Eşti aici

Noutăți MEN

Subscribe to Flux Noutăți MEN
Actualizat: în urmă cu 6 ore 12 minute

Cea de-a cincea ediție a Summitului European al Educației (Bruxelles, 1 decembrie)

1 Decembrie 2022 - 4:24pm
01 Dec 2022

Astăzi, 1 decembrie 2022, Ligia Deca, ministrul Educației, a participat la cea de-a V-a ediție a Summitului European al Educației, organizat în format hibrid de către Comisia Europeană.

Ediția de anul acesta s-a desfășurat sub tema „Minți tinere strălucitoare” (Bright Young Minds) și a reunit factori de decizie din Uniunea Europeană și oficiali guvernamentali din statele membre ale Uniunii Europene, profesori, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri și ai ONG-urilor.

Ministrul român al Educației a participat la dezbaterile organizate în cadrul panelului la nivel înalt „Educația pentru climă: promovarea schimbărilor pentru a asigura sustenabilitatea mediului”. În intervenția sa, demnitarul român a precizat:

România se numără printre țările care au inclus competențele verzi în cadrul de bază al competențelor pentru învățământul primar și secundar inferior. În același timp, conceptele de dezvoltare durabilă, economie circulară și protecția mediului sunt încorporate în programele obligatorii și opționale”.

Totodată, ministrul Deca a mai subliniat:

„Trebuie să avem grijă să promovăm cunoașterea, înțelegerea și gândirea critică, dezvoltarea abilităților practice, empatia, solidaritatea și grija față de natură. În acest fel, principiul major al învățării pentru sustenabilitatea mediului este încorporat treptat în clasă, în curriculum, în practicile de predare, în infrastructura școlară”.

În cadrul discuțiilor, au fost prezentate două inițiative importante ale României pentru promovarea sustenabilității și a educației pentru mediu: Săptămâna verde și constituirea rețelei de școli verzi, cu finanțare prin PNRR. Mai exact, este vorba despre 425 milioane de euro pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a 150 de școli, construcția a minimum 50 de școli noi și achiziția a 3200 de microbuze școlare pentru asigurarea transportului elevilor din zone izolate sau care locuiesc la distanță mare de școală.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Reuniunea miniștrilor educației din statele membre ale Uniunii Europene (Bruxelles, 28 noiembrie)

29 Noiembrie 2022 - 5:43pm
29 Noi 2022

Ministrul Educației, doamna Ligia Deca, a participat luni, 28 noiembrie, la reuniunea Consiliului Educație, desfășurată la Bruxelles.

În cadrul acestui eveniment au fost abordate teme precum incluziunea, echitatea și calitatea în educație și formare, sprijinirea stării de bine în educația digitală și dezvoltarea Spațiului European al Educației în contextul agresiunii ruse în Ucraina.

Miniștrii educației au adoptat următoarele documente:

 • Recomandarea Consiliului privind Căile către succesul școlar: documentul prezintă măsuri politice concrete pentru combaterea părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea competențelor de bază (citire, matematică și științe) ale tinerilor cu vârsta de până la 15 ani, în special ale celor care provin dintr-un mediu defavorizat, fiind centrat pe dimensiunea incluzivă a educației prin creșterea ratei de absolvire a învățământului secundar.

 • Concluzii ale Consiliului privind sprijinirea stării de bine în educația digitală: documentul vizează un set de măsuri pentru promovarea stării de bine în educația digitală prin proiectarea formelor de învățare, dezvoltarea unor conținuturi digitale atractive și dezvoltarea relațiilor interpersonale în ecosistemul digital. Totodată, este menționat rolul esențial al profesorilor în susținerea stării de bine a elevilor și, implicit, în dezvoltarea capacității digitale a sistemelor de educație și formare favorabile incluziunii.

În cadrul dezbaterii publice cu tema „Spațiul European al Educației în timpul agresiunii ruse în Ucraina”, ministrul român al Educației a subliniat importanța cooperării și a solidarității în abordarea provocărilor comune, precum și rolul-cheie al educației în asigurarea unui sentiment de normalitate pentru persoanele care fug din calea războiului din Ucraina. În acest context, demnitarul român a menționat faptul că „în România, pentru a ne consolida în continuare răspunsul național, am adoptat un Plan național de măsuri privind protecția și incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, care, pe lângă măsurile de răspuns de urgență, se concentrează și pe măsurile de protecție pe termen mediu și lung. Măsurile în curs de implementare în domeniul educației facilitează accesul elevilor ucraineni la toate tipurile de educație și asigură resursele necesare pentru procesele de predare-învățare și evaluare”.

În intervenția sa, ministrul Ligia Deca a pledat pentru necesitatea unei cooperări consolidate cu agenții ale ONU și cu organizațiile internaționale pentru abordarea provocărilor generate de integrarea elevilor ucraineni strămutați în sistemele de educație europene, precum și pentru schimbul de bune practici: „Ar trebui să colectăm, să împărtășim și să utilizăm mai bine resursele educaționale în curs de dezvoltare în cadrul diferitelor proiecte și să le facem mai vizibile în beneficiul comunităților școlare și al practicienilor”.

