de minute, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc., candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen în acest scop. Candidaţii care refuză să depoziteze obiectele respective în sala desemnată de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

De asemenea, elevii sunt informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor), precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare: stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor și schemelor și instrumente de desen la Matematică.

Potrivit metodologiei de organizare și desfășurare a EN VIII, cazurile de fraudă și tentativă de fraudă sunt sancționate cu excluderea din examen și acordarea notei 1.

Ministerul Educației Naționale pune la dispoziție și o linie TELVERDE pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naționale. Astfel, numărul TELVERDE 0800801100 va fi disponibil în perioada 11-14 iunie, între orele 8:00 - 16:00, iar vineri, 15 iunie, între orele 8:00 -14:00.

Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Media generală obținută în cadrul EN VIII are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Întâlnirea ministrului Valentin Popa cu o delegație guvernamentală finlandeză

9 Iunie 2018 - 9:57am
09 Iun 2018

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a avut o întâlnire cu o delegație din Finlanda compusă din:

 • Markku Keinänen, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe, Finlanda
 • Päivi Pohjanheimo, Ambasadorul Finlandei la București
 • Jouni Kangasniemi, Șef Departament Dezvoltare la Ministerul Educației și Culturii, Finlanda
 • Ilkka - Pekka Similä, Director general, Ministerul Afacerilor Externe, Finlanda

De asemenea, au participat la întâlnire:

 • Elena Lotrean, Directorul Executiv al Școlii Finlandeze Sibiu
 • Irina Kovacs, Secretar de Stat, Ministerul Educației Naționale, România
 • Liliana Preoteasa, Consilier Ministru, Ministerul Educației Naționale, România

Cu acest prilej, a fost subliniat interesul pentru colaborare în toate domeniile și în particular în domeniul educației, inclusiv pentru cooperare în calitate de țări care asigură succesiv președinția Consiliului Uniunii Europene în 2019.

Temele de interes identificate fac referire la:

 • formarea și dezvoltarea profesională a profesorilor,
 • dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, inclusiv prin parteneriat public - privat
 • revizuirea curriculumului național, folosind o abordare incluzivă și pragmatică, și strategii de implementare a reformelor, prin recunoașterea problemelor, acceptarea punctelor de vedere diverse și construirea consensului
 • participarea experților finlandezi în proiecte implementate de MEN, precum și dezvoltarea de proiecte comune
 • ofertă de formare prin învățământul superior și perfecționarea specialiștilor din universitățile românești în domeniul cyber security

La finalul întâlnirii, părțile au agreat să elaboreze o foaie de parcurs cuprinzând domeniile de interes în cooperarea româno-finlandeză în domeniul educației.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Întâlnire de lucru a ministrului Valentin Popa cu o echipă a Băncii Mondiale

8 Iunie 2018 - 2:47pm
08 Iun 2018

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a avut o întâlnire de lucru cu echipa Băncii Mondiale (BM), condusă de Mariana Moarcăș, coordonator al Proiectului privind Învățământul Secundar/ROSE și al domeniului Educație în cadrul Biroului BM din România.

Cu acest prilej, au fost discutate principalele concluzii ale misiunii și au fost stabilite direcțiile de acțiune pentru perioada următoare. Întâlnirea face parte din agenda misiunii periodice (4-8 iunie 2018) de evaluare a stadiului implementării Proiectului privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project - ROSE). Astfel, părțile au apreciat colaborarea fructuoasă între cele două instituții în domeniul reformelor din educație din ultimii 25 de ani și, în particular, în implementarea proiectului ROSE, componentă importantă în sprijinul eforturilor MEN pentru a asigura o educație de calitate pentru toți copiii. De asemenea, s-a convenit asupra necesității intensificării eforturilor în ceea ce privește asigurarea resurselor necesare de către Ministerul Finanțelor Publice pentru implementarea în bune condiții a granturilor în desfășurare, precum și în vederea demarării celor aferente rundei a II-a.