Cu ocazia prezenței la Bruxelles, ministrul Educației a avut o serie de întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai Comisiei Europene, în cadrul cărora au fost abordate aspecte privind consolidarea cooperării în contextul implementării inițiativelor Spațiului European al Educației. De asemenea, în cadrul întrevederii cu Caroline Désir, ministrul Educației pentru Comunitatea franceză din Belgia, a fost semnat Memorandumul de Cooperare în domeniul învățământului profesional și tehnic, ambele părți apreciind rolul dialogului bilateral în domeniul educației pentru consolidarea relațiilor între cele două state.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

S-a lansat lansat apelul de proiecte competitive „Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”

18 Noiembrie 2022 - 12:18pm
18 Noi 2022

 

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), a lansat apelul de proiecte competitive „Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

În cadrul acestui apel au fost publicate Ghidul solicitantului și Schemă de ajutor de minimis, instrumente necesare potențialilor beneficiari eligibili, mai precis consorțiilor regionale pentru învățământ dual, înființate conform Metodologiei privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual aprobată prin ordin de ministru.

Obiectivul apelului îl reprezintă dezvoltarea și dotarea de consorții profesionale integrate care să contribuie la dezvoltarea învățământului profesional, atât prin creșterea numărului de domenii de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional complet pentru elevii înscriși în învățământul dual. 

În cadrul consorțiilor, elevii și studenții pot dobândi calificări de nivel 3  - 8, conform Cadrului Național al Calificărilor (CNC).

Apelul corespunde Pilonului VI: Politici pentru noua generație/Componenta C15: Educație/Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior /Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.

Alocarea financiară totală a apelului de proiecte este de 338 mil. Euro, valoare maximă eligibilă din PNRR, fără TVA. Valoarea maximă a unui proiect aferent unui consorțiu este de 21,12 mil. Euro.

Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR, cu respectarea perioadei de depunere: 17.11.2022 - 06.01.2023.

Detalii suplimentare ► aici.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Sumă forfetară pentru asigurarea transportului elevilor navetiști, aprobată prin ordonanță de urgență

17 Noiembrie 2022 - 3:48pm
17 Noi 2022

Astăzi, în cadrul ședinței de Guvern, a fost adoptată Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, prin care se propune introducerea unei sume forfetare oferite elevilor navetiști. Discutăm despre o deblocare a situației de maximă urgență, mai ales în contextul asigurării dreptului la educație pentru fiecare elev și al măsurilor de combatere a abandonului școlar.

Ministerul Educației consideră că adoptarea ordonanței reprezintă, în momentul de față, soluția cea mai bună pentru asigurarea transportului școlar al elevilor navetiști, dat fiind că vorbim despre o creștere de până la 4 ori a sumei acordate pentru transportul elevilor școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu. Pentru facilităţile de transport acordate elevilor, se asigură o sumă forfetară lunară de 60 de lei/lună pentru distanţa de până la 3 km, iar pentru distanţele ce depăşesc 3 km, suma de 60 lei/lună se suplimentează cu 6 lei/lună pentru fiecare kilometru). Elevii vor beneficia de plata în avans a sumei forfetare.

Pentru a exemplifica, în cazul unui elev care locuiește la 15 km de școală, acesta va primi 60 de lei pentru primii 3 km la care se vor adăuga 6 lei pentru fiecare km dintre cei 12 rămași, rezultând un total de 132 de lei, bani pe care elevul îi primește înaintea achiziționării abonamentului. Pentru a înțelege creșterea, până acum, pentru aceiași 15 km, un elev ar fi primit 30 de lei pentru primii 3 km la care se adăugau 3 lei pentru fiecare km dintre ceilalți 12, cu un total de 66 de lei.

În cazul în care costul transportului este mai mare decât suma forfetară, aceasta poate fi majorată cu până la 100%, dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de transport prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei forfetare. În acest caz, sumele se decontează pe baza documentelor de transport emise de operatorii de transport. În situația în care suma forfetară lunară, majorată cu 100%, nu acoperă cheltuielile lunare de transport pe bază de abonament/pachet de bilete (din cauza pacticării unor tarife excesive, ajungând până la 30 lei/km/lună, față de alte situații în care tariful este de 3 lei/km/lună), diferența poate fi decontată din bugetele județelor/ sectoarelor municipiului București.

Elevilor cazaţi la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care studiază și localitatea de domiciliu, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi, atât pentru contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, cât și pentru contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuate în perioada fiecărei sărbători legale. Decontarea se face pe baza documentelor de transport.