În prezent, se află în implementare 263 de granturi pentru licee și 93 de proiecte în cadrul schemei de granturi pentru universități. De asemenea, dintre activitățile importante, aflate în desfășurare, menționăm pre-testarea care pregătește evaluarea internațională TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), la care participă elevii din clasa a VIII-a.

ROSE își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Acesta este structurat în trei componente. Primele două sunt concepute pentru a aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul secundar superior (licee), precum şi în primul an din învăţământul terţiar (universități). A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate. 

În valoare totală de 200 de milioane de euro, proiectul ROSE este finanțat integral de BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757/12.10.2015), și se derulează pe o perioadă de 7 ani (2015 - 2022). Proiectul este implementat de Ministerul Educației Naționale (MEN), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Numeroase unități de învățământ din întreaga țară au sărbătorit Ziua Mondială a Mediului

6 Iunie 2018 - 5:32pm
06 Iun 2018

În data de 5 iunie, întreaga lume a sărbătorit Ziua Mondială a Mediului*.

Anul acesta, Ziua Mondială a Mediului a fost găzduită de către India, iar tema stabilită a fost combaterea poluării cu plastic.

Pentru a marca această zi, numeroase unități de învățământ din toate județele României și din municipiul București - de la nivel preșcolar până la nivel secundar superior și de la nivel local, județean, interjudețean până la național - au organizat mese rotunde, prezentări, dezbateri, expoziții de desene și alte creații pe tema protecției mediului înconjurător, concursuri, vizionări de documentare, drumeții în natură, acțiuni de ecologizare, de plantare de copaci etc.

Spre exemplu, în cadrul proiectului Patrula de Reciclare organizat de RoRec România, Școala Gimnazială Sântana din județul Arad a colectat 158,59 kg de deșeuri electrice și electronice și 17,25 kg de baterii. În cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Breazu” Mihalț din județul Alba, s-a desfășurat proiectul „Detectivii Curățeniei”, prin care s-au amenajat spații verzi în fiecare clasă și s-au instalat coşuri de gunoi desenate şi inscripționate cu mesaje ecologice. Școala Gimnazială „Benkő József" Brăduț din județul Covasna a organizat colectarea de deşeuri selective - sticle și curățirea malurilor pârâului Kormos.

În același timp, și Palatele Copiilor și inspectoratele școlare județene au demarat activități pentru marcarea Zilei Mondiale a Mediului, notabilă fiind desfășurarea etapelor județene ale concursului de proiecte de mediu.

La nivel bilateral, s-a desfășurat proiectul România-Ungaria Interreg „Coridor verde fară frontiere”, la care au participat 5 unități de nivel gimnazial și 2 școli din localitatea Csenger (Ungaria), în parteneriat cu ONG-uri, fiind colectate flacoane de 2l pentru realizarea unui pod simbolic peste Someș. În perioada 1 aprilie 2018 - 1 iulie 2018, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației din județul Maramureș, se desfășoară proiectul „Lumea Vie - Planeta Albastră”, prin care se urmărește formarea de cunoștințe și aptitudini atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, prin activități de ecologizare în spaţiul din preajma şcolii şi în oraș, activităţi de informare şi dezbateri în şcoală și activități de creație și reciclare.

Ministerul Educației Naționale este un susținător al tematicii ecologiei și protecției mediului înconjurător, inițiind de-a lungul timpului numeroase parteneriate și protocoale de colaborare atât cu instituții din țară și străinătate cu atribuții în domeniul mediului, precum și cu organizații neguvernamentale.