În vederea identificării unei soluții pe termen lung, la nivelul Guvernului, a fost desemnat un comitet interministerial cu scopul de a crea mecanismele cele mai eficiente pentru ca transportul dintre școala și domiciliul elevilor navetiști să nu presupună niciun cost pentru aceștia.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Prima întâlnire de lucru în contextul derulării campaniei „Nu sunteți singuri. Împreună oprim violența din școli”

14 Noiembrie 2022 - 6:00pm
14 Noi 2022

Astăzi, la Ministerul Educației, a avut loc prima sesiune de lucru organizată în contextul campaniei „Nu sunteți singuri. Împreună oprim violența din școli”.

Ministrul Educației, doamna Ligia Deca, a prezentat principalele obiective ale campaniei:

 • îmbunătățirea cadrului legislativ;

 • realizarea unui plan urgent pentru îmbunătățirea activității Comisiilor pentru prevenirea şi eliminarea violenţei din cadrul unităților de învățământ;

 • derularea de sesiuni de informare și de prevenire la nivelul fiecărei școli;

 • promovarea materialelor campaniei împotriva violenței prin intermediul rețelelor sociale.

În urma discuțiilor, toți cei prezenți au agreat un program al sesiunilor de lucru pentru următoarele linii de acțiune:

a) Derularea de programe de consiliere adresate elevilor și părinților, centrate pe conştientizarea, informarea şi formarea cu privire la dificultăţile de adaptare a copiilor la mediul şcolar şi la diferite aspecte ale violenţei şcolare;

b) Sprijinirea activităților de consiliere individuală şi de grup pentru victime, agresori și martori;

c) Organizarea de sesiuni de lucru cu Ministerul Afacerilor Interne, cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și cu alte instituţii sau specialişti cu competenţe în domeniu, pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și a programelor de susținere a victimelor actelor de violență în familie și în școli.

d) Modificarea Statutului Elevului, prin completarea listei de obiecte interzise în școli.

Amintim, în acest context, că vineri, 11.11.2022, Ministerul Educației a invitat la dezbatere, în sistem videoconferință, reprezentanții inspectoratelor școlare și ai Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională, pentru a discuta propunerile privind îmbunătățirea implementării obiectivelor Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, exemplele de bune practici la nivelul unităților de învățământ și despre identificarea unităților de învățământ cu risc major de producere a actelor de violență.

La întâlnirea de astăzi, au participat: Cornelia Popa Stavri (secretar general al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ), Marius Ovidiu Nistor (președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“), Iulian Cristache (președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar - FNAP-IP) și Robert Avram (președintele Consiliului Național al Elevilor).

Din partea Ministerului Educației, alături de ministrul Ligia Deca, au fost prezenți secretarii de stat Sorin Ion și Florian Lixandru, Tania Irimia - director al Direcției Generale Învățământ Preuniversitar, Corina Popa - purtător de cuvânt și Gabriela Burungiu - consilier.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Comunicat de presă comun (Ministerul Educației - CNATDCU) privind ședința Consiliului General CNATDCU din 10 noiembrie 2022

11 Noiembrie 2022 - 4:31pm
11 Noi 2022

În data de 10 noiembrie 2022, a avut loc prima ședință a Consiliului General al Consiliului Național pentru Atestarea Titlurilor Didactice și Certificatelor Universitare (CNATDCU) de la preluarea mandatului de către noul Ministru al Educației. În acest context, la invitația președintelui interimar CNATDCU, domnul Mircea Dumitru, la ședință, a participat și doamna Ligia Deca, ministru al Educației, însoțită de domnul Gigel Paraschiv, Secretar de Stat și de reprezentanții Direcției Generale Juridică și Control.

Pe agenda discuțiilor, s-au aflat, printre altele, efectele Deciziei CCR nr. 364/08.06.2022, problema justiției constatative, aspecte organizatorice specifice activității CNATDCU etc.

În cadrul întâlnirii, Direcția Generală Juridică și Control a Ministerului Educației a explicat implicațiile Deciziei CCR nr. 364/08.06.2022, după cum urmează:

a) titlul de doctor poate fi retras pentru nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională doar dacă nu a intrat în circuitul civil și nu a produs efecte juridice;

b) titlul de doctor poate fi anulat la cererea Ministerului Educației, în calitate de autoritate emitentă a ordinului de ministru, în temeiul art. 1, alin. (6) din Legea nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea termenului de 1 an de la data emiterii actului pentru introducerea acțiunii în anulare;

c) CNATDCU sau Ministerul Educației nu au competența de a reevalua fondul științific al tezei de doctorat elaborate, controlul de legalitate făcând referire la aspecte ce țin de legalitatea desfășurării procedurii de conferire/ atribuire în vigoare, la momentul acordării titlului.

Curtea Constituțională a stabilit că, indiferent de interpretările ce se pot aduce unui text, atunci când aceasta a hotărât că numai o anumită interpretare este conformă cu Constituția, atât instanțele, cât și organele administrative trebuie să se conformeze deciziei și să o aplice ca atare. În acest context, activitatea CNATDCU se poate derula doar cu respecatarea Deciziei CCR nr. 364/08.06.2022. De aceea, Ministerul Educației și CNATDCU vor coopera pentru a găsi soluțiile potrivite care să respecte regulile constituționale și legale și, în același timp, pentru a construi o nouă paradigmă de gândire a sistemului de analiză și verificare a încălcării normelor de etică, principiu ce stă la baza legislației învățământului superior.

Împreună putem asigura respectarea Constituției și a legilor acestui stat. Suntem parte a aceleiași proceduri legale și, deși avem responsabilități partajate, ne rămâne obligația respectării principiului legalității, ca temei al statului de drept. Pentru a sprijini activitatea CNATDCU, în cadrul ședinței, am discutat și despre nevoile Consiliului, menite să eficientizeze și să faciliteze activitatea membrilor săi.

Expertiza CNATDCU este esențială pentru a identifica soluțiile care să conducă la respectarea legii și la realizarea obiectivului strategic de asigurare a unui cadru de integritate și eficiență pentru studiile doctorale, iar conducerea Ministerului Educației se bazează pe sprijinul CNATDCU în acest proces. Ce ne unește pe toți este că ne dorim să fim parte a soluției pentru atingerea unui obiectiv comun: asigurarea unui mediu academic bazat pe integritate și calitate.

Considerăm că trebuie să construim o nouă paradigmă de gândire a sistemului de analiză și de verificare a încălcării normelor de etică, iar noile legi ale educației reprezintă cel mai bun prilej în acest sens.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

A fost aprobat cadrul legislativ în vederea constituirii consorțiilor pentru învățământ dual, parte a angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență

10 Noiembrie 2022 - 12:51pm
10 Noi 2022

Ministerul Educației a aprobat, prin ordin, Metodologia privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual, document care completează cadrul legislativ necesar atingerii țintelor 471, 472, 473, 474 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În accepțiunea conferită de metodologie, consorțiul este o formă de asociere fără scop patrimonial, cu rolul de a contribui la dezvoltarea învățământului dual, cu rute complete, pentru calificări cerute pe piața muncii și are denumire proprie stabilită de părți, printr-un contract de parteneriat (aprobat, de asemenea, de minister).

Un consorțiu este constituit obligatoriu din următoarele tipuri de entități:

- instituții de învățământ superior de stat/particulare acreditate

- unități de învățământ preuniversitar de stat/particular acreditate

- unități administrativ-teritoriale (UAT)

- operatori economici.

Rolul unui consorțiu constă în creșterea calității oferite beneficiarilor în procesul de formare în raport cu nevoile pieței muncii, atât prin creșterea numărului de domenii și calificări și de competențe ale pieței muncii, identificate și previzionate, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional dual complet pentru elevii înscriși în învățământul dual de nivel preuniversitar.

Sintetic, principalele măsuri introduse de metodologie sunt următoarele:

 • Pot fi formate noi structuri parteneriale cu denumire proprie, fără personalitate juridică, în baza unui contract de parteneriat, cu respectarea criteriilor prevăzute de metodologie;

 • Se poate obține statutul de centru de expertiză pentru implementarea reformelor naționale din domeniul educației și formării profesionale prin învățământul dual;

 • Este prevăzut specificul regional al consorțiului, asigurat prin respectarea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regională pe teritoriul României, la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare (stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare);

 • Consorțiul în dezvoltarea învățământului dual este centrat pe nevoile pieței muncii, atât prin creșterea numărului de domenii de formare, de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional dual complet pentru elevii/studenții înscriși în învățământul dual.

De asemenea, prin consorții se pot dezvolta campusuri profesionale integrate, în care se desfășoară învățământul preuniversitar dual și învățământul universitar dual și care reprezintă parte a infrastructurii școlare, infrastructurii universitare, pentru procesul de învățământ.

Detalii suplimentare sunt disponibile ► aici.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Zece medalii, palmaresul elevilor români la prima ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Științele Spațiului pentru Juniori (OIASSJ 2022)

7 Noiembrie 2022 - 3:24pm
07 Noi 2022

România a fost gazda primei ediții a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Științele Spațiului pentru Juniori (OIASSJ 2022), desfășurată la Câmpulung Moldovenesc (județul Suceava), în perioada 31 octombrie - 7 noiembrie 2022.

În cadrul competiției, concurenții au susținut două probe: o probă teoretică (de 4 ore) și o probă observațională, structurată, la rândul său, în alte trei subprobe: proba de Planetariu, proba hărții mute și proba de noapte (cu instrumente observaționale).