* Ziua Mondială a Mediului a fost instituită, în 1972, de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, în cadrul Conferinței de la Stockholm, în vederea conștientizării nevoii de a lua măsuri pentru protejarea mediului înconjurător.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Mesajul transmis de ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, cu prilejul Zilei Învățătorului (5 iunie)

5 Iunie 2018 - 9:48am
05 Iun 2018

Stimați profesori,

În apropierea sfârșitului de an școlar, fiecare dascăl din România se bucură de o sărbătoare dedicată profesiei pe care și-a ales-o și care consfințește blazonul unei categorii sociale extrem de importante pentru progresul întregii țări. Cu educația începe destinul fiecărui om și roadele sale se văd ca efect al pregătirii profesionale a celor care o aplică instituțional și al inserției sociale de succes a celor care, un timp din existența lor biologică s-au aflat în școală, pentru a învăța.

În anul Centenarului, trebuie să punem în relație data nașterii întemeietorului învățământului în limba română, pedagogul Gheorghe Lazăr (5 iunie 1779), cu ziua declarată oficial drept sărbătoare a dascălilor din țara noastră (5 iunie), deoarece cu 100 de ani înainte de Marea Unire, în anul 1818, spiritul național a fost sădit în zona educației, locul unde a rodit cu fiecare generație care a trecut timp de două secole prin școala românească. Iată, așadar, că în anul Centenarului Marii Uniri, Ziua Învățătorului capătă simbolul României Mari, fiind o aspirație și o împlinire deopotrivă, alăturând tradiția autohtonă în educație influențelor moderne, europene și configurând un spațiu educațional deschis, de factură europeană.

Dragi colegi profesori,

În acest context de sărbătoare a școlii românești, vă rog să primiți aprecierile mele pentru toate eforturile pe care le faceți pentru a pune în operă politicile educaționale pe care le susține Ministerul Educației Naționale, determinând motivația elevilor pentru cunoaștere și pentru integrarea lor eficientă pe piața muncii.

Vă doresc putere de muncă, pentru ca aspirațiile profesionale care vă definesc să vă particularizeze destinul de dascăli, astfel încât conștiința că sunteți creatorii României de mâine să vă susțină demersurile personale de înnoire permanentă, în zona inovației didactice.

De asemenea, vă urez sănătate, împliniri și o stare de satisfacție profesională care să vă motiveze toate demersurile pedagogice, spre atingerea standardelor înalte în profesia pe care o practicați.

La mulți ani!

 

Valentin POPA,

Ministrul Educației Naționale

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Prezența Ministrului Educației Naționale la Reuniunea Consiliului Național al Rectorilor din Oradea

1 Iunie 2018 - 11:37pm
01 Iun 2018

În perioada 31 mai – 3 iunie 2018 se desfășoară Reuniunea Consiliului Național al Rectorilor (CNR), găzduită de Universitatea din Oradea.

Dată fiind importanța subiectelor incluse pe agenda reuniunii CNR pentru sistemul național de învățământ superior, ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, va fi prezent la lucrările CNR din zilele de 1 și 2 iunie.

Totodată, având în vedere că 2018 este un an aniversar pentru Universitatea din Oradea, care sărbătorește 55 de ani de existenţă în spaţiul academic românesc, ministrul Educației Naționale va participa și la festivitățile prilejuite de această ocazie.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Mesajul ministrului Educației Naționale, Valentin Popa, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului

1 Iunie 2018 - 9:03am
01 Iun 2018

Dragi copii,

Peste 7 ani, vom aniversa un secol de când în toată lumea se sărbătorește Ziua Internațională a Copilului, ca urmare a Declarației pentru Protecția Copilului, adoptată de cele 54 de țări participante la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor, care s-a desfășurat la Geneva, în luna august 1925. Sub semnul acestei declarații oficiale, din anul 1950, România a decis ca Ziua Copilului să fie sărbătorită în fiecare an, la data de 1 Iunie, dedicând, indiferent de timpul istoric, toată atenția vârstei omului, când inocența reprezintă măsura însăși a existenței, iar  visul are nemărginiri în care se pot construi destine exemplare, inițial la nivel de aspirații, apoi ca realizări individuale, în spațiul comunității.