Cei 10 elevi olimpici dn lotul țării noastre au obținut rezultate remarcabile (10 medalii, dintre care 5 de aur):

 • 5 medalii de aur
  • Ilinca Sandu (Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț, jud. Neamț) - învingătoare absolută la proba teoretică, învingătoare absolută la proba de Planetariu și învingătoare absolută (punctaj maxim) OIASSJ 2022;

  • Rafaela Barac Bologa (Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava) - învingător absolut la proba observațională de noapte;

  • David Palaghianu (Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava) - învingător absolut la proba observațională de zi;

  • Andreea Boldureanu (Colegiul Național din Iași);

  • Andrei Patrick Cioranu (Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța);

 • 3 medalii de argint
  • Radu Ioan Stoian (Colegiul Național „Gheorghe Murgoci” din Brăila);

  • Andrei Ștefan Iercoșan & Daniel Petrenciuc (elevi la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, jud. Maramureș);

 • 2 medalii de bronz
  • Nectarie Pașca (Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca);

  • Ioan-Tudor Băcilă (Școala Gimnazială nr. 8 din Sibiu).

Olimpiada Internațională de Astronomie și Științele Spațiului pentru Juniori a fost organizată (în colaborare) de Ministerul Educației (prin Inspectoratul Școlar Județean Suceava), Primăria Câmpulung Moldovenesc, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc și Societatea Științifică „Cygnus”.

Competiția a reunit echipe cu prezență fizică din 8 țări (Thailanda, Columbia, Cehia, Grecia, Nepal, Republica Moldova, Ucraina și România), respectiv o echipă din Canada, în sistem online.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Punct de vedere privind eventuale „reduceri” ale duratei cursurilor școlare

1 Noiembrie 2022 - 10:40am
01 Noi 2022

Ministerul Educației descurajează practicile unităților de învățământ care trec la „orarul de iarnă” și reduc durata orelor și a pauzelor. În fundamentarea acestor decizii, școlile invocă art.11, alin. (8) din ROFUIP: „În situații speciale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ, cu informarea inspectoratului școlar.”

Considerăm că, în condițiile meteorologice pe care le putem observa cu toții, o astfel de interpretare a cadrului legal este discreționară și inadecvată.

Date fiind pierderile în învățare generate de perioada pandemiei, orice MINUT de școală contează. De aceea, am trimis inspectoratelor școlare o adresă prin care am solicitat ca școlile să fie susținute să-și păstreze orarul normal, manifestându-ne dezaprobarea față de obiceiul trecerii la „programul de iarnă”.

Rugăm, pe această cale, directorii, profesorii, elevii și părinții să susțină apelul pe care l-am lansat și să depună toate eforturile, astfel încât să nu mai existe practici și acțiuni ce pot conduce la pierderi de învățare.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare privind plata burselor școlare

26 Octombrie 2022 - 9:08pm
26 Oct 2022

Ministerul Educației a convocat, în seara aceasta, în regim de videoconferință, toți inspectorii generali și contabilii-șefi, pentru a analiza situația plății burselor elevilor la nivelul întregii țări.

De asemenea, joi, 27 octombrie 2022, va transmite o adresă prin care va solicita inspectoratelor execuția bugetului școlilor cu data de referință 30.10.2022. Cu privire la execuția bugetară la nivelul UAT-urilor, Ministerul Educației a luat legătura cu Ministerul Finanțelor, care a transmis o situație actualizată. Ca urmare a analizei datelor puse la dispoziție de Ministerul Finanțelor, banii necesari plății burselor au fost alocați din sumele defalcate de TVA și au fost virați în conturile trezoreriilor locale, fiind puși la dispoziția unităților administrativ-teritoriale, pentru retragerea sumelor necesare, în baza unei cereri. În conformitate cu HG 1138/14.09.2022 (Art. 1, alin 2): „Bursele se asigură din bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație”.

Din informațiile transmise de inspectoratele școlare în cadrul videoconferinței, există, în momentul de față, întârzieri legate de plata burselor cauzate fie de volumul foarte mare de dosare înscrise pentru verificarea eligibilității, fie de data organizării ședințelor pentru buget ale consiliilor locale. Pentru a avea o situație clară la nivel de școli, fiecare inspectorat școlar va organiza, în cursul zilei de joi, 27 octombrie, videoconferințe cu directorii de școli din județ.

Cu privire la circuitul fondurilor necesare burselor, amintim că Ministerul Finanțelor a pus la dispoziție sumele pentru plata burselor în conturile trezoreriilor locale, iar unitățile administrativ-teritoriale retrag sumele necesare și le direcționează către școli.

Ne dorim ca toți elevii să primească bursele cuvenite și să prevenim întârzieri viitoare. Indiferent de fluxul banilor și de dificultățile semnalate de fiecare școală, Ministerul Educației va depune toate eforturile pentru a se asigura că nu mai există probleme legate de plata burselor.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

A fost publicat Ghidul de implementare pentru Schema de Granturi Programul Național Reducerea Abandonului Școlar - runda 1, finanțată prin Componenta C15 - Educație a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă

26 Octombrie 2022 - 4:53pm
26 Oct 2022

Ministerul Educației, în colaborare cu Banca Mondială, a realizat și publicat Ghidul beneficiarului - Schema de granturi PNRAS (inclusiv anexele). 