Ministerul Educației Naționale are nobila misiune de a vă ocroti visele și inocența și de a sprijini proiectarea voastră în destine de succes, cu o pronunțată componentă integratoare în plan social. Politicile educaționale pe care le construim derivă din nevoia fiecăruia dintre voi de a se defini, prin educație, ca o personalitate în formare, autonomă, menită să ducă mai departe ștafeta generațiilor anterioare și să dovedească flexibilitate, astfel încât adaptarea la situații nou create de evoluția istorică a mentalităților să devină măsura calității școlii pe care a absolvit-o în copilărie și în adolescență.

Având aceste idealuri educaționale, școalasocietatea și familia au creat un cadru de cooperare al cărui țel este să asigure educația corectă și deschisă a tinerei generații, prin raportarea la standardele impuse de evoluția omenirii, măsurabile în timp, prin gradul de inserție socială a fiecărui copil devenit adult.

Atenția noastră se îndreaptă cu precădere către copiii care studiază la școlile din mediul rural, din medii defavorizate, precum și către elevii din comunitățile de minorități, prin programe dedicate acestora, astfel încât egalitatea de șanse să fie principiul care să guverneze traseul lor școlar.

Cu ocazia sărbătorii zilei voastre, vă urez, în numele Ministerului Educației Naționale și al meu personal, să vă atingeți visul, să dovediți inspirație în alegerea viitoarei profesii și să gândiți pozitiv la viitorul care vă așteaptă.

La mulți ani de vise împlinite!

Valentin POPA,

Ministrul Educației Naționale

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Noi unități de învățământ recepționate în luna mai prin proiectele cu finanțare externă derulate de Ministerul Educației Naționale

31 Mai 2018 - 7:46pm
31 Mai 2018

În cadrul Proiectului Reforma Educației Timpurii în România (P.R.E.T.) și a Proiectului Reabilitarea Infrastructurii Școlare (P.R.I.S), derulate de Ministerul Educației Naționale prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare (UMPMRSU), au fost recepționate în luna mai cinci noi unități de învățământ.

Dintre acestea, trei grădinițe sunt în județul Botoșani: Grădinița cu program normal cu trei săli de grupă din Draxini-Bălușeni, Grădinița cu program normal cu trei săli de grupă din Broscăuți și Grădinița cu program normal cu trei săli de grupă din Cristinești.

Celor trei grădinițe li se alătură o școală în județul Gorj, Școala cu clasele I-VIII nr. 1 Novaci, precum și un corp de clădire la Colegiul Național Ion Minulescu, Slatina, județul Olt. Precizăm că toate cele cinci unități de învățământ sunt dotate cu mobilier nou.

Reamintim că anul trecut, prin intermediul Proiectului Reforma Educației Timpurii în România (P.R.E.T.), a fost finalizată construcția a 40 de grădinițe. Acestea se adaugă celor 130 de grădinițe construite în perioada 2013 - 2016. Conform acordului de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), în valoare de 80,75 milioane Euro, finanțarea se acordă pentru construirea de grădinițe cu program normal cu două, trei și patru săli/grupă.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Întâlnirea reprezentanților Ministerului Educației Naționale cu reprezentantul Human Catalyst

31 Mai 2018 - 1:00am
31 Mai 2018

Miercuri, 30 mai 2018, la sediul Ministerului Educației Naționale a avut loc întâlnirea reprezentanților ministerului cu doamna Laura Greta Marin din cadrul asociației Human Catalyst.

La întâlnire au participat: Ionel Florian Lixandru - secretar de stat pentru Învățământul Preuniversitar, reprezentanții direcțiilor de specialitate din cadrul ministerului Educatiei Naționale, Rozalia Dana Varga - consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, Daniel Vasile - deputat din partea partidei Romilor Pro-Europa, Titi Rădulescu - președinte Agenția Națională pentru Romi.