Documentul își propune să răspundă la toate posibilele întrebări adresate atât de către inspectoratele școlare, cât și de către beneficiari, având scopul de a fi un instrument de sprijin pentru școli în implementarea proiectelor. Ghidul include informații cu privire la managementul proiectelor pentru respectarea indicatorilor, asigurarea vizibilității, raportări, flux de activități, sustenabilitate, acte adiționale etc. De asemenea, oferă informații și clarificări privind aspectele financiare, juridice, derularea achizițiilor publice și alte elemente necesare pentru o implementare optimă.

Reamintim că, în cadrul primei runde a Schemei de Granturi Programul Național Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), au fost semnate 1.409 contracte de finanțare cu unitățile de învățământ ale căror proiecte au fost admise.

Suma totală contractată a fost de 962,032,795.32 lei (fără TVA).

Acest prim pas din Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar va fi urmat de două noi apeluri de proiecte pentru școlile cu risc ridicat și mediu de abandon școlar (potrivit indicatorului MATE - Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație) și de un apel destinat școlilor mici. În acest mod, cel puțin 2.500 de unități de invățământ preuniversitar de stat vor beneficia de sprijin în funcție de nevoile și de problemele specifice care conduc la abandon și la părăsirea timpurie a școlii.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Precizările Ministerului Educației privind funcționarea aplicației informatice EDUSAL

20 Octombrie 2022 - 6:21pm
20 Oct 2022

Pentru aplicarea prevederilor OUG 48/2022 privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 - 31 august 2021, Ministerul Educației a dezvoltat, în cadrul aplicației informatice EDUSAL, un modul dedicat calculării tranșelor cuvenite. Pentru o corectă informare a beneficiarilor, precum și a publicului larg, precizăm următoarele:

- Nu există disfuncționalități în asigurarea salariilor personalului din învățământ. OUG 48/2022 se referă la diferențe salariale, iar în acest an se efectuează plata primei tranșe. 

- Nu există personal în sistem pentru care, în urma prelucrării datelor, sumele rezultate să fie negative.

- Modulul informatic implementat este în concordanță cu prevederile legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

- Deși au fost transmise instrucțiuni de utilizare a aplicației informatice și au fost organizate mai multe sesiuni de instruire în sistem videoconferință cu personalul responsabil la nivel de județ/municipiul București, au apărut unele erori de calcul privind diferențele aferente, rezultate din operarea programului informatic sau prin utilizarea acestuia în cazul unor categorii de persoane care nu făceau parte dintre beneficiarii ordonanței.

- Pentru ca personalul beneficiar să intre în posesia sumelor cât mai repede, Ministerul Educației a propus inițial termenul de 19 octombrie pentru introducerea datelor și  prelucrarea acestora.

- Ca urmare a solicitărilor federațiilor sindicale reprezentative din învățământ, termenul a fost prelungit până la data de 28 octombrie.

- Ministerul Educației monitorizează permanent aplicarea prevederilor OUG 48/2002 și asigură suportul tehnic pentru inspectoratele școlare județene și unitățile de învățământ.

- La data de 1 noiembrie, Ministerul Educației va pune la dispoziția inspectoratelor școlare toate sumele necesare pentru a se efectua plățile către beneficiari.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Întâlnire între ministrul Ligia Deca și reprezentanții Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi - Învăţământ Preuniversitar

20 Octombrie 2022 - 5:18pm
20 Oct 2022

Astăzi, 20 octombrie, la Ministerul Educației, a avut loc întâlnirea între doamna Ligia Deca, ministrul Educației și reprezentanții Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi - Învăţământ Preuniversitar.

Pe lista temelor de discuție s-au regăsit: proiectul de lege pentru învățământul preuniversitar, acoperirea costurilor privind utilitățile în sezonul rece, finanțarea de bază a unităților de învățământ, măsurile de egalizare a șanselor pentru elevi, utilizarea de fonduri obținute prin PNRR pentru dotarea cu echipamente și dispozitive tehnologice a laboratoarelor de informatică și a sălilor de clasă din unitățile de învățământ preuniversitar, acordarea burselor elevilor, rolul și importanța evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, organizarea Săptămânii Verzi, manualele și auxiliarele școlare, măsurile de combatere a fenomenului de bullying în școli.

Din partea Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi au fost prezenți Iulian Cristache, Eugen Ilea, Ioana Tatavura și Iuliana Constantinescu.

Alături de doamna ministru Ligia Deca, din partea Ministerului Educației au participat secretarii de stat Sorin Ion, Bogdan Cristescu, Florian Lixandru și purtătorul de cuvânt, Corina Popa. 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Reuniune interministerială pe tema pregătirilor pentru sezonul rece

20 Octombrie 2022 - 3:52pm
20 Oct 2022

Astăzi, 20.10.2022, a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) o ședință de lucru în sistem de videoconferință pe tema pregătirilor pentru sezonul rece. 