În cadrul discuției, reprezentanții Ministerului Educației Naționale au subliniat faptul că toți elevii, inclusiv cei din mediile defavorizate trebuie să beneficieze de egalitate de șanse în sistemul educațional, motiv pentru care i-au adresat solicitarea reprezentantului Human Catalyst să pună la dispoziția ministerului Educației rezultatele studiului, dar și dovezile concrete care au dus la concluzia că există așa-zisul „Fenomen Brăila”.

În context, precizăm că ministerul Educației Naționale analizează întreaga situație, pentru a vedea dacă ne confruntăm cu acest fenomen, așa cum s-a vehiculat ca există în ultimele zile în spațiul public sau sunt doar cazuri punctuale și izolate în care elevilor li s-a interzis participarea la examenele naționale.

În acest sens, la ministerul Educației Naționale a fost transmisă o singură sesizare cu privire la o posibilă încălcare a dreptului de înscriere la un examen național, care a fost înregistrată la MEN și ISMB în data de 18.05.2018. Aceasta se află în prezent în lucru la Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Important de precizat este și faptul că reprezentanții Comisiei Europene nu desfășoară nicio investigație oficială referitoare la subiect și nu s-a transmis niciun document oficial în acest sens. Comisia Europeană monitorizează toate aspectele care vizează cazuri de excluziune educațională la nivelul tuturor statelor membre.

Și pentru că suntem în perioada premergătoare finalizării cursurilor pentru elevii clasei a VIII-a și a XII-a/a XIII-a, de desfășurare a examenului de Evaluare Națională și a examenului de Bacalaureatministerul Educației a solicitat inspectoratelor școlare, printr-o adresă, planificarea și monitorizarea măsurilor la nivelul unităților de învățământ care să conducă la creșterea participării elevilor și la îmbunătățirea rezultatelor obținute de aceștia în cadrul examenelor naționale.

Totodată, Ministerul Educației Naționale a subliniat importanța încheierii situației școlare în termen și informarea corectă a elevilor și părinților privind participarea la examenele naționale pentru anul 2018.

De altfel, în fiecare an școlar, conducerea ministerului a solicitat ca toți factorii implicați în organizarea și desfășurarea examenelor naționale să se asigure că acestea se vor desfășura la standarde înalte de corectitudine și exigență și ca elevii să beneficieze de un mediu propice și corect care să le permită să își pună în valoare cunoștințele.

Ministerul Educației urmărește măsurile întreprinse la nivelul unităților de învățământ pentru organizarea  examenelor naționale 2018, respectiv:

 • afișarea, la sediul instituției și/sau pe site, a ordinelor ministrului educației naționale cu privire la organizarea și desfășurarea examenelor naționale 2018 și a calendarelor aferente;
 • OMEN nr. 4792/31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2018;
 • OMEN  nr. 4793/31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018;
 • OMEN nr. 4796/31.08.2017 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2017-2018;
 • informarea, de către directorul/responsabilul comisiei metodice, a profesorilor încadrați pe disciplinele de examen, cu privire la prevederile legislative specifice (Metodologii, Programe, Calendar).

Ministerul Educației monitorizează în același timp și măsurile întreprinse de cadrele didactice în vederea îmbunătățirii rezultatelor elevilor la evaluarea națională, examenul de bacalaureat național și a examenelor de certificare a calificării profesionale 2018, după caz, respectiv:

 • Informarea elevilor cu privire la programele pentru examenele naționale (de către profesorul clasei);
 • Informarea elevilor cu privire la Calendarul desfășurării  examenelor naționale (de către profesorul clasei/diriginte);
 • Planificarea activității de pregătire suplimentară pentru examenele naționale (conform nevoilor identificate la nivelul școlii/clasei);

Este important să precizăm faptul că rapoartele finale realizate la nivelul inspectoratelor școlare județene cuprind în fiecare an atât pentru examenul de Evaluare Națională, cât și pentru examenul de Bacalaureat, criterii de analiză dintre care amintim:  numărul elevilor absolvenți din seria curentă;numărul elevilor înscriși la examen (distinct pentru absolvenți din seria curentă și seriile anterioare); numărul elevilor promovați.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Pagini