La reuniunea coordonată de premierul Nicolae-Ionel Ciucă, au fost prezenți ministrul Educației, Ligia Deca, ministrul energiei, Virgil Popescu, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și CNAIR, secretari de stat din MAI, reprezentanți ai Administrației Naționale de Meteorologie, precum și cei ai Institutului Național de Hidrologie, reprezentanți ai structurilor teritoriale ale MAI, ai inspectoratelor școlare și ai direcțiilor regionale și secțiilor județene de drumuri naționale.

Evoluția execuției bugetare va fi monitorizată în mod constant, astfel că, în măsura în care se vor constata nevoi suplimentare, vor fi solicitate sumele necesare la cea de-a doua rectificare bugetară. Analiza realizată la nivel național nu confirmă un context ce ar putea periclita funcționarea normală a sistemului educațional. 

Prin urmare, trecerea cursurilor școlare în online și reducerea duratei cursurilor nu pot fi soluții de luat în calcul, iar Ministerul Educației nu va susține aceste variante.

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

S-a finalizat proiectul privind crearea unui Mecanism de Avertizare Timpurie în Educație (MATE)

19 Octombrie 2022 - 7:24pm
18 Oct 2022

Ministerul Educației, Comisia Europeană - Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale (DG REFORM) și Banca Mondială au marcat în data de 18 octombrie 2022 finalizarea proiectului privind crearea unui Mecanism de Avertizare Timpurie în Educație (MATE), dezvoltat și pilotat pentru a identifica și a sprijini elevii în risc de abandon școlar din România.

Acumulările din ce in ce mai mari privind pierderile în învățare, părăsirea timpurie a școlii, creșterea decalajelor de învățare în rândul elevilor vulnerabili și rata alarmantă a abandonului școlar în ciclul secundar inferior din România au nevoie de un mecanism de avertizare care să pună capăt consecințelor la nivel social și individual. Acest mecanism va fi susținut prin măsuri de prevenție, intervenție și compensare în cadrul unui program național al Ministerului Educației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Evenimentul de închidere a reunit reprezentanții instituțiilor partenere, specialiști din sectorul educației și sectorul social, care au adus în discuție importanța restabilirii accesului la educație pentru elevii vulnerabili, programe de sprijin pentru elevii din medii și școli defavorizate sau intervenții complementare pentru o mai bună învățare. Cadrele didactice implicate în pilotarea MATE și elevii care au beneficiat de măsuri de intervenție au împărtășit experiențele lor din proiect.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Întâlnire între ministrul Ligia Deca și reprezentanții federațiilor sindicale din învățământul preuniversitar

18 Octombrie 2022 - 12:57pm
18 Oct 2022

Astăzi, 18 octombrie, ministrul Ligia Deca s-a întâlnit cu delegațiille Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ și ale Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI).

Temele abordate au vizat: disfuncționalitățile generate de aplicația Edusal în aplicarea OUG 48/2022, soluționarea problemelor privind creșele (în acest sens, participanții la discuții au decis constituirea unui grup de lucru care să identifice soluții pentru problemele comunicate de organizațiile sindicale reprezentative) și proiectul de lege privind învățământul preuniversitar. 

Din partea federațiilor sindicale, au participat: Marius Ovidiu Nistor (președinte) și Ionel Barbu (secretar general) - FSE „Spiru Haret”, respectiv Simion Hancescu (președinte), Cornelia Popa Stavri (secretar general) și George Purcaru (prim-vicepreședinte) - FSLI.

Ministerul Educației va analiza propunerile primite și va organiza, ulterior, o nouă rundă de discuții cu federațiile sindicale din învățământul preuniversitar.

Întrevederea ministrului Educației cu o delegație a Consiliului Învățământului Superior din Republica Turcia

13 Octombrie 2022 - 2:25pm
13 Oct 2022

Ligia Deca, ministrul Educației, a avut astăzi, 13 octombrie, o întrevedere cu o delegație condusă de Erol Özvar, președintele Consiliului Învățământului Superior din Republica Turcia.

Cei doi interlocutori au agreat importanța intensificării cooperării în domeniul învățământului superior, convenind asupra unor acțiuni concrete: organizarea unui forum universitar în anul 2023, respectiv crearea unui grup de lucru la nivel de experți, care să abordeze teme de interes comun (recunoașterea diplomelor, creșterea numărului de parteneriate interuniversitare și a mobilității academice, scheme de burse comune pentru studenți și cadre didactice). 

Cooperarea între cele două instituții se realizează în baza prevederilor Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea în domeniul învățământului superior între Ministerul Educației și Consiliul pentru Învățământ Superior din Republica Turcia.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Întâlnire între ministrul Ligia Deca și reprezentanții elevilor

10 Octombrie 2022 - 5:04pm
10 Oct 2022

Astăzi, ministrul Educației, Ligia Deca, a discutat cu reprezentanții elevilor și i-a asigurat că Ministerul Educației le va fi un partener loial și implicat de dialog. La întâlnire, au fost prezenți Robert Avram (președintele Consiliului Național al Elevilor) și Ariana Dudună (președinta Asociației Elevilor din Constanța).

Temele abordate au vizat: găsirea soluțiilor necesare pentru asigurarea transportului gratuit al elevilor, sistemul de acordare a burselor și noul pachet de legi ale educației. În perioada imediat următoare, propunerile făcute de elevii prezenți la discuție vor fi analizate în procesul de finalizare a noilor legi ale educației.

Pentru a păstra un dialog constant cu elevii și pentru a se asigura că vocea lor contează, Ministerul Educației va organiza periodic întâlniri cu elevii reprezentanți din toată țara.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Mesajul transmis de Ligia Deca, ministrul Educației, cu prilejul Zilei Mondiale a Educației

5 Octombrie 2022 - 9:29am
05 Oct 2022

Vă prezentăm, în cele ce urmează, mesajul transmis de Ligia Deca, ministrul Educației, cu prilejul Zilei Mondiale a Educației.

„Ziua Mondială a Educației este un prilej de bucurie și de recunoștință față de toți cei care au dăruit și s-au dăruit necondiționat pentru formarea noastră. Este o zi simbolică pentru recunoașterea rolului pe care dascălii îl au în societate. Nu întâmplător, în limba engleză, denumirea acestei sărbători aduce în prim-plan profesorii: «World Teachers’ Day». Puterea simbolică a zilei de astăzi este în deplină consonanță cu acțiunile pe plan internațional la care România a avut ocazia să ia parte în ultima perioadă. Eforturile din ultimele şase luni, în care România a coprezidat Action Track 3 în cadrul Summitului pentru Transformarea Educației pe tema «Teachers, teaching and the teaching profession», au dat roade, mărturie stând faptul că  Secretarul General Adjunct al ONU, Amina Mohammed, a anunțat constituirea Comisiei Internaționale pentru Cariera Didactică.

Profesorilor care ne-au ajutat să devenim noi, cei de azi, le datorăm prețuire și respect, încredere și sprijin.

Totodată, de Ziua Educației, nu-i putem uita pe cei dintâi educatori ai copiilor - părinții și pe toți cei care compensează, prin eforturile lor, ceea ce sistemul nu reușește să facă așa cum ne-am dori. Mă gândesc la copiii din mediile dezavantajate, la cei în prag de abandon școlar sau la stereotipurile și prejudecățile care se interpun, de multe ori, între unii tineri și visurile lor.

Îmi este clar că educația din România trebuie să închidă câteva decalaje majore, pentru a permite o apropiere de media europeană. Unul din cele mai importante este cauzat de numărul mare de copii și tineri care părăsesc școala înainte de finalizarea educației obligatorii. Problema abandonului lovește disproporționat elevii din medii defavorizate, din mediul rural, din comunitățile sărace sau periferice. Copiii de origine romă sunt afectați în mod deosebit, fiind adesea la intersecția mai multor dezavantaje.

Vreau ca trecerea de la principiul egalității la cel al echității să fie garantată tuturor, indiferent de mediul de reședință, de mediul socio-economic, de nevoile educaționale speciale sau de orice alt criteriu.

La mulți ani tuturor, cu șanse egale și cu visuri mari!”

Etichete: comunicate de presămesaj ministruCategorie: Comunicate de presă

Ceremonia de predare-primire a mandatului de ministru al Educaţiei

4 Octombrie 2022 - 5:01pm
04 Oct 2022

Astăzi, la sediul Ministerului Educației, a avut loc procesul de predare-primire a mandatului de ministru al Educaţiei.

Redăm, în cele ce urmează, fragmente din mesajul ministrului Educației, Ligia Deca, în care trasează direcțiile prioritare ale mandatului:

O prioritate a mandatului meu în perioada imediat următoare o reprezintă proiectele de lege ale educației. Pe baza observațiilor primite în procesul de dezbatere publică, mă voi consulta cu vocile relevante din domeniul educației și voi armoniza actele normative cu recomandările care susțin calitatea, echitatea, integritatea și predictibilitatea în sistemul românesc de educație.

Totodată, în colaborare cu membrii Guvernului României și cu autoritățile publice locale, ca ministru al Educației, voi face toate demersurile necesare, astfel încât unitățile de învățământ să nu aibă de suferit în contextul dificil generat de situația economică și energetică existentă la nivel global şi să trecem iarna cu bine împreună.

Nu în ultimul rând, știu că una dintre nevoile fundamentale ale sistemului de educație este predictibilitatea. Un obiectiv esențial al mandatului meu este tocmai asigurarea caracterului predictibil al măsurilor educaționale, astfel încât elevii, profesorii și părinții să știe din timp cum se desfășoară procesul de învățământ.”

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Pagini